Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-4896

van Dominique Tilmans (MR) d.d. 28 oktober 2009

aan de minister van Binnenlandse Zaken

Dringende medische hulp - Verbetering - Beheer van de oproepen - Ambtenaren - Vereiste schoolopleiding - Urgentieverpleegkundigen - Bijstand

eerste hulp
geneeskundige noodhulp
verplegend personeel
medisch onderwijs
telefoon

Chronologie

28/10/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2009 )
25/11/2009 Dossier gesloten

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4895
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-6039

Vraag nr. 4-4896 d.d. 28 oktober 2009 : (Vraag gesteld in het Frans)

Ik heb u in november 2008 een vraag gesteld over het beheer van de oproepen teneinde de dringende medische hulp te verbeteren (mondelinge vraag nr. 4-436, Handelingen nr. 4-47 van 6 november 2008, blz. 18).

U hebt mij daarop geantwoord dat het beheer van de oproepen gebeurde door ambtenaren die geen arts zijn, maar gespecialiseerd zijn in het beheer van de oproepen en opgeleid worden door urgentieverpleegkundigen. Aan de hand van een handboek schatten ze de urgentie en ernst van de pathologie van de patiŽnt in om de gepaste spoedeisende hulp te sturen.

Ik had toch graag geweten :

welke de vereiste minimumopleiding is voor die ambtenaren in heel het land;

of in het beheersteam de ambtenaar in alle omstandigheden wordt bijgestaan door een urgentieverpleegkundige.