S. 5-1414 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie betreffende het Belgische standpunt inzake het meerjarig financieel kader 2014-2020 van de Europese Unie
FranÁois Bellot    Alain Courtois    Gťrard Deprez    Richard Miller    Dominique Tilmans   

algemene begroting (EU)
financiering van de EU-begroting
EU-programma
motie van het Parlement
EU-uitgaven
kapitaalbeweging
gemeenschappelijk landbouwbeleid
Euro-emissie
EU-begroting
opstelling van de EU-begroting
rechtstreekse EU-betalingen
Europees nabuurschapsbeleid
kaderprogramma voor onderzoek en ontwikkeling

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-1414/1 5-1414/1 (PDF) Voorstel van resolutie 22/12/2011
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
22/12/2011   Indiening Doc. 5-1414/1 5-1414/1 (PDF)
12/1/2012   Inoverwegingneming
12/1/2012   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
12/1/2012   Verzending naar commissie
15/5/2012   Inschrijving op agenda
15/5/2012   Aanwijzing rapporteur(s): Ahmed Laaouej
15/5/2012   Bespreking
28/4/2014   Einde behandeling
28/4/2014   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 15/5/2012

Kruispuntbank van de wetgeving