Auteurs- en sprekersregister betreffende "Tilmans Dominique" (Legislatuur 2007-2010)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
Actualiteitendebat : de nieuwe regeringsverklaring (25 november 2009 - Regering Leterme II)      
  Debat
4-99
p. 11-38 4-99 p. 11-38 (PDF)
Actualiteitendebat : de situatie in HaÔti      
  Debat
4-108
p. 11-21 4-108 p. 11-21 (PDF)
Centra van het eenvormig oproepstelsel - Brugge, Brussel en Charleroi - Medische regulatie-experimenten - Evaluatieverslag (Dringende medische hulpverlening - Aanwezigheid dokter in oproepcentrale) (4-3051)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Tilmans aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-3051
De Europese Mars van Herdenking en Vriendschap (en de Opendeurdagen van de Marine - Militaire evenementen - Kostprijs) (4-410)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Dominique Tilmans aan de heer Pieter De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-38
p. 63-64 4-38 p. 63-64 (PDF)
De Impulseo-premie voor de installatie van huisartsen in landelijke gebieden (Schaarste aan huisartsen - Zeer afgelegen gebieden - Bijkomende bonus) (4-67)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Dominique Tilmans aan mevrouw Laurette Onkelinx, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie
4-15
p. 74-75 4-15 p. 74-75 (PDF)
De aansprakelijkheid van een huisarts die zijn patiŽnt aan een PIT (Paramedical Intervention Team) toevertrouwt (Dilemma tussen het vergezellen van een patiŽnt met een ernstige en dringende pathologie en het tegelijk verzekeren van een huisartsenwachtdienst) (4-213)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Dominique Tilmans aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk
4-25
p. 49-50 4-25 p. 49-50 (PDF)
De afrekeningsfacturen voor meerdere jaren van Electrabel (Onduidelijke, onvolledige, zelfs foutieve facturen - Nood aan verduidelijking - Verjaringstermijn - Ombudsman) (4-308)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Dominique Tilmans aan de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie
4-30
p. 42-44 4-30 p. 42-44 (PDF)
De berekening van differentiŽle kinderbijslagen voor Belgische grensarbeiders in Luxemburg (Uitkeringen voor loopbaanonderbreking - Toepassing van de regels van cumulatie) (4-148)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Dominique Tilmans aan de heer Josly Piette, minister van Werk
4-20
p. 63-64 4-20 p. 63-64 (PDF)
De bouw van een nieuwe gevangenis in Marche (4-944)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Dominique Tilmans aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen en aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en door de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
4-96
p. 17-22 4-96 p. 17-22 (PDF)
De dienstverlening van De Post (Sluiting postkantoren - Banenverlies - Achterlaten van een afwezigheidsbericht door postbodes) (4-1262)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Dominique Tilmans aan mevrouw Inge Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-99
p. 90-93 4-99 p. 90-93 (PDF)
De eindejaarstoelage voor de geÔntegreerde politie (Gevolgen voor de lokale financiŽn) (4-1663)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Dominique Tilmans aan mevrouw Inge Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven en aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Olivier Chastel, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
4-119
p. 77-79 4-119 p. 77-79 (PDF)
De evaluatie van de drie projecten betreffende medische regulatie in de centra van het eenvormig oproepstelsel in Brugge, Brussel en Charleroi (Dringende medische hulpverlening - Opnemen van een arts in het beheerteam van het eenvormige oproepstelsel - Resultaten van de oprichting van de Regulatiecommissie dringende geneeskundige hulpverlening) (4-528)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Dominique Tilmans aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Jean-Marie Delizťe, staatssecretaris voor Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
4-52
p. 27-28 4-52 p. 27-28 (PDF)
De financiering van medische hulpverlening per helikopter in de regio Virton (4-1463)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Dominique Tilmans aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-112
p. 53-54 4-112 p. 53-54 (PDF)
De frequentie van de treinen vanuit Luxemburg tijdens de avondspits (Uitbreiding aanbod) (4-784)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Dominique Tilmans aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-66
p. 58-60 4-66 p. 58-60 (PDF)
De gevolgen van de Luxemburgse werkloosheid in BelgiŽ (Grensoverschrijdende maatregelen om werklozen opnieuw aan werk te helpen) (4-859)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Dominique Tilmans aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Werk en Gelijke Kansen
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-75
p. 55-56 4-75 p. 55-56 (PDF)
De gevolgen van de oprichting van een gesloten centrum voor de politiediensten van de zone Semois en Lesse (Transfers van jonge delinquenten) (4-1086)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Dominique Tilmans aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
4-112
p. 34-35 4-112 p. 34-35 (PDF)
De grensoverschrijdende samenwerking inzake gezondheidszorg in de provincie Luxemburg (Samenwerking met het Groothertogdom op het gebied van de Dringende Medische Hulp) (4-858)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Dominique Tilmans aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-75
p. 41-43 4-75 p. 41-43 (PDF)
De inwerkingtreding in 2010 van de centralisering van dringende medische oproepen en oproepen voor de huisartsenwachtdienst (4-961)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Dominique Tilmans aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord gegeven door de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
4-99
p. 38-39 4-99 p. 38-39 (PDF)
De inwerkingtreding van de centralisering van dringende medische oproepen en oproepen voor de huisartsenwachtdienst (Conclusies van de proefprojecten met een centraal oproepnummer) (4-1602)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Dominique Tilmans aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord gegeven door de heer Philippe Courard, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
4-116
p. 131-132 4-116 p. 131-132 (PDF)
De mogelijke privatisering van het goederentransport van B-Cargo (4-1601)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Dominique Tilmans aan mevrouw Inge Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   Antwoord gegeven door de heer Philippe Courard, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
4-116
p. 148-149 4-116 p. 148-149 (PDF)
De opening van een vleugel van de gevangenis van Saint-Hubert voor de opvang van 35 minderjarigen (Jeugddelinquenten) (4-276)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Dominique Tilmans aan de heer Jo Vandeurzen, vice-eerste minister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
4-29
p. 62-64 4-29 p. 62-64 (PDF)
De overvolle treinen tussen Aarlen en Luxemburg tijdens de spitsuren (4-559)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Dominique Tilmans aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele hervormingen
4-59
p. 38-40 4-59 p. 38-40 (PDF)
De problematiek van de wachtdienst voor huisartsen, ouder dan 60 jaar (Tekort aan artsen op het platteland - Vrijstelling voor artsen ouder dan 60) (4-864)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Dominique Tilmans aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-75
p. 43-45 4-75 p. 43-45 (PDF)
De rechten van treinreizigers en vliegtuigpassagiers (Recht op informatie, schadevergoeding of bijstand bij vertragingen) (4-1188)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Dominique Tilmans aan de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
4-119
p. 38-40 4-119 p. 38-40 (PDF)
De regularisatiefacturen van Electrabel (Buitensporige facturen zonder detaillering - Resultaten van de Ombudsdienst voor energie) (4-1562)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Dominique Tilmans aan de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord gegeven door de heer Philippe Courard, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
4-116
p. 142-144 4-116 p. 142-144 (PDF)
De tarifering van de treintrajecten tussen BelgiŽ en Luxemburg (Reizigersvervoer - Noodzaak om voorkeurtarieven in te voeren) (4-749)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Dominique Tilmans aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-75
p. 31-33 4-75 p. 31-33 (PDF)
De tegemoetkoming van Luxemburgse werkgevers voor grensoverschrijdende trajecten (Tarifering van de treintrajecten BelgiŽ-Luxemburg - Noodzaak om voorkeurtarieven in te voeren - Wenselijkheid van een bilateraal akkoord over de werkgeversbijdragen in de kosten voor woon-werkverkeer - Erkenning van het station van Virton als grensstation) (4-813)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Dominique Tilmans aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
4-79
p. 17-19 4-79 p. 17-19 (PDF)
De terugbetaling van de verzorging en de ziekenhuiskosten van kinderen die aan kanker lijden (4-211)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Dominique Tilmans aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk
4-25
p. 45-48 4-25 p. 45-48 (PDF)
De toepassing van artikel 2272 van het Burgerlijk Wetboek op energiefacturen (Toepasbaarheid van de verjaringstermijn van ťťn jaar op levering van elektriciteit - Laattijdige afrekeningsfacturen verstuurd door Electrabel) (4-314)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Dominique Tilmans aan de heer Jo Vandeurzen, vice-eerste minister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen en aan de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord gegeven door de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
4-30
p. 75-76 4-30 p. 75-76 (PDF)
De toepassing van het koninklijk besluit van 25 november 2005 betreffende de reglementering van tatoeages en piercings (Gebrek aan duidelijkheid) (4-1695)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Dominique Tilmans aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie, aan de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie en aan de heer Vincent Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord gegeven door de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
4-120
p. 21-22 4-120 p. 21-22 (PDF)
De wachtdiensten van huisartsen (Problemen om de dienst te verzekeren) (4-1127)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Dominique Tilmans aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
4-114
p. 13-15 4-114 p. 13-15 (PDF)
De weigering van de NMBS om een B-Dagtrip te organiseren naar aanleiding van het "Festival international des Arts de la Rue de Chassepierre" (4-352)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Dominique Tilmans aan mevrouw Inge Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   Antwoord gegeven door de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-34
p. 74-76 4-34 p. 74-76 (PDF)
De werknota aangaande het ondernemingsplan 2008-2012 van De Post (Nieuwe structuur van het distributienet - Het rekening houden met de sociale dimensie van het contact tussen de bevolking en de postbode) (4-52)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Dominique Tilmans aan mevrouw Inge Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
4-14
p. 50-51 4-14 p. 50-51 (PDF)
De wijzigingen in de dienstregeling van de NMBS op lijn 162 tijdens de spitsuren sinds 1 februari 2009 (Provincie Luxemburg) (4-716)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Dominique Tilmans aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-63
p. 62 4-63 p. 62 (PDF)
De zone 30 rond de scholen (Signalisatie) (4-78)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Dominique Tilmans aan de heer Yves Leterme, vice-eerste minister en minister van Begroting, Mobiliteit en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door mevrouw Inge Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
4-16
p. 58-60 4-16 p. 58-60 (PDF)
Dringende medische hulp - Verbetering - Beheer van de oproepen - Ambtenaren - Vereiste schoolopleiding - Urgentieverpleegkundigen - Bijstand (4-4895)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Tilmans aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 4-4895
Dringende medische hulp - Verbetering - Beheer van de oproepen - Ambtenaren - Vereiste schoolopleiding - Urgentieverpleegkundigen - Bijstand (4-4896)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Tilmans aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-4896
Dringende medische hulp - Verbetering - Beheer van de oproepen - Ambtenaren - Vereiste schoolopleiding - Urgentieverpleegkundigen - Bijstand (4-5321)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Tilmans aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 4-5321
Dringende medische hulp - Verbetering - Beheer van de oproepen - Ambtenaren - Vereiste schoolopleiding - Urgentieverpleegkundigen - Bijstand (4-6039)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Tilmans aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-6039
Eedaflegging (Verkiezingen van 10 juni 2007)      
  mevrouw Dominique Tilmans, senator gekozen door het Franse kiescollege
4-1
p. 16 4-1 p. 16 (PDF)
Evaluatie van de thematische verloven (Vaderschapsverlof - Moederschapsverlof - Ouderschapsverlof - Adoptieverlof - Rouwverlof - Verzorging van een ziek familie- of gezinslid - In-vitro fertilisatie) (4-944)      
  Verslag van de dames Dominique Tilmans en Sabine de Bethune
4-944/1
p. 1-88 4-944/1 p. 1-88 (PDF)
  Bespreking
4-58
p. 26-31 4-58 p. 26-31 (PDF)
Herziening van artikel 180 van de Grondwet, teneinde de controle door het Rekenhof verder te doen reiken dan zijn strikt tot de overheidsrekeningen beperkte bevoegdheid (o.a. de rekeningen van organisaties die beroep doen op de vrijgevigheid van de burgers) (4-868)      
  Voorstel tot terugzending naar de commissie
4-115
p. 8 4-115 p. 8 (PDF)
Het beheer van de oproepen teneinde de dringende medische hulp te verbeteren (Inwerkingstelling van het nummer 112 - Opnemen van een arts in de dispatching) (4-436)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Dominique Tilmans aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid en aan de heer Patrick Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie
4-47
p. 18-20 4-47 p. 18-20 (PDF)
Het beperken van studentenarbeid tot de zomermaanden (Hervorming van het stelsel van de werkstudenten) (4-407)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Dominique Tilmans aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Werk en Gelijke Kansen
4-38
p. 26-30 4-38 p. 26-30 (PDF)
Het gebrek aan informatie voor de reiziger over het vervoermiddel wanneer hij een contract tot reisorganisatie sluit (Probleem dat de identiteit van de luchtvaartmaatschappij niet gekend is bij het afsluiten van het contract en dat het aan de reizigers is om de zwarte lijst van luchtvaartmaatschappijen te consulteren) (4-851)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Dominique Tilmans aan de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie en aan de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
4-82
p. 29-31 4-82 p. 29-31 (PDF)
Het in stand houden van een wachtdienst van huisartsen in sommige landelijke gebieden (Problemen van landelijke gebieden waar er niet voldoende huisartsen zijn om de wachtdienst te bemannen - Maatregelen van de minister - Impulseo-fondsen) (4-714)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Dominique Tilmans aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-63
p. 49-52 4-63 p. 49-52 (PDF)
Het invoeren van het ecologisch voertuig REVA in BelgiŽ (Stadsvoertuig met 2 plaatsen, werkend op aan het stopcontact van 220V herlaadbare batterijen - Toekenning van een subsidie bij aankoop) (4-279)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Dominique Tilmans aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen en aan de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
   Antwoord gegeven door de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
4-29
p. 51-53 4-29 p. 51-53 (PDF)
Het inzetten van kantelbaktreinen (Pendolino) op de lijn Brussel-Luxemburg-Straatsburg (4-212)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Dominique Tilmans aan mevrouw Inge Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   Antwoord gegeven door de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk
4-25
p. 50-52 4-25 p. 50-52 (PDF)
Het kadaster van de huisartsen in het kader van een optimale aanpassing van de numerus clausus (Aandeel niet-actieve huisartsen - Vooruitgang kadaster - Kadaster van specialisten) (4-909)      
  Vraag om uitleg van mevrou Dominique Tilmans aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
4-77
p. 48-50 4-77 p. 48-50 (PDF)
Het niet vacant verklaren van de betrekking van directeur - administratief coŲrdinator bij de federale politie voor het gerechtelijk arrondissement Neufch‚teau (4-1277)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Dominique Tilmans aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
4-101
p. 38-39 4-101 p. 38-39 (PDF)
Het opnemen in het netwerk van het ASTRID-systeem van de voertuigen gebruikt door medische wachtposten (Aansluiten van de huisartsen op het radiocommunicatienetwerk van de hulp- en veiligheidsdiensten) (4-1604)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Dominique Tilmans aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord gegeven door de heer Philippe Courard, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
4-116
p. 132-133 4-116 p. 132-133 (PDF)
Het opnemen in het netwerk van het ASTRID-systeem van de voertuigen gebruikt door medische wachtposten (om de coŲrdinatie tussen de hulpdiensten te bevorderen en de veiligheid van de huisartsen te verhogen) (4-1464)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Dominique Tilmans aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-112
p. 66-67 4-112 p. 66-67 (PDF)
Het pilootproject PIT (Paramedical Intervention Team) (Verzorging van patiŽnten door een team bestaande uit een ambulancier en een gespecialiseerde verpleger wanneer het urgentieniveau tussen een 100-oproep en een MUG-oproep ligt - Tekort aan DBDMH-verplegers) (4-136)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Dominique Tilmans aan mevrouw Laurette Onkelinx, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Charles Michel, minister van Ontwikkelingssamenwerking
4-18
p. 42-45 4-18 p. 42-45 (PDF)
Het proefproject met zes zones in het kader van de uitvoering van de hervorming van de hulpdiensten (Provincie Luxemburg) (4-1476)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Dominique Tilmans aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-112
p. 67-68 4-112 p. 67-68 (PDF)
Het samenvoegen van de afrekeningsfacturen 2006 en 2007 van Electrabel (Onduidelijke, onvolledige, zelfs foutieve facturen - Nood aan verduidelijking - Verjaringstermijn) (4-261)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Dominique Tilmans aan de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie
4-27
p. 30-32 4-27 p. 30-32 (PDF)
Het standpunt van BelgiŽ in het kader van verschillende projecten betreffende het vervoer van gas in Europa (Afhankelijkheid EU van Russische energie-invoer - Houding BelgiŽ tegenover gasleidingplannen Nord Stream, South Stream, Nabucco en Trans Adriatic Pipeline) (4-860)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Dominique Tilmans aan de heer Paul Magnette, minister voor Klimaat en Energie
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-75
p. 59-60 4-75 p. 59-60 (PDF)
Het statuut van bij een dienst aangesloten onthaalouders (4-384)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Dominique Tilmans aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Werk en Gelijke Kansen
   Antwoord gegeven door de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
4-36
p. 90-92 4-36 p. 90-92 (PDF)
Het tekort aan artsen op spoedafdelingen (4-277)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Dominique Tilmans aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
4-29
p. 59-62 4-29 p. 59-62 (PDF)
Het tekort aan rechters en substituten bij de rechtbank van eerste aanleg in Aarlen (Nood aan o.a. toegevoegde rechters) (4-488)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Dominique Tilmans aan de heer Jo Vandeurzen, vice-eerste minister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-46
p. 76-79 4-46 p. 76-79 (PDF)
Hulde (2009-2010)      
  De heer Herman Van Rompuy wordt de eerste president van de EU
4-99
p. 20 4-99 p. 20 (PDF)
  Hulde aan de heer Berni Collas bij zijn vertrek uit de Senaat
4-109
p. 20 4-109 p. 20 (PDF)
  4-109
p. 62-64 4-109 p. 62-64 (PDF)
Medische hulpverlening per helikopter in de provincie Luxemburg (Stand van zaken) (4-1684)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Dominique Tilmans aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord gegeven door de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
4-120
p. 20-21 4-120 p. 20-21 (PDF)
Onderhoudsuitkeringen - Fiscale aftrek - Voorwaarden -Tijdelijke verwijdering uit de gezinswoning - Rechtspraak - Fiscale administratie - Standpunt - Wijziging (4-6482)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Tilmans aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-6482
Ontwerp van programmawet (4-1050)      
  Algemene bespreking
4-53
p. 10-23 4-53 p. 10-23 (PDF)
Regeringsverklaring (13 oktober 2009 - Regering Van Rompuy I)      
  Bespreking
4-90
p. 11-29 4-90 p. 11-29 (PDF)
  4-90
p. 30-35 4-90 p. 30-35 (PDF)
   Begroting
4-90
p. 16 4-90 p. 16 (PDF)
   Buitenlandse beleid : EU - Afghanistan - Centraal Afrika - Ontwikkelingssamenwerking
4-90
p. 18 4-90 p. 18 (PDF)
   Economie : werkgelegenheid - Concurrentiekracht ondernemingen - Koopkracht - Landbouw - BTW-verlaging voor bouw en horeca
4-90
p. 16 4-90 p. 16 (PDF)
   Justitie
4-90
p. 17-18 4-90 p. 17-18 (PDF)
   Migratie
4-90
p. 18 4-90 p. 18 (PDF)
   Sociale zekerheid - Gezondheid
4-90
p. 17 4-90 p. 17 (PDF)
   Stabilisering van het financieel stelsel : crisiswet - Hervorming van het toezicht - Bescherming van de consument - Bijdrage bankensector
4-90
p. 16 4-90 p. 16 (PDF)
Regeringsverklaring (25 november 2009 - Regering Leterme II)      
  Bespreking
4-99
p. 11-38 4-99 p. 11-38 (PDF)
   Aanpak institutionele problemen - Rol van de heer Jean-Luc Dehaene - Dossier Brussel-Halle-Vilvoorde
4-99
p. 11-38 4-99 p. 11-38 (PDF)
   Economische crisis - Begrotingstekort - Klimaattop Kopenhagen
4-99
p. 11-38 4-99 p. 11-38 (PDF)
   Hervorming van Justitie
4-99
p. 21 4-99 p. 21 (PDF)
   Rol van de Senaat in de bespreking van de regeringsverklaring - Aanwezigheid van de premier
4-99
p. 11-38 4-99 p. 11-38 (PDF)
Seksueel geweld in Congo      
  Debat
4-14
p. 31-45 4-14 p. 31-45 (PDF)
Slag om de Ardennen - Luxemburgse gemeenten - Oorlogsschade (4-1204)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Tilmans aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 4-1204
Spoorwegtraject tussen BelgiŽ en het Groothertogdom Luxemburg - Tarieven - Grensovergangsbelasting - Probleem voor de pendelaars -Herdefinitie van de regionale grensoverschrijdende spoorwegtrajecten - Werkgroep Tarificatie (4-2876)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Tilmans aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 4-2876
Spoorwegtraject tussen BelgiŽ en het Groothertogdom Luxemburg - Tarieven - Grensovergangsbelasting - Probleem voor de pendelaars -Herdefinitie van de regionale grensoverschrijdende spoorwegtrajecten - Werkgroep Tarificatie (4-5767)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Tilmans aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5767
Station van Luik-Guillemins - Station van Namen - Station van Bergen - Renovatiewerken - Planning - Kostprijs - Ontwikkeling van uiteenlopende stedelijke functies (4-2858)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Tilmans aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 4-2858
Station van Luik-Guillemins - Station van Namen - Station van Bergen - Renovatiewerken - Planning - Kostprijs - Ontwikkeling van uiteenlopende stedelijke functies (4-5766)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Tilmans aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   vraag ingetrokken
SV 4-5766
Stemming over de inoverwegingneming van het voorstel van resolutie 4-1592 betreffende de uitsluiting van personen met de dubbele nationaliteit van regeringsfuncties en andere openbare gezagsfunctions (Verwerping)      
  4-108
p. 9 4-108 p. 9 (PDF)
  4-108
p. 56-59 4-108 p. 56-59 (PDF)
  4-108
p. 59-60 4-108 p. 59-60 (PDF)
  4-108
p. 100 4-108 p. 100 (PDF)
Thee met cannabis (of energiedrank met cafeÔne - Toelaatbaarheid van dranken die naar verboden substanties verwijzen) (4-1150)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Dominique Tilmans aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie, aan de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie en aan de heer Vincent Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord gegeven door mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
4-116
p. 19-20 4-116 p. 19-20 (PDF)
Vervoer van stro Ė Aanhangwagens Ė Bekeuring wegens niet-conforme afmetingen Ė Wijziging van de wetgeving (4-1996)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Tilmans aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
   Antwoord
SV 4-1996
Vliegveld van Jehonville - Opstijgen van zweefvliegtuigen - Installatie van een lier (4-466)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Tilmans aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   dossier afgesloten
SV 4-466
Vliegveld van Jehonville - Opstijgen van zweefvliegtuigen - Installatie van een lier (4-704)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Tilmans aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 4-704
Voorstel van bijzondere wet tot aanvulling van artikel 26 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen (Bij gewestverkiezingen dienen in elke kieskring ten minste 4 parlementsleden te worden verkozen - Dunbevolkte arrondissementen) (4-1459)      
  Voorstel van mevrouw Dominique Tilmans
4-1459/1
p. 1-4 4-1459/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof, om een evenwichtige aanwezigheid van vrouwen en mannen te waarborgen onder de leden van het Grondwettelijk Hof (4-1310)      
  Voorstel van mevrouw Dominique Tilmans
4-1310/1
p. 1-2 4-1310/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de Top Europese Unie-Afrika tijdens het Belgisch voorzitterschap van de Europese Unie (Versterking van de structuren en de internationale en lokale dialoog - Armoede - Milleniumdoelstellingen inzake ontwikkeling - Demografische uitdagingen - Milieubescherming - Rechten van de mens - Aantrekken van de economie - Infrastructuur - Vrede en veiligheid) (4-1510)      
  Voorstel van de heren Philippe Fontaine en Bart Tommelein en de dames Sabine de Bethune, Dominique Tilmans en Olg Zrihen
4-1510/1
p. 1-9 4-1510/1 p. 1-9 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de aanpak van de gezondheidsproblemen als gevolg van de vervuiling of de aantasting van het milieu (4-349)      
  Voorstel van mevrouw Dominique Tilmans
4-349/1
p. 1-5 4-349/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de eerstehulpopleiding en de sensibilisering daarvoor in het kader van het rijbewijs en in het onderwijs (4-348)      
  Voorstel van mevrouw Dominique Tilmans
4-348/1
p. 1-4 4-348/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de investeringen in hernieuwbare energie en het afsluiten van een Europees verdrag van hernieuwbare energie "EURENEW" (4-1466)      
  Voorstel van de heren Berni Collas, Wouter Beke en John Crombez en de dames Dominique Tilmans, Christiane Vienne en Elke Tindemans
4-1466/1
p. 1-10 4-1466/1 p. 1-10 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de politieke ontwikkelingen in TunesiŽ na de presidentsverkiezingen van 25 oktober 2009 (4-1525)      
  Voorstel van de heer Philippe Fontaine en mevrouw Dominique Tilmans
4-1525/1
p. 1-6 4-1525/1 p. 1-6 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de schaarste aan huisartsen en de aantrekkelijkheid van het huisartsenberoep (4-1181)      
  Voorstel van mevrouw Dominique Tilmans
4-1181/1
p. 1-8 4-1181/1 p. 1-8 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de uitsluiting van personen met de dubbele nationaliteit van regeringsfuncties en andere openbare gezagsfuncties (4-1592)      
  Stemming over de inoverwegingneming - Verwerping
4-108
p. 9 4-108 p. 9 (PDF)
  4-108
p. 56-59 4-108 p. 56-59 (PDF)
  4-108
p. 59-60 4-108 p. 59-60 (PDF)
  4-108
p. 100 4-108 p. 100 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de voedingswaardeclaims (Etikettering van de voedingsmiddelen) (4-362)      
  Voorstel van mevrouw Dominique Tilmans
4-362/1
p. 1-3 4-362/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende een ruimere toegang tot breedbandinternet (Verkleinen van de digitale kloof voornamelijk in landelijke gebieden die ver van de telefooncentrales verwijderd zijn) (4-389)      
  Voorstel van de heer Richard Fournaux en mevrouw Dominique Tilmans
4-389/1
p. 1-3 4-389/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende hepatitis (4-368)      
  Voorstel van de heren Philippe Monfils, Philippe Mahoux, Georges Dallemagne, Alain Destexhe en Jacques Brotchi en van de dames Isabelle Durant en Dominique Tilmans
4-368/1
p. 1-7 4-368/1 p. 1-7 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het gsm-gebruik (4-350)      
  Voorstel van mevrouw Dominique Tilmans
4-350/1
p. 1-3 4-350/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het opvoeren van de luchtvaartveiligheid (4-346)      
  Voorstel van mevrouw Dominique Tilmans
4-346/1
p. 1-3 4-346/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het twintigjarig bestaan van het Verdrag inzake de rechten van het kind (4-1514)      
  Voorstel van de heren Philippe Fontaine en Bart Tommelein en de dames Sabine de Bethune, Dominique Tilmans en Olga Zrihen
4-1514/1
p. 1-6 4-1514/1 p. 1-6 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende permanente make-up (Toepassing KB van 25 november 2005 betreffende de reglementering van tatoeages en piercings - HygiŽnevoorschriften - Opleiding practicus) (4-363)      
  Voorstel van mevrouw Dominique Tilmans
4-363/1
p. 1-4 4-363/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende uitbreiding van het systeem van de sociale derde betaler (4-1185)      
  Amendementen nrs 2 en 3 van mevrouw Dominique Tilmans
4-1185/2
p. 2-3 4-1185/2 p. 2-3 (PDF)
  Bespreking
4-108
p. 53-56 4-108 p. 53-56 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende verkrachtingen en seksuele geweldplegingen tegen vrouwen in het oosten van de Democratische Republiek Congo (4-485)      
  Bespreking
4-20
p. 42-52 4-20 p. 42-52 (PDF)
Voorstel van resolutie inzake preventie en behandeling van osteoporose bij patiŽnten (4-1083)      
  Voorstel van de dames Christine Defraigne, Margriet Hermans, Christiane Vienne, Anne Delvaux en Dominique Tilmans
4-1083/1
p. 1-11 4-1083/1 p. 1-11 (PDF)
Voorstel van resolutie met het oog op de afschaffing van de tegemoetkoming van de sociale zekerheid in de maagdenvliesreconstructie (4-831)      
  Voorstel van de dames Christine Defraigne en Dominique Tilmans
4-831/1
p. 1-5 4-831/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van resolutie om de consument beter te informeren over het type vliegtuig dat hem wordt voorgesteld als hij in een reisagentschap of bij een touroperator een reisovereenkomst sluit (4-347)      
  Voorstel van mevrouw Dominique Tilmans
4-347/1
p. 1-4 4-347/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie over de begeleiding en de controle van werkzoekenden (Samenwerking federale staat en gemeenschappen en gewesten) (4-1785)      
  Voorstel van de dames Dominique Tilmans en Caroline Persoons en de heer Richard Fournaux
4-1785/1
p. 1-5 4-1785/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van resolutie over de bescherming van de niet-begeleide minderjarige vreemdeling (4-875)      
  Bespreking
4-109
p. 61-64 4-109 p. 61-64 (PDF)
Voorstel van resolutie over de politieke situatie in Iran na de presidentsverkiezingen (4-1703)      
  Voorstel van de heer Alain Destexhe en de dames Sabine de Bethune, Dominique Tilmans, Olga Zrihen en Els Schelfhout
4-1703/1
p. 1-5 4-1703/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van resolutie ter ondersteuning van de kiesverrichtingen in Burundi (4-1675)      
  Voorstel van de heren Alain Destexhe en Bart Tommelein en de dames Sabine de Bethune, Dominique Tilmans, Olga Zrihen en Els Schelfhout
4-1675/1
p. 1-8 4-1675/1 p. 1-8 (PDF)
Voorstel van resolutie tot erkenning van de verantwoordelijkheid van de Belgische Staat in het Softenon-drama en tot het verkrijgen van schadeloosstelling van de slachtoffers, alsook van een aangepaste medische follow-up voor die slachtoffers (Gebruik van geneesmiddelen op basis van thalidomide door zwangere vrouwen - Kinderen geboren met misvormingen) (4-1683)      
  Voorstel van de heren Alain Destexhe en Bart Tommelein en de dames Nele Lijnen, Dominique Tilmans en Marleen Temmerman
4-1683/1
p. 1-12 4-1683/1 p. 1-12 (PDF)
Voorstel van resolutie tot verbetering van het systeem dat IGO-gerechtigden toestaat in het buitenland te verblijven (Inkomensgarantie voor ouderen) (4-1639)      
  Voorstel van de heren Jean-Paul Procureur, Dirk Claes en Franco Seminara en de dames Nahima Lanjri, Dominique Tilmans, Nele Lijnen, Christiane Vienne, Vanessa Matz en Caroline Persoons
4-1639/1
p. 1-4 4-1639/1 p. 1-4 (PDF)
  Bespreking
4-116
p. 90-96 4-116 p. 90-96 (PDF)
Wensen (2009-2010)      
  Wensen en bedankingen bij het einde van de legislatuur
4-122
p. 80-81 4-122 p. 80-81 (PDF)
Wetsontwerp betreffende een algemene regeling voor rookvrije gesloten plaatsen toegankelijk voor het publiek en ter bescherming van werknemers tegen tabaksrook (4-1392)      
  Algemene bespreking
4-95
p. 5-33 4-95 p. 5-33 (PDF)
Wetsontwerp dat machtigingen verleent aan de Koning in geval van een griepepidemie of -pandemie (Distributie van geneesmiddelen - Aflevering van geneesmiddelen - Regeling van het maximaal aantal bloeddonaties - Opvordering personeel - De federale databank van de beoefenaars van de gezondheidsberoepen) (4-1454)      
  Algemene bespreking
4-90
p. 4-11 4-90 p. 4-11 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (I) (4-1051)      
  Algemene bespreking
4-53
p. 10-23 4-53 p. 10-23 (PDF)
   Betaling van verkeersboetes door werkgever : solidariteitsbijdrage
4-53
p. 22-23 4-53 p. 22-23 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (II) (4-1052)      
  Algemene bespreking
4-53
p. 10-23 4-53 p. 10-23 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen in verzekeringsaangelegenheden (Omzetting richtlijn 2004/113/EG van de Raad) (4-477)      
  Algemene bespreking
4-9
p. 44-70 4-9 p. 44-70 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de commercialisering van menselijke weefsels en cellen (Nietigheid van elke overeenkomst met als doel het doneren, verkrijgen, testen, bewerken en distribueren van menselijke weefsels en cellen, wanneer ze onder bezwarende titel wordt gesloten) (4-96)      
  Verslag van de dames Christiane Vienne en Dominique Tilmans
4-96/2
p. 1 4-96/2 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende een algemeen rookverbod in gesloten plaatsen toegankelijk voor het publiek en ter bescherming van werknemers tegen tabaksrook (4-601)      
  Algemene bespreking
4-95
p. 5-33 4-95 p. 5-33 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende een algemene regeling voor de rookvrije gesloten plaatsen toegankelijk voor het publiek en de bescherming van werknemers tegen tabaksrook (4-1141)      
  Algemene bespreking
4-95
p. 5-33 4-95 p. 5-33 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende het commercialiseren van menselijke weefsels en cellen (4-241)      
  Verslag van de dames Christiane Vienne en Dominique Tilmans
4-241/2
p. 1 4-241/2 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel houdende diverse bepalingen voor een grotere participatie van vrouwen aan de besluitvorming, met name bij de overheidsdiensten, de economische overheidsbedrijven, de rechterlijke macht en de sociale partners (4-1309)      
  Voorstel van mevrouw Dominique Tilmans
4-1309/1
p. 1-27 4-1309/1 p. 1-27 (PDF)
Wetsvoorstel inzake het verkrijgen en het gebruik van menselijk lichaamsmateriaal met het oog op de geneeskundige toepassing op de mens of het wetenschappelijk onderzoek (Wijziging van KB nr 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van gezondheidszorgberoepen, van de wet van 13 juni 1986 betreffende het wegnemen en transplanteren van organen, van de wat van 5 juli 1994 betreffende het bloed en de bloedderivaten van menselijke oorsprong, van de wet van 6 juli 2007 betreffende de medisch begeleide voortplanting en de bestemming van de overtallige embryo's en de gameten) (4-825)      
  Verslag van de dames Christiane Vienne en Dominique Tilmans
4-825/5
p. 1-80 4-825/5 p. 1-80 (PDF)
Wetsvoorstel inzake het verkrijgen en het gebruik van menselijke cellen en weefsels met het oog op de toepassing op de mens of het wetenschappelijk onderzoek, en tot wijziging van de wet van 13 juni 1986 betreffende het wegnemen en transplanteren van organen (alsook de wet van 5 juli 1994 betreffende bloed en bloedderivaten van menselijke oorsprong en de wet van 20 juli 2006 betreffende oprichting en werking van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten) (4-438)      
  Verslag van de dames Christiane Vienne en Dominique Tilmans
4-438/2
p. 1 4-438/2 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel teneinde in de gecoŲrdineerde wet van 14 juli 1994 betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen opnieuw een artikel 34, eerste lid, 1į, b), in te voegen (Tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging in de kosten voor thuisverpleging uitgeoefend door alle categorieŽn van personeelsleden, dus eveneens door zelfstandige verplegers) (4-366)      
  Voorstel van mevrouw Dominique Tilmans
4-366/1
p. 1-3 4-366/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet van 16 februari 1994 tot regeling van het contract tot reisorganisatie en reisbemiddeling, met het oog op een betere informatieverstrekking aan de consumenten over het type vliegtuig dat hen zal vervoeren (4-370)      
  Voorstel van mevrouw Dominique Tilmans
4-370/1
p. 1-2 4-370/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot het toegankelijk maken van vrijwilligerswerk voor vreemdelingen (Aanvulling KB 9 juni 1999 houdende uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende tewerkstelling van buitenlandse werknemers) (4-840)      
  Amendement nr 4 van de dames Dominique Timans en Nele Lijnen
4-840/3
p. 1-2 4-840/3 p. 1-2 (PDF)
  Verdaging
4-99
p. 11 4-99 p. 11 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 30bis in de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren (Invoering van de verplichting om op de verpakking van alle te koop aangeboden cosmetica en wasmiddelen te vermelden of het product al dan niet met testen op proefdieren is ontwikkeld) (4-365)      
  Voorstel van mevrouw Dominique Tilmans
4-365/1
p. 1-3 4-365/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot regeling van de reclame voor cosmetische ingrepen (Plastische chirurgie) (4-177)      
  Voorstel van de dames Christine Defraigne en Dominque Tilmans
4-177/1
p. 1-9 4-177/1 p. 1-9 (PDF)
  Amendementen nrs 1 tot 7 van de dames Christine Defraigne en Dominique Tilmans
4-177/2
p. 1-4 4-177/2 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot reglementering van de navelstrengbloedbanken (4-337)      
  Verslag van de dames Christiane Vienne en Dominique Tilmans
4-337/2
p. 1 4-337/2 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel tot vaststelling van kwaliteits- en veiligheidsnormen voor het doneren, verkrijgen, testen, bewerken, bewaren en distribueren van menselijke weefsels en cellen (4-572)      
  Verslag van de dames Christiane Vienne en Dominique Tilmans
4-572/2
p. 1 4-572/2 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel tot vergoeding van patiŽnten die met HIV werden besmet als gevolg van een bloedtransfusie of van een toediening van bloedderivaten die vůůr 1 augustus 1985 in BelgiŽ werden uitgevoerd (4-364)      
  Voorstel van mevrouw Dominique Tilmans
4-364/1
p. 1-9 4-364/1 p. 1-9 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 10 van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen om de afwijking in te voeren die is toegestaan in artikel 5 van de richtlijn 2004/113/EG van de Raad (teneinde op het gebied van de verzekeringen de mannen en de vrouwen niet volstrekt gelijk te behandelen) (4-352)      
  Voorstel van de dames Dominique Tilmans en Christine Defraigne en de heer Berni Collas
4-352/1
p. 1-3 4-352/1 p. 1-3 (PDF)
  Algemene bespreking
4-9
p. 44-70 4-9 p. 44-70 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 35 van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren (Verhoging van de geldboeten ingeval een gezelschapsdier wordt mishandeld) (4-377)      
  Voorstel van mevrouw Dominique Tilmans
4-377/1
p. 1-3 4-377/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 68 van de ziekenhuiswet, gecoŲrdineerd op 7 augustus 1987, teneinde de veiligheid van de goederen en de personen in de ziekenhuizen te verhogen (Uitbreiding van de algemene normen waaraan de ziekenhuizen zich moeten houden met een door de Koning vast te stellen veiligheidsnorm) (4-388)      
  Voorstel van mevrouw Dominique Tilmans en de heren Alain Destexhe, Jacques Brotchi en Richard Fournaux
4-388/1
p. 1-4 4-388/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 7, ß 2, van het decreet van 28 juni 1957 houdende statuut van de Koloniale verzekeringskas, inzake de overlevingspensioenen van de uit de echt gescheiden weduwen van oud-kolonialen (Opheffing van elke inperking bij de toekenning van het overlevingspensioen) (4-415)      
  Voorstel van de heer Philippe Monfils en mevrouw Dominique Tilmans
4-415/1
p. 1-3 4-415/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 82 van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming, om de verkoper de verplichting op te leggen de consument kennis te geven van de datum waarop de dienstenoverenkomst van bepaalde duur verstrijkt (Beding van stilzwijgende verlenging) (4-1746)      
  Voorstel van de dames Marie-HťlŤne Crombť-Berton en Dominique Tilmans
4-1746/1
p. 1-4 4-1746/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 9 van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidsberoepen, teneinde tijdens wachtdiensten alleen wenselijke huisbezoeken te laten plaatsvinden (Verlenen van een beoordelingsbevoegdheid aan de huisarts, zodat hij onrechtmatige verzoeken kan afwijzen) (4-1768)      
  Voorstel van mevrouw Dominique Tilmans
4-1768/1
p. 1-6 4-1768/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de arbeidswet van 16 maart 1971 en van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoŲrdineerd op 14 juli 1994, teneinde het zwangerschapsverlof te verlengen voor vrouwen die vroegtijdig van twee of meer kinderen bevallen (Verlenging van het zwangerschapsverlof voor premature meerlinggeboorten - Verlenging van de nabevallingsrust met het aantal dagen die het te vroeg geboren kind in een neonataal centrum moet doorbrengen) (4-361)      
  Voorstel van mevrouw Dominque Tilmans
4-361/1
p. 1-5 4-361/1 p. 1-5 (PDF)
  Amendementen nrs 1 tot 3 van mevrouw Dominique Tilmans
4-361/2
p. 1-3 4-361/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 594, 596, 621 en 626 van het Wetboek van Strafvordering, met het oog op de aanpassing van de procedure voor het herstel in eer en rechten voor veroordelingen wegens aanranding van de eerbaarheid of verkrachtingvan minderjarigen (Toegang tot het strafregister - Veroordeelde pedofielen) (4-1084)      
  Voorstel van de dames Els Van Hoof, Dominique Tilmans, Nele Lijnen, Sabine de Bethune en Nahima Lanjri en van de heer Hugo Vandenberghe
4-1084/1
p. 1-8 4-1084/1 p. 1-8 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer, om de rechter de mogelijkheid te geven een recidiverende overtreder in staat van alcoholopname of van dronkenschap de plaatsing van een alcoholslot op te leggen (4-1170)      
  Voorstel van de dames Christine Defraigne en Dominique Tilmans
4-1170/1
p. 1-5 4-1170/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 8 juli 1964 betreffende de dringende medische hulpverlening, om in elk oproepteam een beherende huisarts en spoedarts op te nemen (4-1530)      
  Voorstel van de dames Dominique Tilmans, Marie-HťlŤne Crombť-Berton en Caroline Persoons en de heren Berni Collas, Alain Destexhe en Philippe Fontaine
4-1530/1
p. 1-4 4-1530/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 om te zorgen voor fiscale neutraliteit ten voordele van de werknemers, met name het onderwijzend personeel, van wie het salaris van december in het verleden in januari werd uitbetaald (Aanvulling artikel 171 WIB 1992) (4-1040)      
  Algemene bespreking
4-53
p. 10-23 4-53 p. 10-23 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999