S. 4-438 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel inzake het verkrijgen en het gebruik van menselijke cellen en weefsels met het oog op de toepassing op de mens of het wetenschappelijk onderzoek, en tot wijziging van de wet van 13 juni 1986 betreffende het wegnemen en transplanteren van organen
Patrik Vankrunkelsven   

ongeboren vrucht
bio-ethiek
stamcel
traceerbaarheid
nationale uitvoeringsmaatregel
cytologie
medische research
orgaantransplantatie
Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-438/1 4-438/1 (PDF) Wetsvoorstel 5/12/2007
4-438/2 4-438/2 (PDF) Verslag namens de commissie 17/7/2008
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
5/12/2007   Indiening Doc. 4-438/1 4-438/1 (PDF)
13/12/2007   Inoverwegingneming
13/12/2007   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
17/7/2008   Inschrijving op agenda
18/7/2008   Algemene bespreking Hand. 4-41 Hand. 4-41 (PDF)
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
13/12/2007   Verzending naar commissie
13/2/2008   Inschrijving op agenda
13/2/2008   Regeling der werkzaamheden
27/2/2008   Inschrijving op agenda
27/2/2008   Aanwijzing rapporteur(s): Dominique Tilmans
27/2/2008   Inleidende uiteenzettingen
27/2/2008   Bespreking
12/3/2008   Inschrijving op agenda
12/3/2008   Hoorzitting met prof. dr. Hilde Beele, Diensthoofd Weefselbank, UZ Gent
12/3/2008   Hoorzitting met prof. Yves Beguin, Service d'Hématologie Clinique, Ulg
12/3/2008   Hoorzitting met dr. Christian Homsy, Chief Executive Officer, Cardio BioSciences
12/3/2008   Hoorzitting met dr. Catherine Verfaillie, Afdeling Hematologie, KULeuven
12/3/2008   Hoorzitting met de heer René Custers, Regulatory Affaires Manager, Vlaams Instituut voor Biotechnologie
12/3/2008   Hoorzitting met de heer Michel Dupuis, Voorzitter van het Raadgevend Comité voor Bio-ethiek
9/4/2008   Inschrijving op agenda
9/4/2008   Bespreking
9/4/2008   Regeling der werkzaamheden
2/7/2008   Inschrijving op agenda
2/7/2008   Bespreking
9/7/2008   Inschrijving op agenda
9/7/2008   Bespreking
14/7/2008   Inschrijving op agenda
14/7/2008   Aanwijzing rapporteur(s): Christiane Vienne, Dominique Tilmans
14/7/2008   Vervalt
ten gevolge van de aanneming van het wetsvoorstel nr. 4-825/1
17/7/2008   Inschrijving op agenda
17/7/2008   Goedkeuring verslag
het verslag is goedgekeurd met 11 stemmen bij 1 onthouding
Doc. 4-438/2 4-438/2 (PDF)
18/7/2008   Vervalt
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Vervallen  
[S1] Behandeling door Senaat
Vervallen 18/7/2008
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Vervallen 13/2/2008, 27/2/2008, 12/3/2008, 9/4/2008, 2/7/2008, 9/7/2008, 14/7/2008, 17/7/2008