S. 5-482 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie tot erkenning van de verantwoordelijkheid van de Belgische Staat in het Softenon-drama en tot het verkrijgen van schadeloosstelling van de slachtoffers, alsook van een aangepaste medische follow-up voor die slachtoffers
Dominique Tilmans   

vergoeding
lichamelijk gehandicapte
geneesmiddel
motie van het Parlement
moederschap
medische fout
slachtoffer
inspectie van geneesmiddelen
aansprakelijkheid van de staat
schadevergoeding
slachtofferhulp

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-482/1 5-482/1 (PDF) Voorstel van resolutie 16/11/2010
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
16/11/2010   Indiening Doc. 5-482/1 5-482/1 (PDF)
9/12/2010   Inoverwegingneming
9/12/2010   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
9/12/2010   Verzending naar commissie
28/4/2014   Einde behandeling
28/4/2014   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd