S. 5-2740 Dossierfiche K. 53-3349

Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake gezondheid
Regering E. Di Rupo I  

opname in psychiatrische kliniek
niet-gouvernementele organisatie
sociale voorzieningen
aanvullend pensioen
alcoholhoudende drank
horecabedrijf
volksgezondheid
chronische ziekte
gezondheidshulp
geneesmiddel
orgaantransplantatie
door ziekenfondsen erkende geneeskunde
permanente educatie
noodhulp
OCMW
Rijksdienst voor Pensioenen
Koning-Boudewijnstichting
voortdurende bijscholing
plastische chirurgie
uitvoering arrest Grondwettelijk Hof
grondstof
minderjarigheid
bescherming van de flora
ontwikkelingshulp
tabak
nicotineverslaving
medische diagnose
medische gegevens
beginsel van wederzijdse erkenning
gezondheidsverzorging
eerste hulp
ziekenhuisopname
telefoon
boot
ioniserende straling
Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid Louis Pasteur
afhankelijkheidssituatie van ouderen
Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten
Hoge Gezondheidsraad
ziekenhuis
bescherming van de consument
kunstmatige voortplanting
ziekteverzekering
apotheker
onderzoeksorganisme
verkoopvergunning
verplegend personeel
overheidssteun
algemene geneeskunde
verpleegkundige verzorging
Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering
computerbewijs
medische research
rechten van de zieke
dierenarts
medisch en chirurgisch materiaal
bewijs
etiketteren
veterinair product
zorg voor ouderen
elektronische handtekening
gezondheidsinspectie
bescherming van de fauna
misleidende reclame
humanitaire hulp
haar- en schoonheidsverzorging
klinische biologie
Kruispuntbank van Ondernemingen
automaat
financiŽle transparantie
Keuringsdienst van waren
gezondheidsbeleid
bestedingen voor gezondheid
kosten voor ziekenhuisopname
strafsanctie
bio-ethiek
gezinslast
psychotropicum
delegatie van bevoegdheid
sociale begroting
Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering
Dienst voor de overzeese sociale zekerheid
Hulp- en Voorzorgskas voor zeevarenden
eHealth-platform
mantelzorg
administratieve samenwerking
seksuele minderheid
reclame
pensioenregeling
gegevensbank
stamcel
fraude
farmaceutische industrie
bloedtransfusie
beschermde soort
programmawet
elektronische overheid
paramedisch onderwijs
ziekte
paramedisch beroep
dokter
vliegtuig
ziekentransport
gedelegeerde wetgeving
zwarte handel
begrotingsfonds
Europese samenwerking
anatomie
bemiddelaar
dierenbescherming
tandheelkunde
proefneming met mensen
verdovend middel
nationale uitvoeringsmaatregel
geldboete
beroep in de gezondheidszorg
vroedvrouw
cytologie
eedaflegging
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-3349/1 Wetsontwerp 10/2/2014
K. 53-3349/2 Bijlagen 10/2/2014
K. 53-3349/3 Amendementen 19/2/2014
K. 53-3349/4 Amendementen ingediend in de commissie 25/2/2014
K. 53-3349/5 Verslag namens de commissie 7/3/2014
K. 53-3349/6 Verslag namens de commissie 10/3/2014
K. 53-3349/7 Tekst aangenomen door de commissies 12/3/2014
K. 53-3349/8 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 13/3/2014
5-2740/1 5-2740/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 18/3/2014
5-2740/2 5-2740/2 (PDF) Amendementen 25/3/2014
5-2740/3 5-2740/3 (PDF) Verslag namens de commissie 25/3/2014
5-2740/4 5-2740/4 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 3/4/2014
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
10/2/2014   Indiening Doc. K. 53-3349/1
12/3/2014   Aanneming door de commissies (geamendeerd) Doc. K. 53-3349/7
13/3/2014   Bespreking
Integraal verslag nr. 189, p. 96
13/3/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+89/-0/o35)
Integraal verslag nr. 189, p. 149-150
Doc. K. 53-3349/8
13/3/2014   Aanneming na amendering door commissie
13/2/2014   Beslissing POC. i.v.m. termijnen
13/2/2014   Beslissing POC. i.v.m. termijnen
  [S2] Behandeling door Senaat
14/3/2014   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
18/3/2014   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 5-2740/1 5-2740/1 (PDF)
18/3/2014   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
27/3/2014   Inschrijving op agenda
3/4/2014   Algemene bespreking Hand. 5-148 Hand. 5-148 (PDF)
3/4/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+44/-0/o9) Hand. 5-148 Hand. 5-148 (PDF)
Doc. 5-2740/4 5-2740/4 (PDF)
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
18/3/2014   Verzending naar commissie
25/3/2014   Inschrijving op agenda
25/3/2014   Aanwijzing rapporteur(s): Philippe Mahoux
25/3/2014   Inleidende uiteenzetting
25/3/2014   Bespreking
25/3/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+8/-0/o2)
25/3/2014   Aanneming zonder amendering
25/3/2014   Vertrouwen rapporteur
3/4/2014   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
4/4/2014   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
10/4/2014   Bekrachtiging en afkondiging
30/4/2014   Bekendmaking (35442-35483)
4/6/2014   Erratum (42646)
2/7/2014   Erratum (50754)
5/8/2014   Erratum (57116)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 13/3/2014
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 3/4/2014
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Niet geamendeerd 25/3/2014
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 15/3/2014 5 19/3/2014
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 19/3/2014 20 7/4/2014
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
10/4/2014 30/4/2014 , blz 35442-35483
Errata
Op 2/7/2014 , blz 50754
Op 4/6/2014 , blz 42646
Op 5/8/2014 , blz 57116

Kruispuntbank van de wetgeving