S. 4-1181 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie betreffende de schaarste aan huisartsen en de aantrekkelijkheid van het huisartsenberoep
Dominique Tilmans    Jacques Brotchi    Christine Defraigne    Richard Fournaux   

toegang tot het beroepsleven
plattelandsgebied
gegevensbank
beroepsloopbaan
dokter
thuisverzorging
eerste hulp
motie van het Parlement

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-1181/1 4-1181/1 (PDF) Voorstel van resolutie 13/2/2009
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
13/2/2009   Indiening Doc. 4-1181/1 4-1181/1 (PDF)
19/2/2009   Inoverwegingneming
19/2/2009   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
19/2/2009   Verzending naar commissie
9/3/2010   Inschrijving op agenda
9/3/2010   Aanwijzing rapporteur(s): Zakia Khattabi
9/3/2010   Bespreking
9/3/2010   Gedachtewisseling
met mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid belast met Maatschappelijke Integratie
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Afsluiten dossier
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Behandeling beŽindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 9/3/2010