Auteurs- en sprekersregister betreffende "Tilmans Dominique" (Legislatuur 2010-2014)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
Activiteitenverslag 2011-2012 en de prioriteiten van het Belgisch Voorzitterschap van de Europese Interparlementaire Conferentie voor de Ruimtevaart voor 2013 (5-1797)      
  Verslag van mevrouw Dominique Tilmans
5-1797/1
p. 1-37 5-1797/1 p. 1-37 (PDF)
Agressie in ziekenhuizen (5-1215)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Tilmans aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 5-1215
Belastingvermindering voor de voertuigen met nul uitstoot (5-2032)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Tilmans aan de heer Clerfayt, staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst Financiën, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de Fiscale Fraude, toegevoegd aan de minister van Financiën
   Antwoord
SV 5-2032
Bepaalde voordelen toegekend door de ziekenfondsen vatbaar voor kritiek (5-2669)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Tilmans aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 5-2669
De 20-kilometernorm inzake nucleaire veiligheid en de informatie aan de bevolking bij een ongeval (5-694)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Dominique Tilmans aan mevrouw Annemie Turtelboom, ministre van Binnenlandse Zaken
5-54 COM
p. 12-18 5-54 COM p. 12-18 (PDF)
De Mobiele Urgentiegroep van het Sainte-Thérèseziekenhuis in Bastogne (Probleem van de medische permanentie) (5-343)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Dominique Tilmans aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-41
p. 6-8 5-41 p. 6-8 (PDF)
De RIZIV-conventie voor de multidisciplinaire curatieve opvolging van patiënten met trisomie121 (Genetische aandoening - Financiering - Zie ook mondelinge vragen 5-1382 en 5-1392) (5-1380)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Dominique Tilmans aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord gegeven door de heer Jean-Pascal Labille, minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
5-146
p. 10-13 5-146 p. 10-13 (PDF)
De afschaffing van treinen in de provincie Luxemburg (5-5647)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Tilmans aan de heer Magnette, minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   Antwoord
SV 5-5647
De belastingvermindering bij aankoop van een elektrische wagen (5-7289)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Tilmans aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-7289
De beperking van huis-aan-huiszendingen tot maximaal 130 gram door bpost (Verdeling van gemeentelijke informatiebladen) (5-583)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Dominique Tilmans aan mevrouw Inge Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
5-60 COM
p. 14-17 5-60 COM p. 14-17 (PDF)
De beschikbaarheid van een ECG in elke ziekenwagen (Elektrocardiogram) (5-965)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Dominique Tilmans aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
5-80 COM
p. 14-15 5-80 COM p. 14-15 (PDF)
De betaalparkings van de NMBS te Aarlen (5-142)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Dominique Tilmans aan mevrouw Inge Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
5-24 COM
p. 6-8 5-24 COM p. 6-8 (PDF)
De betrokkenheid van de Europese Unie en België in de oplossing van het conflict tussen Armenië en Azerbeidzjan (5-2705)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Tilmans aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 5-2705
De borstimplantaten (Siliconengel van slechte kwaliteit - Verwijdering - Herimplantatie) (5-360)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Dominique Tilmans aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-43
p. 13-21 5-43 p. 13-21 (PDF)
De burn-out in de medische beroepssector (5-7962)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Tilmans aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-7962
De chaos op het spoorwegennet in december 2010 (Storingen door de weersomstandigheden) (5-404)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Dominique Tilmans aan mevrouw Inge Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
5-42 COM
p. 22-24 5-42 COM p. 22-24 (PDF)
De chemische substanties die kinderen dagelijks binnenkrijgen (5-386)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Dominique Tilmans aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
5-31 COM
p. 31-33 5-31 COM p. 31-33 (PDF)
De conferentie voor de financiering van Gaza (Resultaat van de vergaderingen van de donors - Geschil over de kolonisatie) (5-382)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Dominique Tilmans aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
5-29 COM
p. 41-42 5-29 COM p. 41-42 (PDF)
De controle van de btw-attesten van voertuigen die in het Groothertogdom Luxemburg zijn ingeschreven (5-4319)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Dominique Tilmans aan de heer Koen Geens, minister van Financiën, belast met Ambtenarenzaken
5-281 COM
p. 8-9 5-281 COM p. 8-9 (PDF)
De controle van scanners met X-stralen in ziekenhuizen en luchthavens (Lichaamsscanners - Gevolgen voor de gezondheid) (5-742)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Dominique Tilmans aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
5-62 COM
p. 6-8 5-62 COM p. 6-8 (PDF)
De defibrillatoren in het kader van de organisatie van de dringende medische hulp (Plaatsbepaling van de toestellen) (5-2466)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Dominique Tilmans aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-171 COM
p. 23-24 5-171 COM p. 23-24 (PDF)
De discussie betreffende de financiële bijstand voor hogere studies van het Groothertogdom tijdens de Europese Top over sociale zekerheid (Gevolgen voor de grensarbeiders - Afschaffing van de kinderbijslag voor kinderen ouder dan 18 die hogere studies volgen) (5-51)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Dominique Tilmans aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
5-4 COM
p. 30-31 5-4 COM p. 30-31 (PDF)
De douanecontrole op voertuigen die in het Groothertogdom Luxemburg zijn ingeschreven (Strijd tegen fraude - Houding van de douane tegenover grensarbeiders) (5-642)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Dominique Tilmans aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
5-70
p. 13-15 5-70 p. 13-15 (PDF)
De evolutie van het regionale vredesproces in de Kaukasus en de pacificatie in Nagorno-Karabach (Onderhandelingen tussen Armenië, Azerbeidzjan en Georgië) (5-380)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Dominique Tilmans aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
5-29 COM
p. 38-39 5-29 COM p. 38-39 (PDF)
De federale financiering van een Luxemburgs regionaal ziekenhuis (in het licht van de bevoegdheidsoverdracht aan de gewesten) (5-1114)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Dominique Tilmans aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-118
p. 6-8 5-118 p. 6-8 (PDF)
De financiering van de dringende medische hulp in de provincie Luxemburg (5-7961)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Tilmans aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-7961
De financiering van de politiezones (Budgettaire moeilijkheden voor de gemeenten - Zones in de provincie Luxemburg - Zone Famenne-Andenne) (5-1029)      
  Mondelinge vraag van Dominique Tilmans aan mevrouw Joëlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord gegeven door de heer Koen Geens, minister van Financiën, belast met Ambtenarenzaken
5-106
p. 37-39 5-106 p. 37-39 (PDF)
De financiering van de ziekenhuizen in de provincie Luxemburg (door het Waals Gewest en de federale overheid) (5-1077)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Dominique Tilmans aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-109
p. 6-7 5-109 p. 6-7 (PDF)
De genetisch gemodificeerde organismen (5-7467)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Tilmans aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-7467
De gevolgen voor de Belgisch-Luxemburgse grensarbeiders van de beslissing van de Luxemburgse regering om "financiële bijstand van de Staat voor hogere studies" aan te bieden (Afschaffing van de kinderbijslag voor kinderen ouder dan 18 die hoger onderwijs volgen) (5-38)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Dominique Tilmans aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie en aan mevrouw Joëlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst Financiën, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van Financiën
5-5
p. 40-42 5-5 p. 40-42 (PDF)
De herverkiezing van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties voor een nieuwe ambtstermijn (Standpunt van België) (5-381)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Dominique Tilmans aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
5-29 COM
p. 39-40 5-29 COM p. 39-40 (PDF)
De hervorming van het bonussysteem dat moet aanzetten tot langer werken (en het malussysteem voor de zelfstandigen) (5-2989)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Dominique Tilmans aan de heer Alexander De Croo, vice-eerste minister en minister van Pensioenen
5-220 COM
p. 35-37 5-220 COM p. 35-37 (PDF)
De inachtneming van de anciënniteit bij de loonberekening van het verpleegkundig personeel van de gevangenissen (5-2299)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Dominique Tilmans aan de heer Hendrik Bogaert, staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
5-181 COM
p. 4-5 5-181 COM p. 4-5 (PDF)
De injectie van hyaluronan (in het kader van borstvergrotingen - Risico's) (5-1331)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Dominique Tilmans aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord gegeven door de heer Jean-Marc Delizée, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
5-99 COM
p. 24-25 5-99 COM p. 24-25 (PDF)
De inspuitbare medische hulpmiddelen voor het vullen van huidindeukingen (5-5320)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Tilmans aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-5320
De interne NMBS-nota inzake wellevendheid en integratiewaarden (Bewustmakingscampagne voor de treinbegeleiders o.a. over culturele verschillen) (5-545)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Dominique Tilmans aan mevrouw Inge Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
5-60 COM
p. 12-13 5-60 COM p. 12-13 (PDF)
De invaliditeitsuitkeringen die na een misdaad worden ontvangen (5-9360)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Tilmans aan de heer Courard, staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 5-9360
De leeftijdsgebonden maculadegeneratie (5-7959)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Tilmans aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-7959
De leesbaarheid van de vervalberichten van verzekeringspremies (Risico op verwarring - Verplichte vermeldingen) (5-4259)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Dominique Tilmans aan de heer Johan Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
5-287 COM
p. 6-7 5-287 COM p. 6-7 (PDF)
De mediaberichten over de "Total Body scan" van de firma Groupon (Commercialisering van preventieve medische onderzoeken) (5-1592)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Dominique Tilmans aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-112 COM
p. 25-27 5-112 COM p. 25-27 (PDF)
De mogelijkheden inzake het creëren van het beroep van « arts van wacht » (Overnemen van de nachtelijke wachtdienst door de spoeddiensten in de ziekenhuizen - Specifiek statuut voor gespecialiseerde dienstdoende artsen - Project 1733 voor een centrale dispatching) (5-595)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Dominique Tilmans aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
5-50 COM
p. 14-16 5-50 COM p. 14-16 (PDF)
De niet-terugbetaling van de behandeling van leeftijdsgebonden maculadegeneratie vanaf het vierde jaar (Oogziekte - Behandeling met Lucentis en Avastin) (5-2298)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Dominique Tilmans aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-158 COM
p. 18-21 5-158 COM p. 18-21 (PDF)
De nieuwe wetgeving die de arbeidsduur van de artsen beperkt (Artsen in opleiding - Evaluatie van de wet van 12 december 2010 - Controle op de overuren - Verloning) (5-1585)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Dominique Tilmans aan mevrouw Monica De Coninck, minister van Werk
5-117 COM
p. 5-8 5-117 COM p. 5-8 (PDF)
De onderdrukking van de christelijke gemeenschap in Irak (5-100)      
  Vraag om uitleg van de heer Karl Vanlouwe aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
5-18 COM
p. 12-14 5-18 COM p. 12-14 (PDF)
De onderhoudscontracten van medisch materiaal (5-8777)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Tilmans aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-8777
De operatoren van de 112-centrales die telefonisch hulp bieden bij het toedienen van de eerste hulp en bij reanimatie (5-540)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Dominique Tilmans aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
5-50 COM
p. 11-13 5-50 COM p. 11-13 (PDF)
De opheffing door de Europese Unie van het embargo op de wapenuitvoer naar China (5-383)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Dominique Tilmans aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
5-29 COM
p. 42-43 5-29 COM p. 42-43 (PDF)
De organisatie van de medische wachtdienst in de provincie Luxemburg en in het arrondissement Dinant (Gebrek aan huisartsen) (5-403)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Dominique Tilmans aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
5-31 COM
p. 34-36 5-31 COM p. 34-36 (PDF)
De overbelasting van de telefoonlijn van het nummer 112 in de provincie Luxemburg (Noodoproepen - Verzadiging van het nummer 1733, wachtposten van huisartsen) (5-2465)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Dominique Tilmans aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-171 COM
p. 21-23 5-171 COM p. 21-23 (PDF)
De overbezetting van treinen (Groepstarief - Korting naargelang het uur van vertrek) (5-334)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Dominique Tilmans aan mevrouw Inge Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
5-42 COM
p. 12-15 5-42 COM p. 12-15 (PDF)
De overdraagbare ziektes en het medisch personeel (5-11348)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Tilmans aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-11348
De pediatrische patiënten bij de spoeddiensten (5-1591)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Dominique Tilmans aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-112 COM
p. 24-25 5-112 COM p. 24-25 (PDF)
De prijs van de grensoverschrijdende treinverbindingen naar het Groothertogdom Luxemburg (5-3169)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Dominique Tilmans aan de heer Jean-Pascal Labille, minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
5-211 COM
p. 8-11 5-211 COM p. 8-11 (PDF)
De problematiek van de burn-out bij de huisartsen (5-3465)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Dominique Tilmans aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-230 COM
p. 19-21 5-230 COM p. 19-21 (PDF)
De promotie van de ontwikkeling van elektrische wagens (5-2034)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Tilmans aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
   Antwoord
SV 5-2034
De regelgeving met betrekking tot borstimplantaten (5-2254)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Tilmans aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 5-2254
De reglementering inzake pesticiden (5-2698)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Tilmans aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 5-2698
De reglementering inzake pesticiden (5-2699)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Tilmans aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 5-2699
De resultaten van de Environmental Performance Index 2010 (Vermindering van de uitstoot van stikstofoxydes - Europese richtlijn ter bepaling van de maximaal toegestane uitstoot voor bepaalde luchtvervuilende stoffen - "Natura 2000"-netwerk en beschermde mariene gebieden - Oppervlaktewateren - Hernieuwbare energie) (5-1588)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Dominique Tilmans aan de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
5-131 COM
p. 8-10 5-131 COM p. 8-10 (PDF)
De risico's bij thanatopraxie (Zorg verstrekt aan een overledene, met name inspuiting van formolderivaten - Balseming - Gezondheidsrisico's) (5-1587)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Dominique Tilmans aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-112 COM
p. 21-22 5-112 COM p. 21-22 (PDF)
De situatie in de Republiek Ivoorkust (Geweld na de presidentsverkiezingen waarin de heren Ouattara en Gbagbo het tegen elkaar opnamen - Houding van België, de EU en de VN) (5-160)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Dominique Tilmans aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
5-18 COM
p. 18-20 5-18 COM p. 18-20 (PDF)
De spoorlijn 165 Virton-Athus (Verstoringen op het net - Parkings) (5-3167)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Dominique Tilmans aan de heer Jean-Pascal Labille, minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
5-211 COM
p. 6-8 5-211 COM p. 6-8 (PDF)
De spoorlijn tussen Luik en Jemelle (Dubbel spoor) (5-379)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Dominique Tilmans aan mevrouw Inge Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
5-42 COM
p. 22 5-42 COM p. 22 (PDF)
De stijging van de uitgaven inzake invaliditeit (5-3454)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Dominique Tilmans aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen en aan de heer Philippe Courard, staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Philippe Courard, staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
5-223 COM
p. 10-12 5-223 COM p. 10-12 (PDF)
De stiptheid van de treinen (o.a. op lijn 162 Brussel-Luxemburg - Site Railtime) (5-143)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Dominique Tilmans aan mevrouw Inge Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
5-24 COM
p. 11-15 5-24 COM p. 11-15 (PDF)
De telefoongids voor de provincie Luxemburg uitgave 2012 (5-5648)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Tilmans aan de heer Magnette, minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   Antwoord
SV 5-5648
De toegang voor de anesthesisten-reanimisten tot een opleiding in de medische urgentiegeneeskunde (5-963)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Dominique Tilmans aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
5-80 COM
p. 13-14 5-80 COM p. 13-14 (PDF)
De toekomst van de brigade Securail in Aarlen (Agressie in stations en treinen) (5-541)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Dominique Tilmans aan mevrouw Inge Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
5-60 COM
p. 10-12 5-60 COM p. 10-12 (PDF)
De toekomst van de gezondheidszorg en de financiering van de ziekenhuizen in de provincie Luxemburg (5-1216)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Tilmans aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 5-1216
De toekomst van de kazernes en de samenwerking op defensievlak binnen de Benelux (5-9451)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Tilmans aan de heer De Crem, vice-eersteminister en minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 5-9451
De toepassing van « uitzonderlijke » maatregelen om de wachtdienst van huisdokters te verzekeren (Overnemen van de nachtelijke wachtdienst door de spoeddiensten in de ziekenhuizen - Specifiek statuut voor gespecialiseerde dienstdoende artsen - Project 1733 voor een centrale dispatching) (5-587)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Dominique Tilmans aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
5-50 COM
p. 14-16 5-50 COM p. 14-16 (PDF)
De twee leeg rijdende treinen tussen Luxemburg en Aarlen (Afschaffing van treinen - Bezuinigingen) (5-4317)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Dominique Tilmans aan de heer Jean-Pascal Labille, minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
5-275 COM
p. 4-5 5-275 COM p. 4-5 (PDF)
De uitbreiding van elektrische wagens (Masterplan - Laadpunten) (5-1584)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Dominique Tilmans aan de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
5-131 COM
p. 6-8 5-131 COM p. 6-8 (PDF)
De vaststelling van de bevolkingscijfers per gemeente met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen (Vastlegging van het aantal gemeenteraadsleden - Coördinatie tussen de federale en de regionale diensten - Wellin) (5-640)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Dominique Tilmans aan mevrouw Joëlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
5-70
p. 19-21 5-70 p. 19-21 (PDF)
De veelvuldige vertragingen en de afschaffingen van de trein 7471 vanuit Virton (sinds de ingebruikname van de Desirotreinstellen) (5-2991)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Dominique Tilmans aan de heer Jean-Pascal Labille, minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
5-211 COM
p. 5-6 5-211 COM p. 5-6 (PDF)
De vergoeding van morele schade veroorzaakt door het verlies van een familielid in een verkeersongeval (Publicatie van de uitgekeerde bedragen in een folder van de FOD Justitie) (5-161)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Dominique Tilmans aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-22 COM
p. 22-25 5-22 COM p. 22-25 (PDF)
De verplichting van de politie om stakende penitentiaire beambten te vervangen (Minimumdienst - Versterking van de veiligheidskorpsen) (5-1143)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Dominique Tilmans aan mevrouw Joëlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
5-122
p. 26-27 5-122 p. 26-27 (PDF)
De verplichting voor de arts van wacht om zich te verplaatsen (Alternatieve oplossingen voor de huisbezoeken) (5-3453)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Dominique Tilmans aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-230 COM
p. 18-19 5-230 COM p. 18-19 (PDF)
De vertragingen en de pannes van het grensoverschrijdende spoorverkeer in de provincie Luxemburg (en de remsystemen) (5-3628)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Dominique Tilmans aan de heer Jean-Pascal Labille, minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
5-228 COM
p. 23-25 5-228 COM p. 23-25 (PDF)
De vestiging van een tweede dienst voor medische hulpverlening per helikopter op het grondgebied van de provincie Luxemburg (5-50)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Dominique Tilmans aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
5-4 COM
p. 28-30 5-4 COM p. 28-30 (PDF)
De voortdurende kortingen toegekend door de ziekenfondsen aan optieken (5-2707)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Tilmans aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord
SV 5-2707
Eedaflegging (Verkiezingen van 13 juni 2010)      
  mevrouw Dominique Tilmans, senator gekozen door het Franse kiescollege
5-1
p. 12 5-1 p. 12 (PDF)
Een erkend en volledig hartcentrum via associatie in de provincie Luxemburg (5-1335)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Dominique Tilmans aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord gegeven door de heer Jean-Marc Delizée, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
5-99 COM
p. 26 5-99 COM p. 26 (PDF)
Gratis oproepnummer 1733 (5-2249)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Tilmans aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 5-2249
Herziening van artikel 118, § 2, van de Grondwet (Verlenen van constitutieve autonomie aan de Duitstalige Gemeenschap [Verkiezing, samenstelling en werking van de Raad]) (5-499)      
  Voorstel van mevrouw Dominique Tilmans en de heren Jacques Brotchi en Gérard Deprez
5-499/1
p. 1-4 5-499/1 p. 1-4 (PDF)
  Intrekking
5-124
p. 50 5-124 p. 50 (PDF)
Herziening van artikel 123, § 2, van de Grondwet (Verlenen van constitutieve autonomie aan de Duitstalige Gemeenschap [Samenstelling en werking van haar regering]) (5-696)      
  Voorstel van mevrouw Dominique Tilmans en de heren Gérard Deprez en Jacques Brotchi
5-696/1
p. 1-4 5-696/1 p. 1-4 (PDF)
  Intrekking
5-124
p. 50 5-124 p. 50 (PDF)
Het Belgische conglomeraat Health Care Belgium (Groepering van 11 ziekenhuizen die zich tot patiënten van buiten Europa richten) (5-374)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Dominique Tilmans aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
5-31 COM
p. 29-31 5-31 COM p. 29-31 (PDF)
Het MUSIS-programma (5-9454)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Tilmans aan de heer De Crem, vice-eersteminister en minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 5-9454
Het Musis-programma (5-6544)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Tilmans aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 5-6544
Het advies van de Nationale Raad voor ziekenhuisvoorzieningen inzake de mobiele urgentiegroep per helikopter (MUG) (5-1589)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Dominique Tilmans aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-112 COM
p. 22-24 5-112 COM p. 22-24 (PDF)
Het besluitenverslag inzake de weigering van de spoeddiensten van drie ziekenhuizen in de provincie Luxemburg om een zwaargewond slachtoffer van een verkeersongeval op te nemen (5-8789)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Tilmans aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-8789
Het evaluatieverslag inzake de nieuwe wetgeving op de beperking van de werktijd voor artsen (Onvrede van de artsen in hun stageperiode - Moeilijkheid voor de ziekenhuizen om de diensten te bemannen - Verloning) (5-188)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Dominique Tilmans aan mevrouw Joëlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
5-25
p. 29-31 5-25 p. 29-31 (PDF)
Het gebrek aan zitplaatsen in de trein, de veiligheid van de spoorweg en de toeslag in geval van onvrijwillige klasverhoging (o.a. veiligheidsgordels en verhoging van het aantal handvatten) (5-144)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Dominique Tilmans aan mevrouw Inge Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
5-24 COM
p. 8-11 5-24 COM p. 8-11 (PDF)
Het gebruik van persoonsgegevens door bepaalde ziekenfondsen (5-2692)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Tilmans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-2692
Het geweld op de spoorlijn Aarlen - Luxemburg (5-25)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Dominique Tilmans aan mevrouw Inge Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
5-11
p. 24-26 5-11 p. 24-26 (PDF)
Het implantatenplan (Actieplan voor implanteerbare medische hulpmiddelen - Controles, financiering, ...) (5-3168)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Dominique Tilmans aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-217 COM
p. 10-13 5-217 COM p. 10-13 (PDF)
Het in werking stellen van het nummer 1733 in de provincie Luxemburg en het localiseren van urgentieoproepen van een gsm (of vaste telefoon - Afleiden van de oproepen naar de dienstdoende arts - Noodnummers 100 en 112) (5-588)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Dominique Tilmans aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
5-49 COM
p. 6-7 5-49 COM p. 6-7 (PDF)
Het kapitaliseren van de dosissen Lucentis bij een maculadegeneratie (Zie ook schriftelijke vraag 5-9505) (5-4151)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Dominique Tilmans aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-267 COM
p. 10-12 5-267 COM p. 10-12 (PDF)
Het meerjareninvesteringsplan 2013-2025 van de NMBS-Groep (Gevolgen voor de landelijke gebieden) (5-739)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Dominique Tilmans aan de heer Paul Magnette, minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
5-82
p. 28-30 5-82 p. 28-30 (PDF)
Het opnieuw verkrijgen van de Belgische nationaliteit voor een Belg door geboorte (Geëxpatrieerde zonder hoofdverblijfplaats in België - Dubbele nationaliteit) (5-4694)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Dominique Tilmans aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-284 COM
p. 17-18 5-284 COM p. 17-18 (PDF)
Het pensioen van artsen en van andere vrije beroepen met een lange studieduur (Mogelijkheid om pensioen en arbeid te combineren - Tandartsen, notarissen e.a.) (5-3876)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Dominique Tilmans aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
5-252 COM
p. 4-5 5-252 COM p. 4-5 (PDF)
Het plan voor de concentratie van seinhuizen door de NMBS (5-586)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Dominique Tilmans aan mevrouw Inge Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
5-60 COM
p. 17-18 5-60 COM p. 17-18 (PDF)
Het proefproject 1733 in de provincie Luxemburg en in het arrondissement Dinant, en het beheer van de oproepen door een robot (Wachtdienst huisartsen - Geolocalisatie) (5-1055)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Dominique Tilmans aan mevrouw Joëlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord gegeven door mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
5-80 COM
p. 25-31 5-80 COM p. 25-31 (PDF)
Het reglementair kader en de controles die uitgevoerd worden tijdens congressen van medische cosmetiek (5-8778)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Tilmans aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-8778
Het systeem van geregistreerde kassa's voor de horecasector (Uitstel - Situatie van de zaken zonder personeel) (5-905)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Dominique Tilmans aan de heer Koen Geens, minister van Financiën, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord gegeven door de heer Hendrik Bogaert, staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van Financiën, belast met Ambtenarenzaken
5-95
p. 22-24 5-95 p. 22-24 (PDF)
Het tekort aan artsen om de medische ondersteuning van militaire zendingen in het buitenland te verzekeren (5-424)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Dominique Tilmans aan de heer Pieter De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord gegeven door de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
5-47
p. 22-23 5-47 p. 22-23 (PDF)
Het tekort aan politie op het platteland (5-916)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Dominique Tilmans aan mevrouw Joëlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
5-96
p. 31-33 5-96 p. 31-33 (PDF)
Het uitvoeren van een preventieve gezondheidstest bij de bevolkingsgroep van 45- tot 60-jarigen die in de buurt van een kerncentrale wonen (Gevaren en voordelen van de inname van jodiumtabletten - Rol van de huisarts - Gezondheidsbalansen vóór enig nucleair ongeval) (5-93)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Dominique Tilmans aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie en aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
5-19
p. 32-34 5-19 p. 32-34 (PDF)
Informatisering van het medisch dossier - Milieugebonden gezondheidsdeterminanten - Keuze - Onderzoek - Resultaten (5-3501)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Tilmans aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 5-3501
Inspuitingen met permanente rimpelvullers (5-1214)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Tilmans aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 5-1214
Leeftijdsgebonden maculadegeneratie (LMD) - Behandeling- Lucentis - Kapitalisatie van de doses - Standpunt van het Rijksintstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV) - Stand van het dossier (5-9505)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Tilmans aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-9505
Medische dermopigmentatie (Implantatie van kleurstoffen in de huid - Risico's - Omkadering - RIZIV-terugbetaling - Gebruikte inkt - Geneesheren versus schoonheidsspecialisten - Weefselreparatie) (5-589)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Dominique Tilmans aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
5-50 COM
p. 17-18 5-50 COM p. 17-18 (PDF)
Nationale Loterij -”Win for Life” - Regels (5-10217)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Tilmans aan de heer Geens, minister van Financiën, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-10217
Nationale Maatschapij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Lijn 162 Namen-Luxemburg - Afschaffing van treinen naar Aarlen - Negatieve gevolgen voor de reizigers - Eventuele aanpassing van de uren (5-3888)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Tilmans aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   dossier afgesloten
SV 5-3888
Ontwerp van programmawet (I) (5-1545)      
  Verslag van mevrouw Dominique Tilmans
5-1545/3
p. 1-26 5-1545/3 p. 1-26 (PDF)
Regeringsverklaring (21 november 2012 - Regering Di Rupo I) (Akkoord over de begroting 2013 en het relancebeleid)      
  Bespreking
   Verslechtering van de veiligheid in het oosten van de DRC
5-80
p. 48-49 5-80 p. 48-49 (PDF)
Voedingsmiddelen - Stijging van de prijzen - Bestrijding - Maatregelen - Samenwerking met de internationale financiële instellingen (5-2900)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Tilmans aan de heer Chastel, minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-2900
Voorstel van bijzondere wet tot aanvulling van artikel 26 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen (Bij gewestverkiezingen dienen in elke kieskring ten minste 4 parlementsleden te worden verkozen - Dunbevolkte arrondissementen) (5-486)      
  Voorstel van mevrouw Dominique Tilmans en de heren François Bellot en Gérard Deprez
5-486/1
p. 1-4 5-486/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, om een evenwichtige aanwezigheid van vrouwen en mannen te waarborgen onder de leden van het Grondwettelijk Hof (5-381)      
  Voorstel van mevrouw Dominique Tilmans
5-381/1
p. 1-2 5-381/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de Belgische rol in de internationale strijd tegen hiv en aids (5-1681)      
  Verslag van mevrouw Dominique Tilmans
5-1681/3
p. 1-17 5-1681/3 p. 1-17 (PDF)
  Bespreking
5-74
p. 58-60 5-74 p. 58-60 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de Top Europese Unie-Afrika tijdens het Belgisch voorzitterschap van de Europese Unie (Versterking van de structuren en de internationale en lokale dialoog - Armoede - Milleniumdoelstellingen inzake ontwikkeling - Demografische uitdagingen - Milieubescherming - Rechten van de mens - Aantrekken van de economie - Infrastructuur - Vrede en veiligheid) (5-485)      
  Voorstel van mevrouw Dominique Tilmans
5-485/1
p. 1-9 5-485/1 p. 1-9 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de aanpak van de gezondheidsproblemen als gevolg van de vervuiling of de aantasting van het milieu (5-376)      
  Voorstel van mevrouw Dominique Tilmans
5-376/1
p. 1-5 5-376/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de armoedebestrijding (Algemeen beleid inzake armoedbestrijding - Inkomen en werk - Gezondheidszorg - Huisvesting en energie - Specifieke aanbevelingen en doelgroepenbeleid) (5-254)      
  Amendementen nrs 45 tot 47 en 65 van mevrouw Dominique Tilmans
5-254/2
p. 26 5-254/2 p. 26 (PDF)
  5-254/2
p. 33 5-254/2 p. 33 (PDF)
  Amendementen nrs 6 tot 13 van mevrouw Dominique Tilmans en de heer Jacques Brotchi
5-254/2
p. 3-5 5-254/2 p. 3-5 (PDF)
  Amendement nr 71 van mevrouw Dominique Tilmans en de heer Gérard Deprez
5-254/3
p. 2 5-254/3 p. 2 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de bescherming van de christelijke gemeenschap in Irak en in het Nabije-Oosten en het Midden-Oosten (Nieuw opschrift : Voorstel van resolutie betreffende de bescherming van de religieuze en levensbeschouwelijke minderheden in het Nabije en het Midden-Oosten) (Moordaanslagen en andere gewelddaden - Discriminatie en onverdraagzaamheid - Asielzoekers) (5-597)      
  Voorstel van de heren Armand De Decker en François Bellot en mevrouw Dominique Tilmans
5-597/1
p. 1-4 5-597/1 p. 1-4 (PDF)
  Amendement nr 5 van mevrouw Dominique Tilmans
5-597/2
p. 3 5-597/2 p. 3 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de bevordering van de toegang tot de informatie- en communicatietechnologie en de ontwikkeling van een internet voor de burger in het kader van de bestrijding van armoede en uitsluiting (5-328)      
  Amendementen nrs 3 tot 6, 15 en 16 van mevrouw Dominique Tilmans en de heer Jacques Brotchi
5-328/2
p. 3-5 5-328/2 p. 3-5 (PDF)
  5-328/2
p. 9 5-328/2 p. 9 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de democratiseringsbewegingen in de Maghreb en het Midden-Oosten (5-829)      
  Bespreking
5-28
p. 63-66 5-28 p. 63-66 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de eerstehulpopleiding en de sensibilisering daarvoor in het kader van het rijbewijs en in het onderwijs (5-375)      
  Voorstel van mevrouw Dominique Tilmans
5-375/1
p. 1-4 5-375/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de evaluatie van het Belgisch nationaal actieplan in het kader van Resolutie 1325 van de VN-Veiligheidsraad (over vrouwen, vrede en veiligheid - Rol van de vrouwen bij consolidatie van vrede) (5-665)      
  Amendementen nrs 2 tot 5 van de dames Dominique Tilmans en Sabine de Bethune
5-665/3
p. 2 5-665/3 p. 2 (PDF)
  Bespreking
5-37
p. 50-53 5-37 p. 50-53 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de gewelddadige onderdrukking van de Syrische bevolking (5-1252)      
  Voorstel van de dames Nele Lijnen, Olga Zrihen, Sabine de Bethune en Dominique Tilmans et de M. Bert Anciaux
5-1252/1
p. 1-5 5-1252/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de hervorming van de werkloosheidsverzekering (Versterking van de samenwerking tussen de verschillende beleidsniveaus - Dynamische begeleiding van de werkzoekenden) (5-698)      
  Voorstel van mevrouw Dominique Tilmans en de heer François Bellot
5-698/1
p. 1-29 5-698/1 p. 1-29 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de humanitaire en politieke situatie in Somalië (5-1275)      
  Amendement nr 12 van de dames Olga Zrihen en Dominique Tilmans
5-1275/2
p. 4 5-1275/2 p. 4 (PDF)
  Amendementen nrs 1 tot 9 van de dames Dominique Tilmans en Marie Arena
5-1275/2
p. 1-3 5-1275/2 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de investeringen in hernieuwbare energie en het afsluiten van een Europees verdrag van hernieuwbare energie "EURENEW" (5-497)      
  Voorstel van mevrouw Dominique Tilmans
5-497/1
p. 1-10 5-497/1 p. 1-10 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de ministeriële vergadering van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) van 15 tot 17 december 2011 (5-1406)      
  Voorstel van de heren François Bellot, Alain Courtois, Gérard Deprez en Richard Miller en mevrouw Dominique Tilmans
5-1406/1
p. 1-7 5-1406/1 p. 1-7 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de opname van onderwijs als expliciete doelstelling bij humanitaire hulp (5-2119)      
  Voorstel van de heren Ludo Sannen, Yoeri Vastersavendts en Bert Anciaux en de dames Olga Zrihen, Sabine Vermeulen, Dominique Tilmans en Vanessa Matz
5-2119/1
p. 1-7 5-2119/1 p. 1-7 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de oprichting van een BEL (Brout-Englert-Lemaître)-Onderzoekscentrum (Een internationaal instituut dat hooggekwalificeerde wetenschappers uit de hele wereld verenigt om op hoog niveau onderzoek te voeren op het gebied van theoretische deeltjesfysica en kosmologie) (5-2795)      
  Verslag van mevrouw Dominique Tilmans
5-2795/1
p. 1-11 5-2795/1 p. 1-11 (PDF)
  Bespreking
5-148
p. 38-39 5-148 p. 38-39 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de politieke situatie in Tunesië na de revolutie en de val van het regime van Ben Ali (5-721)      
  Bespreking
5-15
p. 40-47 5-15 p. 40-47 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de preventie, de bestraffing en de strijd voor de uitroeiing van geweld tegen vrouwen (5-2016)      
  Amendement nr 17 van mevrouw Dominique Tilmans
5-2016/3
p. 5 5-2016/3 p. 5 (PDF)
  Verslag van de dames Dominique Tilmans en Olga Zrihen
5-2016/4
p. 1-9 5-2016/4 p. 1-9 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de rechten van trein- en luchtvaartpassagiers (EG-verordeningen : informatie aan de reizigers over de vertraging voor en tijdens de reis) (5-526)      
  Voorstel van mevrouw Dominique Tilmans
5-526/1
p. 1-5 5-526/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de rol van België in Afghanistan (5-1434)      
  Voorstel van de heren François Bellot, Gérard Deprez en Richard Miller en mevrouw Dominique Tilmans
5-1434/1
p. 1-12 5-1434/1 p. 1-12 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende een ruimere toegang tot breedbandinternet (Verkleinen van de digitale kloof voornamelijk in landelijke gebieden die ver van de telefooncentrales verwijderd zijn) (5-484)      
  Voorstel van mevrouw Dominique Tilmans
5-484/1
p. 1-3 5-484/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende hepatitis (5-358)      
  Voorstel van mevrouw Dominique Tilmans
5-358/1
p. 1-7 5-358/1 p. 1-7 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het Belgische standpunt inzake het meerjarig financieel kader 2014-2020 van de Europese Unie (EU-begroting) (5-1414)      
  Voorstel van de heren François Bellot, Alain Courtois, Gérard Deprez en Richard Miller en mevrouw Dominique Tilmans
5-1414/1
p. 1-9 5-1414/1 p. 1-9 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het gsm-gebruik (5-377)      
  Voorstel van mevrouw Dominique Tilmans
5-377/1
p. 1-3 5-377/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het invoeren van een aangepast beleid in het raam van de strijd tegen alcoholmisbruik (bij jongeren) (5-1333)      
  Voorstel van de dames Dominique Tilmans en Christine Defraigne en de heer Gérard Deprez
5-1333/1
p. 1-7 5-1333/1 p. 1-7 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het vrouwelijk ondernemerschap (5-686)      
  Voorstel van de heer Jacques Brotchi en mevrouw Dominique Tilmans
5-686/1
p. 1-5 5-686/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende land grabbing en landbouwgrondbeleid in ontwikkelingslanden (Nieuw opschrift : Voorstel van resolutie betreffende land grab in ontwikkelingslanden) (5-337)      
  Amendementen nrs 4 tot 7 van mevrouw Dominique Tilmans
5-337/3
p. 1-2 5-337/3 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende permanente make-up (Toepassing KB van 25 november 2005 betreffende de reglementering van tatoeages en piercings - Hygiënevoorschriften - Opleiding practicus) (5-378)      
  Voorstel van mevrouw Dominique Tilmans
5-378/1
p. 1-4 5-378/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie met betrekking tot de problematiek van de productie van agrobrandstoffen in het licht van de voedselveiligheid van de ontwikkelingslanden (Nieuw opschrift : Voorstel van resolutie met betrekking tot de problematiek van de productie van agrobrandstoffen in het licht van de voedselzekerheid van de ontwikkelingslanden) (5-333)      
  Amendementen nrs 1 tot 3 van mevrouw Dominique Tilmans
5-333/2
p. 1-2 5-333/2 p. 1-2 (PDF)
  Bespreking
5-17
p. 44-47 5-17 p. 44-47 (PDF)
Voorstel van resolutie om aan de federale regering te vragen de deelname van vrouwen aan formele processen van conflictbemiddeling en vredeshandhaving te steunen op grond van resolutie 1325 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties (5-699)      
  Voorstel van mevrouw Dominique Tilmans
5-699/1
p. 1-6 5-699/1 p. 1-6 (PDF)
  Bespreking
5-37
p. 50-53 5-37 p. 50-53 (PDF)
Voorstel van resolutie om een Europese langetermijnstrategie te ontwikkelen voor zeldzame aardes en mineralen (5-1415)      
  Voorstel van de heren François Bellot, Gérard Deprez en Richard Miller en mevrouw Dominique Tilmans
5-1415/1
p. 1-9 5-1415/1 p. 1-9 (PDF)
Voorstel van resolutie over de Economische Partnerschapsovereenkomsten tussen de Europese Unie (EU) en de landen van Afrika, de Caraïben en de Stille Oceaan (ACS-landen) (Oproep aan de Europese Commissie om onderhandelingen te overwegen over nieuwe handelsrelaties waarbij rekening wordt gehouden met de werkelijke noden van de ACS-landen) (5-793)      
  Amendementen nrs 10 tot 13 van mevrouw Dominique Tilmans
5-793/3
p. 3-4 5-793/3 p. 3-4 (PDF)
Voorstel van resolutie over de humanitaire situatie in Syrië en zijn buurlanden (Humanitaire hulp voor de Syrische en Palestijnse vluchtelingen) (5-1986)      
  Voorstel van de dames Dalila Douifi, Fauzaya Talhaoui, Marie Arena, Dominique Tilmans, Vanessa Matz en Freya Piryns en de heren Bert Anciaux, Johan Verstreken en Benoit Hellings
5-1986/1
p. 1-6 5-1986/1 p. 1-6 (PDF)
Voorstel van resolutie over de oprichting in de Europese Unie van een snel inzetbaar civiel en militair humanitair korps (5-676)      
  Voorstel van mevrouw Dominique Tilmans
5-676/1
p. 1-10 5-676/1 p. 1-10 (PDF)
Voorstel van resolutie over de vrijlating van Liu Xiaobo, Nobelprijswinnaar voor de Vrede 2010 (Politiek gevangene in China - Verdediger van een democratische hervorming en van de rechten van de mens) (5-733)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune, Marie Arena, Dominique Tilmans en Vanessa Matz en de heer Bert Anciaux
5-733/1
p. 1-3 5-733/1 p. 1-3 (PDF)
  Amendementen nrs 1 tot 4 van mevrouw Dominique Tilmans
5-733/2
p. 1-2 5-733/2 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van resolutie over het houden van een referendum in januari 2011 in Zuid-Soedan (over het zelfbeschikkingsrecht - Steun bij het aanpakken van de zware problemen die Soedan kent) (5-638)      
  Voorstel van mevrouw Dominique Tilmans en de heer François Bellot
5-638/1
p. 1-12 5-638/1 p. 1-12 (PDF)
Voorstel van resolutie over het strategisch concept van de Atlantische Alliantie (NAVO) (5-445)      
  Voorstel van de heren Armand De Decker en François Bellot en mevrouw Dominique Tilmans
5-445/1
p. 1-11 5-445/1 p. 1-11 (PDF)
Voorstel van resolutie teneinde fruit en groenten in korte ketensystemen vrij te stellen van de belasting over de toegevoegde waarde (5-1518)      
  Voorstel van de heer Jacques Brotchi en de dames Christine Defraigne en Dominique Tilmans
5-1518/1
p. 1-6 5-1518/1 p. 1-6 (PDF)
Voorstel van resolutie ter bescherming en behoud van het noordpoolgebied (5-2198)      
  Voorstel van de heren Bert Anciaux en Philippe Mahoux en de dames Sabine de Bethune, Sabine Vermeulen en Dominique Tilmans
5-2198/1
p. 1-7 5-2198/1 p. 1-7 (PDF)
Voorstel van resolutie tot de erkenning van Zuid-Soedan door België (5-1063)      
  Bespreking
5-29
p. 37-40 5-29 p. 37-40 (PDF)
Voorstel van resolutie tot erkenning van de verantwoordelijkheid van de Belgische Staat in het Softenon-drama en tot het verkrijgen van schadeloosstelling van de slachtoffers, alsook van een aangepaste medische follow-up voor die slachtoffers (Gebruik van geneesmiddelen op basis van thalidomide door zwangere vrouwen - Kinderen geboren met misvormingen) (5-482)      
  Voorstel van mevrouw Dominique Tilmans
5-482/1
p. 1-12 5-482/1 p. 1-12 (PDF)
Voorstel van resolutie voor een gendervriendelijk beleid in de buitencarrières van de FOD Buitenlandse Zaken (Bevordering van de instroom van vrouwen in de diplomatie - Aandacht voor de gezinssituatie van de partner en kinderen - Meer genderaandacht in de internationale diplomatie) (5-867)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune, Olga Zrihen, Dominique Tilmans, Marleen Temmerman, Zakia Khattabi en Vanessa Matz
5-867/1
p. 1-13 5-867/1 p. 1-13 (PDF)
Voorstel van resolutie voor een hervorming van justitie gericht op een snelle, proportionele en geloofwaardige strafuitvoering, alsook op een verantwoordelijk penitentiair beleid (5-1653)      
  Voorstel van de dames Christine Defraigne en Dominique Tilmans en de heren Alain Courtois, Gérard Deprez en Richard Miller
5-1653/1
p. 1-8 5-1653/1 p. 1-8 (PDF)
Voorstel van resolutie waarbij wordt gevraagd dat België een grotere financiële bijdrage levert aan het museum van Auschwitz-Birkenau in Polen (5-675)      
  Voorstel van mevrouw Dominique Tilmans en de heer Jacques Brotchi
5-675/1
p. 1-5 5-675/1 p. 1-5 (PDF)
Vraag tot schorsing van de vergadering      
  5-147
p. 51-54 5-147 p. 51-54 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake de opzeggingstermijnen en de carenzdag en begeleidende maatregelen (5-2396)      
  Verslag van mevrouw Dominique Tilmans
5-2396/2
p. 1-27 5-2396/2 p. 1-27 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (I) (5-1547)      
  Verslag van mevrouw Dominique Tilmans
5-1547/2
p. 1-21 5-1547/2 p. 1-21 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake gezondheid (5-2740)      
  Amendement nr 3 van mevrouw Dominique Tilmans en de heer Jacques Brotchi
   Samenstelling van de Raad voor Medische Esthetiek
5-2740/2
p. 2 5-2740/2 p. 2 (PDF)
  Algemene bespreking
5-147
p. 35-40 5-147 p. 35-40 (PDF)
   Medische esthetiek
5-147
p. 35-37 5-147 p. 35-37 (PDF)
Wetsontwerp houdende hervorming van de berekening van de sociale bijdragen voor zelfstandigen (om opnieuw een systematische band tot stand te brengen tussen de bijdragen en de economische realiteit van elke zelfstandige - Berekening op de beroepsinkomsten van hetzelfde jaar - Wijziging van het KB nr 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen, het KB nr 72 van 10 november 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen en het KB van 30 januari 1997 betreffende het pensioenstelsel der zelfstandigen) (5-2285)      
  Algemene bespreking
5-122
p. 37-39 5-122 p. 37-39 (PDF)
Wetsontwerp houdende het Consulair Wetboek (Samenbrengen van een aantal bevoegdheden op consulair gebied die nu het voorwerp uitmaken van verschillende wetteksten - Moderniseren van oudere teksten - Opheffen van bepalingen die vandaag niet meer actueel zijn - Wijziging van artikel 60 van het Burgerlijk Wetboek, van de wet van 27 juni 1937 houdende herziening van de wet van 16 november 1919 betreffende de regeling der luchtvaart en van artikel 14 van de programmawet van 27 december 2005) (5-2300)      
  Algemene bespreking
5-124
p. 32-33 5-124 p. 32-33 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de (Herziene) Europese Overeenkomst inzake de adoptie van kinderen, gedaan te Straatsburg op 27 november 2008 (Nadere omschrijving van het beginsel dat adoptie het belang van het kind vooropstelt - Ongehuwde heteroseksuele partners die een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan) (5-1542)      
  Verslag van de dames Marleen Temmerman en Dominique Tilmans
5-1542/2
p. 1-3 5-1542/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Verenigde Staten van Amerika inzake de rechtspositie van een personeelscategorie van de Strijdkrachten van de Verenigde Staten, gedaan te Brussel op 13 juli 2012 (Contractueel burgerpersoneel of "contractors") (5-2521)      
  Amendement nr 1 van mevrouw Dominique Tilmans
5-2521/2
p. 1-2 5-2521/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Akkoord tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Republiek Kazachstan over het internationaal wegvervoer, ondertekend te Brussel op 5 december 2006 (5-1608)      
  Verslag van mevrouw Dominique Tilmans
5-1608/2
p. 1-3 5-1608/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Akkoord tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Russische Federatie over het internationale wegvervoer, ondertekend te Moskou op 2 maart 2007 (5-1614)      
  Verslag van mevrouw Dominique Tilmans
5-1614/2
p. 1-3 5-1614/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Facultatief Protocol bij het Verdrag inzake de rechten van het kind betreffende een mededelingsprocedure, aangenomen te New York op 19 december 2011 (5-2263)      
  Amendement nr 1 van mevrouw Dominique Tilmans c.s.
5-2263/2
p. 1 5-2263/2 p. 1 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol inzake de voorrechten en immuniteiten van de Europese Organisatie voor kernfysisch onderzoek, gedaan te Genève op 18 maart 2004 (CERN) (5-2794)      
  Verslag van mevrouw Dominique Tilmans
5-2794/2
p. 1-4 5-2794/2 p. 1-4 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag inzake handel in wapens, gedaan te New York op 2 april 2013 (5-2520)      
  Verslag van mevrouw Dominique Tilmans
5-2520/2
p. 1-4 5-2520/2 p. 1-4 (PDF)
  Algemene bespreking
5-146
p. 34-36 5-146 p. 34-36 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 41 en 43 van de wet van ... met betrekking tot medische hulpmiddelen en van artikel 605quater van het Gerechtelijk Wetboek (Implantaten - Bevoegdheden van de Rechtbank van eerste aanleg en het Hof van beroep van Brussel - Zie ook doc. 5-2332) (5-2331)      
  Verslag van mevrouw Dominique Tilmans
5-2331/2
p. 1-3 5-2331/2 p. 1-3 (PDF)
  Algemene bespreking
5-129
p. 58 5-129 p. 58 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 17 september 2005 met betrekking tot de activiteiten op het gebied van het lanceren, het bedienen van de vlucht of het geleiden van ruimtevoorwerpen (om rekening te houden met de technische kenmerken van sommige types van ruimtevoorwerpen waarvan gebruik wordt gemaakt in het kader van projecten en activiteiten die België kunnen aangaan - Toelichting van het toepassingsgebied van de Ruimtewet : uitsluiting van suborbitale ruimtevluchten ; identificatie van de operator van niet-manoeuvreerbare satellieten) (5-2190)      
  Algemene bespreking
5-113
p. 16-17 5-113 p. 16-17 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen, wat betreft het pensioen van de werknemers en houdende nieuwe overgangsmaatregelen inzake het vervroegd rustpensioen van de werknemers (evenals maatregelen tot het behoud van het bijzonder pensioenstelsel voor de beroepsjournalisten en precisering van de gelijkgestelde periodes) (5-1716)      
  Algemene bespreking
5-74
p. 22-27 5-74 p. 22-27 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende anoniem bevallen (5-502)      
  Voorstel van de heren Jacques Brotchi en François Bellot en de dames Christine Defraigne en Dominique Tilmans
5-502/1
p. 1-10 5-502/1 p. 1-10 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de harmonisatie van de pensioenen van burgerlijke en militaire oorlogsslachtoffers (5-490)      
  Voorstel van mevrouw Dominique Tilmans en de heer François Bellot
5-490/1
p. 1-3 5-490/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel houdende diverse bepalingen voor een grotere participatie van vrouwen aan de besluitvorming, met name bij de overheidsdiensten, de economische overheidsbedrijven, de rechterlijke macht en de sociale partners (5-380)      
  Voorstel van mevrouw Dominique Tilmans
5-380/1
p. 1-27 5-380/1 p. 1-27 (PDF)
Wetsvoorstel houdende oprichting van een strafuitvoeringsrechtbank bij de rechtbank van eerste aanleg te Eupen (5-488)      
  Voorstel van de heer Gérard Deprez en mevrouw Dominique Tilmans
5-488/1
p. 1-6 5-488/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel houdende wijziging van de Arbeidswet van 16 maart 1971 en van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994, teneinde de bevallingsrust bij meerlinggeboorte uit te breiden (5-481)      
  Voorstel van mevrouw Dominique Tilmans
5-481/1
p. 1-4 5-481/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel houdende wijziging van de programmawet (I) van 27 december 2006 met het oog op de uitbreiding van de tegemoetkomingen uit het asbestfonds (Gelijke behandeling tussen de personen die een beroep doen op het Fonds voor Beroepsziekten en de personen die gebruik maken van het Asbestfonds) (5-2279)      
  Voorstel van de dames Dalila Douifi, Leona Detiège, Fabienne Winckel, Cindy Franssen, Dominique Tilmans en Nele Lijnen en de heren Philippe Mahoux, Paul Magnette en André du Bus de Warnaffe
5-2279/1
p. 1-12 5-2279/1 p. 1-12 (PDF)
Wetsvoorstel houdende wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 wat de maaltijd- en ecocheques betreft (Vervanging van de elektronische en papieren maaltijdcheques door een vergoeding, met behoud van de basisindex en de toekenningsvoorwaarden - Wijziging artikel 38 WIB 1992) (5-2182)      
  Algemene bespreking - Vraag om terugzending naar commissie
5-147
p. 48-54 5-147 p. 48-54 (PDF)
Wetsvoorstel teneinde de strijd tegen seksuele uitbuiting op te voeren, prostitutie te reglementeren en de omstandigheden waarin prostitutie wordt uitgeoefend humaner te maken (o.a. oprichting bij FOD Justitie van een Nationale Raad ter bestrijding van seksuele uitbuiting) (5-1960)      
  Voorstel van de dames Christine Defraigne en Dominique Tilmans en de heren Jacques Brotchi, Armand De Decker, Gérard Deprez, Alain Courtois, Richard Miller en François Bellot
5-1960/1
p. 1-33 5-1960/1 p. 1-33 (PDF)
Wetsvoorstel teneinde de studiejaren in aanmerking te nemen bij de cumulatie van het pensioen met een toegelaten activiteit (o.a. beroepen die lange jaren van studie hebben gevergd - Wijziging van het KB van 22 december 1967 houdende algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen) (5-2474)      
  Voorstel van de heer Jacques Brotchi en mevrouw Dominique Tilmans
5-2474/1
p. 1-5 5-2474/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel teneinde jongeren financieringssteun te verstrekken om hun rijopleiding te helpen betalen (Financiële steun van jongeren met weinig inkomsten door hen een renteloze lening aan te bieden) (5-739)      
  Voorstel van de heren François Bellot, Jacques Brotchi en Alain Courtois en mevrouw Dominique Tilmans
5-739/1
p. 1-4 5-739/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 348-11 van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot landelijke adoptie (teneinde de magistraat te helpen om vast te stellen of de eventuele weigering van de oorspronkelijke ouders al dan niet onverantwoord is gezien de enorme discrepantie tussen het aantal kandidaat-adoptanten en het aantal adopties van Belgische kinderen) (5-487)      
  Voorstel van de heer Alain Courtois en mevrouw Dominique Tilmans
5-487/1
p. 1-5 5-487/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet van 16 februari 1994 tot regeling van het contract tot reisorganisatie en reisbemiddeling, met het oog op een betere informatieverstrekking aan de consumenten over het type vliegtuig dat hen zal vervoeren (5-496)      
  Voorstel van mevrouw Dominique Tilmans
5-496/1
p. 1-2 5-496/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot afschaffing van de beperkingen op de leeftijd van het gehandicapte kind inzake ouderschapsverlof (5-687)      
  Voorstel van mevrouw Dominique Tilmans en de heer Jacques Brotchi
5-687/1
p. 1-4 5-687/1 p. 1-4 (PDF)
  Intrekking
5-60
p. 28 5-60 p. 28 (PDF)
Wetsvoorstel tot beperking van het maximale gehalte aan transvetzuren en palmolie (in levensmiddelen) (5-1203)      
  Voorstel van de heer Jacques Brotchi en mevrouw Dominique Tilmans
5-1203/1
p. 1-8 5-1203/1 p. 1-8 (PDF)
Wetsvoorstel tot efficiëntere bestrijding van schijnhuwelijken en ter bestrijding van schijnwettelijke samenwoning (Wijziging artikelen 63, 64, 167 Burgerlijk Wetboek en invoeging artikel 1467/1 - Wijziging Wetboek internationaal privaatrecht, wet 31 december 1851 m.b.t. de consulaten, wet 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister voor natuurlijke personen, wet 15 december 1980 betreffende toegang, verblijf, vestiging en verwijdering van vreemdelingen en artikel 569 Gerechtelijk Wetboek) (5-701)      
  Voorstel van de heren François Bellot, Gérard Deprez, Alain Courtois, Armand De Decker en Jacques Brotchi en mevrouw Dominique Tilmans
5-701/1
p. 1-10 5-701/1 p. 1-10 (PDF)
Wetsvoorstel tot het verbieden van bisphenol A in kassabonnen en in ontvangstbewijzen van kredietkaarten (5-1037)      
  Voorstel van mevrouw Dominique Tilmans en de heer Jacques Brotchi
5-1037/1
p. 1-5 5-1037/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 30/1 in de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren (Invoering van de verplichting om op de verpakking van alle te koop aangeboden cosmetica en wasmiddelen te vermelden of het product al dan niet met testen op proefdieren is ontwikkeld) (5-379)      
  Voorstel van mevrouw Dominique Tilmans
5-379/1
p. 1-3 5-379/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoering van bindende normen inzake radon (Concentratie in woon- en verblijfplaatsen - Radioactieve straling - Verhoging kans op kanker) (5-491)      
  Voorstel van de heer François Bellot en mevrouw Dominique Tilmans
5-491/1
p. 1-9 5-491/1 p. 1-9 (PDF)
Wetsvoorstel tot legalisering van de aanschaf, het bezit, het dragen en het gebruik van pepperspray door particulieren en ambtenaren van een uitbater van een openbaar vervoernetwerk (5-451)      
  Voorstel van mevrouw Dominique Tilmans en de heren Jacques Brotchi en Alain Courtois
5-451/1
p. 1-16 5-451/1 p. 1-16 (PDF)
Wetsvoorstel tot oprichting van een Fonds voor het vergoeden van slachtoffers van een besmetting als gevolg van een bloedtransfusie (Besmetting met het hepatitis B- of C-virus of HIV-besmetting [Aids]) (5-500)      
  Voorstel van mevrouw Dominique Tilmans en de heer Jacques Brotchi
5-500/1
p. 1-11 5-500/1 p. 1-11 (PDF)
Wetsvoorstel tot oprichting van een Orde van kinesitherapeuten (5-282)      
  Voorstel van de heren Jacques Brotchi, François Bellot en Gérard Deprez en de dames Christine Defraigne en Dominique Tilmans
5-282/1
p. 1-20 5-282/1 p. 1-20 (PDF)
Wetsvoorstel tot oprichting van een Orde van verpleegkundigen (5-283)      
  Voorstel van de heren Jacques Brotchi, François Bellot et Gérard Deprez et de Mmes Christine Defraigne et Dominique Tilmans
5-283/1
p. 1-23 5-283/1 p. 1-23 (PDF)
Wetsvoorstel tot regeling van de instellingen buiten het ziekenhuis waar invasieve esthetische ingrepen worden uitgevoerd (5-63)      
  Voorstel van de dames Dominique Tilmans, Marleen Temmerman, Nele Lijnen, Cécile Thibaut, Freya Piryns en Sabine de Bethune en de heren Dirk Claes, André du Bus de Warnaffe en Jacques Brotchi
5-63/1
p. 1-15 5-63/1 p. 1-15 (PDF)
Wetsvoorstel tot regeling van de invasieve medische cosmetiek (5-383)      
  Voorstel van de dames Dominique Tilmans, Marleen Temmerman, Nele Lijnen, Cécile Thibaut en Sabine de Bethune en de heren Dirk Claes, André du Bus de Warnaffe en Jacques Brotchi
5-383/1
p. 1-31 5-383/1 p. 1-31 (PDF)
Wetsvoorstel tot regeling van de reclame voor cosmetische ingrepen (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot instelling van een verbod op reclame voor ingrepen van medische esthetiek en tot regeling van de informatie over dergelijke ingrepen) (Plastische chirurgie) (5-61)      
  Voorstel van de dames Dominique Tilmans, Marleen Temmerman, Nele Lijnen, Cécile Thibaut, Freya Piryns en Sabine de Bethune en de heren Dirk Claes, André du Bus de Warnaffe en Jacques Brotchi
5-61/1
p. 1-10 5-61/1 p. 1-10 (PDF)
  Amendement nr 1 van mevrouw Dominique Tilmans c.s.
5-61/2
p. 1-4 5-61/2 p. 1-4 (PDF)
  Amendementen nrs 2 en 3 van mevrouw Dominique Tilmans c.s.
5-61/3
p. 1-2 5-61/3 p. 1-2 (PDF)
  Amendementen nrs 14 tot 24 van mevrouw Dominique Tilmans, ingediend na terugzending door de plenaire vergadering
5-61/6
p. 1-4 5-61/6 p. 1-4 (PDF)
  Algemene bespreking
5-23
p. 25-27 5-23 p. 25-27 (PDF)
  Stemming
5-23
p. 36 5-23 p. 36 (PDF)
  5-23
p. 37 5-23 p. 37 (PDF)
Wetsvoorstel tot regeling van de vereiste kwalificaties om ingrepen van invasieve medische cosmetiek uit te voeren (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot regeling van de vereiste kwalificaties om ingrepen van niet-heelkundige esthetische geneeskunde en esthetische heelkunde uit te voeren) (5-62)      
  Voorstel van de dames Dominique Tilmans, Marleen Temmerman, Nele Lijnen, Cécile Thibaut, Freya Piryns en Sabine de Bethune en de heren Dirk Claes, André du Bus de Warnaffe en Jacques Brotchi
5-62/1
p. 1-8 5-62/1 p. 1-8 (PDF)
  Algemene bespreking
5-83
p. 56-60 5-83 p. 56-60 (PDF)
  5-98
p. 38-40 5-98 p. 38-40 (PDF)
Wetsvoorstel tot vergoeding van patiënten die met hiv werden besmet als gevolg van een bloedtranfusie of van een toediening van bloedderivaten die vóór 1 augustus 1985 in België werd uitgevoerd (5-356)      
  Voorstel van mevrouw Dominique Tilmans
5-356/1
p. 1-9 5-356/1 p. 1-9 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 teneinde een belastingvermindering in te stellen voor de begunstigden van de diensten voor gezinszorg en bejaardenhulp (5-703)      
  Voorstel van de heer Gérard Deprez en mevrouw Dominique Tilmans
5-703/1
p. 1-3 5-703/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 14 van de wet van 31 december 1851 betreffende de consulaten en de consulaire rechtsmacht (Weigering van legalisering door de consul van documenten die vals zijn of strijdig zijn met de Belgische openbare orde - Verstoting) (5-489)      
  Voorstel van mevrouw Dominique Tilmans en de heer Alain Courtois
5-489/1
p. 1-2 5-489/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1649septies van het Burgerlijk Wetboek inzake de documenten betreffende de verkoop van consumptiegoederen (Verplichte vermelding die de consument waarschuwt voor het risico op onleesbaarheid wanneer de garantie schriftelijk wordt verstrekt op "warmtegevoelig of elektrogevoelig papier") (5-2410)      
  Voorstel van de dames Dominique Tilmans en Christine Defraigne en de heren François Bellot, Gérard Deprez en Armand De Decker
5-2410/1
p. 1-4 5-2410/1 p. 1-4 (PDF)
  Stemming en stemverklaring van mevrouw Dominique Tilmans
5-147
p. 55-56 5-147 p. 55-56 (PDF)
  5-147
p. 66 5-147 p. 66 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 23 van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd op 16 maart 1968, met het oog op de invoering van een speciale opleiding voor het verlenen van eerste hulp, in het kader van de proeven voor het behalen van het rijbewijs (5-444)      
  Voorstel van mevrouw Dominique Tilmans
5-444/1
p. 1-3 5-444/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 31 van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken (Mogelijkheid een beroep te doen op een niet-beëdigd vertaler in het geval een beëdigd vertaler niet beschikbaar is) (5-697)      
  Voorstel van de heren Alain Courtois en Gérard Deprez en mevrouw Dominique Tilmans
5-697/1
p. 1-2 5-697/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 342 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (Vast bedrag voor beroepskosten van de zelfstandige onthaalmoeders, de kinderdagverblijven en de minicrèches) (5-702)      
  Voorstel van de heer Gérard Deprez en mevrouw Dominique Tilmans
5-702/1
p. 1-4 5-702/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 35 van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren (Verhoging van de geldboeten ingeval een gezelschapsdier wordt mishandeld) (5-475)      
  Voorstel van mevrouw Dominique Tilmans
5-475/1
p. 1-3 5-475/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 53, § 4, eerste lid, van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken en tot invoeging van een artikel 54quater in dezelfde wet (Taalsituatie van de secretarissen en personeelsleden van het secretariaat van het parket van de procureur des Konings in het gerechtelijk arrondissement Eupen) (5-558)      
  Voorstel van de heren Alain Courtois en Gérard Deprez en mevrouw Dominique Tilmans
5-558/1
p. 1-3 5-558/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 66 van de wet betreffende de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen, gecoördineerd op 10 juli 2008, teneinde de veiligheid van de goederen en de personen in de ziekenhuizen te verhogen (Uitbreiding van de algemene normen waaraan de ziekenhuizen zich moeten houden met een door de Koning vast te stellen veiligheidsnorm) (5-483)      
  Voorstel van mevrouw Dominique Tilmans
5-483/1
p. 1-4 5-483/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 7, § 2, van het decreet van 28 juni 1957 houdende statuut van de Koloniale verzekeringskas, inzake de overlevingspensioenen van de uit de echt gescheiden weduwen van oud-kolonialen (Opheffing van elke inperking bij de toekenning van het overlevingspensioen) (5-501)      
  Voorstel van mevrouw Dominique Tilmans en de heer François Bellot
5-501/1
p. 1-3 5-501/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 82 van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming, om de verkoper de verplichting op te leggen de consument kennis te geven van de datum waarop de dienstenovereenkomst van bepaalde duur verstrijkt (Beding van stilzwijgende verlenging) (5-442)      
  Voorstel van mevrouw Dominique Tilmans
5-442/1
p. 1-4 5-442/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 9 van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, teneinde tijdens wachtdiensten alleen wenselijke huisbezoeken te laten plaatsvinden (Verlenen van een beoordelingsbevoegdheid aan de huisarts, zodat hij onrechtmatige verzoeken kan afwijzen) (5-357)      
  Voorstel van mevrouw Dominique Tilmans
5-357/1
p. 1-6 5-357/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de bijlage van de wet van 3 april 1953 betreffende de rechterlijke inrichting, teneinde de personeelsformaties van het gerechtelijk arrondissement Eupen aan te passen aan de werkelijke behoeften (Werklast magistraten) (5-557)      
  Voorstel van de heren Alain Courtois en Gérard Deprez en mevrouw Dominique Tilmans
5-557/1
p. 1-3 5-557/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de regelgeving betreffende de studentenarbeid (Verhoging van het toegelaten aantal dagen studentenarbeid en vereenvoudiging van de hiermee gepaard gaande administratieve formaliteiten) (5-492)      
  Voorstel van de heren François Bellot en Gérard Deprez en mevrouw Dominique Tilmans
5-492/1
p. 1-5 5-492/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994, met het oog op een betere aanpak van de noden veroorzaakt door de specifieke pathologieën van artsen (Voorkomen van burn-out) (5-1959)      
  Voorstel van de dames Dominique Tilmans en Christine Defraigne en de heer Jacques Brotchi
5-1959/1
p. 1-3 5-1959/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 14 juli 1994 betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen teneinde de bijzondere verzorging als gevolg van zelfredzaamheidverlies te waarborgen (5-443)      
  Voorstel van mevrouw Dominique Tilmans
5-443/1
p. 1-17 5-443/1 p. 1-17 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 15 april 1958 betreffende de publiciteit inzake tandverzorging met het oog op een duidelijk verbod op reclame voor tandheelkundige esthetische ingrepen en met het oog op een aanpassing van de straffen aan de huidige normen (5-1297)      
  Voorstel van de dames Elke Sleurs, Dominique Tilmans en Marleen Temmerman
5-1297/1
p. 1-8 5-1297/1 p. 1-8 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, teneinde de voorwaarden inzake gezinshereniging te wijzigen voor de onderdanen van landen die geen lid zijn van de Europese Unie (5-700)      
  Voorstel van de heren François Bellot, Gérard Deprez, Alain Courtois, Armand De Decker en Jacques Brotchi en mevrouw Dominique Tilmans
5-700/1
p. 1-11 5-700/1 p. 1-11 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 2 juli 1975 tot vaststelling van de personeelsformatie van de rechtbanken van eerste aanleg (Toekenning van een post van griffier-hoofd van dienst aan de rechtbank van eerste aanleg van Eupen) (5-541)      
  Voorstel van de heren Alain Courtois en Gérard Deprez en van mevrouw Dominique Tilmans
5-541/1
p. 1-2 5-541/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de gebruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten, teneinde bisfenol A te verbieden in verpakkingen voor voedingsmiddelen (Chemisch product aanwezig in polycarbonaat - Babyzuigflessen) (5-338)      
  Amendement nr 1 van de heer Jacques Brotchi en mevrouw Dominique Tilmans
5-338/2
p. 1-2 5-338/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de verbruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten met het oog op het beperken van de reclame voor alcohol en alcoholhoudende dranken (5-1332)      
  Voorstel van de dames Dominique Tilmans en Christine Defraigne en de heer Gérard Deprez
5-1332/1
p. 1-5 5-1332/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de verbruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten, betreffende het verbod op reclame waarin naar een drug verwezen wordt (5-709)      
  Voorstel van mevrouw Dominique Tilmans
5-709/1
p. 1-5 5-709/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie met de bedoeling deze uit te breiden tot personen die getroffen zijn door een ongeneeslijke en onomkeerbare hersenaandoening, en die hun wil te kennen hebben gegeven in een vooraf opgemaakte wilsverklaring inzake euthanasie (5-2184)      
  Voorstel van de heren Jacques Brotchi, Jean-Jacques De Gucht en Richard Miller en de dames Christine Defraigne en Dominique Tilmans
5-2184/1
p. 1-12 5-2184/1 p. 1-12 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, met het oog op de erkenning van de representatieve vakbondsorganisaties van het kaderpersoneel (5-710)      
  Voorstel van de heren François Bellot en Jacques Brotchi en mevrouw Dominique Tilmans
5-710/1
p. 1-5 5-710/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming, wat betreft het aankoopbewijs (Verplichting voor de verkoper om, wanneer hij een garantiebewijs aflevert op warmtegevoelig of elektrogevoelig papier, tevens een bewijsstuk af te leveren dat als aankoopbewijs geldt) (5-549)      
  Voorstel van mevrouw Dominique Tilmans
5-549/1
p. 1-4 5-549/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers, het koninklijk besluit nr. 72 van 10 november 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen en de wet van 5 april 1994 houdende regeling van de cumulatie van pensioenen van de openbare sector met inkomsten voortvloeiend uit de uitoefening van een beroepsactiviteit of met een vervangingsinkomen, teneinde de beperkingen inzake toegestane arbeid voor de gepensioneerden af te schaffen (5-1134)      
  Voorstel van de heren François Bellot en Richard Miller en mevrouw Dominique Tilmans
5-1134/1
p. 1-5 5-1134/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 78 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen met het oog op het reglementeren van dermopigmentatie (5-1472)      
  Voorstel van mevrouw Dominique Tilmans
5-1472/1
p. 1-3 5-1472/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers, wat de studieperioden betreft (5-2324)      
  Voorstel van de heer Jacques Brotchi en mevrouw Dominique Tilmans
5-2324/1
p. 1-2 5-2324/1 p. 1-2 (PDF)
de Overlegcomités (5-10609)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Tilmans aan mevrouw De Coninck, minister van Werk
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-10609
de aanbevelingen inzake visconsumptie in België (5-11265)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Tilmans aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-11265
de babyfoon op de smartphone (5-10644)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Tilmans aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-10644
de gevaren van Melanotan (5-11053)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Tilmans aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-11053
de gevaren van Melanotan (5-9738)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Tilmans aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Vraag zonder antwoord
SV 5-9738
de grotere gevoeligheid van vrouwen voor hart- en vaatziekten (5-9731)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Tilmans aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-9731
de integratiestages (5-10601)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Tilmans aan mevrouw De Coninck, minister van Werk
   Antwoord
SV 5-10601
de toekomst van de huisartsenwachtposten in de provincie Luxemburg (5-10672)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Tilmans aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-10672
de vliegscholen voor drones of ultralichte motorluchtvaartuigen en de wetgeving hieromtrent (5-11198)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Tilmans aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-11198
de vrije verkoop van IPL-epileerapparaten en het gebrek aan opleiding inzake de permanente laserontharingstechniek (5-10671)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Tilmans aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-10671
de wachttijden voor een consultatie bij een geneesheer-specialist (5-10646)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Tilmans aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-10646
de ziekenhuispediaters (5-10199)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Tilmans aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-10199
de zorgverstrekkers in de gevangenissen (5-10442)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Tilmans aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-10442
het begrip van medisch huis met betaling per akte (5-10676)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Tilmans aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-10676
het uurloon van een huisarts van wacht (5-10670)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Tilmans aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-10670
ontharing met een laser of met pulslicht (5-10658)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Tilmans aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-10658
terugbetaling van borstreconstructie ten gevolge van een borstverwijdering in geval van kanker (5-9660)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Tilmans aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-9660
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999