S. 4-840 Dossierfiche K. 52-2322

Wetsontwerp tot het toegankelijk maken van vrijwilligerswerk voor vreemdelingen
Nahima Lanjri    Wouter Beke    Dominique Tilmans    Marc Elsen    Myriam Vanlerberghe    Freya Piryns   

buitenlandse staatsburger
verblijfsrecht
werkvergunning
vrijwilligerswerk
onbetaald werk

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-840/1 4-840/1 (PDF) Wetsvoorstel 1/7/2008
4-840/2 4-840/2 (PDF) Amendementen 14/7/2009
4-840/3 4-840/3 (PDF) Amendementen 12/11/2009
4-840/4 4-840/4 (PDF) Verslag namens de commissie 17/11/2009
4-840/5 4-840/5 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 17/11/2009
4-840/6 4-840/6 (PDF) Amendement ingediend na de goedkeuring van het verslag 3/12/2009
4-840/7 4-840/7 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer 10/12/2009
K. 52-2322/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 11/12/2009
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
1/7/2008   Indiening Doc. 4-840/1 4-840/1 (PDF)
3/7/2008   Inoverwegingneming
3/7/2008   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
22/1/2009   Verzending naar een andere commissie: Sociale Aangelegenheden
6/2/2009   Externe adviesaanvraag: Nationale Arbeidsraad
8/5/2009   Ontvangst extern advies: Nationale Arbeidsraad
19/11/2009   Inschrijving op agenda
3/12/2009   Amendement ingediend na de goedkeuring van het verslag Doc. 4-840/6 4-840/6 (PDF)
3/12/2009   Inschrijving op agenda
10/12/2009   Algemene bespreking Hand. 4-101 Hand. 4-101 (PDF)
10/12/2009   Artikelsgewijze bespreking Hand. 4-101 Hand. 4-101 (PDF)
10/12/2009   Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag.
10/12/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+48/-8/o1) Hand. 4-101 Hand. 4-101 (PDF)
Doc. 4-840/7 4-840/7 (PDF)
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
3/7/2008   Verzending naar commissie
22/1/2009   Herverzending naar een andere commissie
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
22/1/2009   Verzending naar een andere commissie
4/2/2009   Inschrijving op agenda
4/2/2009   Aanwijzing rapporteur(s): Richard Fournaux
4/2/2009   Hoorzitting met vertegenwoordigers van de Hoge Raad voor de Vrijwilligers : -††de heer Raf de Zutter, gewezen voorzitter -††mevrouw Suzanne Van Sull, huidige voorzitter -††de heer Christian Dekeyser, secretaris -††de heer Mathieu Brogniet, vertegenwoor
18/2/2009   Inschrijving op agenda
18/2/2009   Bespreking
3/3/2009   Inschrijving op agenda
3/3/2009   Bespreking
21/4/2009   Inschrijving op agenda
21/4/2009   Niet behandeld
16/6/2009   Inschrijving op agenda
16/6/2009   Bespreking
van het advies van de Nationale Arbeidsraad
14/7/2009   Inschrijving op agenda
14/7/2009   Bespreking
20/10/2009   Inschrijving op agenda
20/10/2009   Niet behandeld
10/11/2009   Inschrijving op agenda
10/11/2009   Bespreking
10/11/2009   Stemming over het geheel: geamendeerd (+9/-0/o6)
10/11/2009   Aanneming na amendering
17/11/2009   Inschrijving op agenda
17/11/2009   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (10 stemmen)
Doc. 4-840/4 4-840/4 (PDF)
17/11/2009   Tekst aangenomen
geamendeerde tekst
Doc. 4-840/5 4-840/5 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
10/12/2009   Overzending Doc. K. 52-2322/1
7/5/2010   Einde behandeling
25/3/2010   Beslissing POC. i.v.m. termijnen
60+60+20 termijn tussen poc beslissingen
Doc. 4-82/29 4-82/29 (PDF)
7/5/2010   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 10/12/2009
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Opnieuw verzonden  
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Geamendeerd 4/2/2009, 18/2/2009, 3/3/2009, 16/6/2009, 14/7/2009, 10/11/2009, 17/11/2009
[K2] Behandeling door Kamer
Behandeling beŽindigd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Kamer (K1) Onderzoekstermijn (K1) 11/12/2009 60 5/3/2010
Beslissing POC. i.v.m. termijnen
60+60+20 termijn tussen poc beslissingen
Onderzoekstermijn (K1) 11/12/2009 140 9/6/2010