S. 5-710 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comitťs, met het oog op de erkenning van de representatieve vakbondsorganisaties van het kaderpersoneel
FranÁois Bellot    Jacques Brotchi    Dominique Tilmans   

sociale dialoog
vakbond
collectieve arbeidsovereenkomst
leidinggevend personeel
paritair comitť

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-710/1 5-710/1 (PDF) Wetsvoorstel 26/1/2011
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
26/1/2011   Indiening Doc. 5-710/1 5-710/1 (PDF)
17/2/2011   Inoverwegingneming
17/2/2011   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
17/2/2011   Verzending naar commissie
28/4/2014   Einde behandeling
28/4/2014   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving