S. 4-366 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel teneinde in de gecoŲrdineerde wet van 14 juli 1994 betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen opnieuw een artikel 34, eerste lid, 1į, b), in te voegen
Dominique Tilmans   

zelfstandig beroep
thuisverzorging
ziekteverzekering
verplegend personeel

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-366/1 4-366/1 (PDF) Wetsvoorstel 6/11/2007
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
6/11/2007   Indiening
Herindiening Kamer 51-979/1.
Doc. 4-366/1 4-366/1 (PDF)
29/11/2007   Inoverwegingneming
29/11/2007   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
29/11/2007   Verzending naar commissie
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving