S. 4-1459 Dossierfiche                  

Voorstel van bijzondere wet tot aanvulling van artikel 26 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen
Dominique Tilmans   

zetelverdeling
evenredige vertegenwoordiging
indeling in kiesdistricten
regionale verkiezingen

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-1459/1 4-1459/1 (PDF) Voorstel van bijzondere wet 15/10/2009
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
15/10/2009   Indiening Doc. 4-1459/1 4-1459/1 (PDF)
22/10/2009   Inoverwegingneming
22/10/2009   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
22/10/2009   Verzending naar commissie
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd