S. 5-676 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie over de oprichting in de Europese Unie van een snel inzetbaar civiel en militair humanitair korps
Dominique Tilmans   

snelle interventiemacht
noodhulp
militaire interventie
motie van het Parlement
multinationale strijdmacht
burgerbescherming
natuurramp
humanitaire hulp
economische wederopbouw
voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie
hulp aan getroffenen
coŲrdinatie van de steunmaatregelen

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-676/1 5-676/1 (PDF) Voorstel van resolutie 24/1/2011
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
24/1/2011   Indiening Doc. 5-676/1 5-676/1 (PDF)
17/2/2011   Inoverwegingneming
17/2/2011   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
17/2/2011   Verzending naar commissie
26/4/2011   Inschrijving op agenda
26/4/2011   Niet behandeld
28/4/2014   Einde behandeling
28/4/2014   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving