S. 5-1415 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie om een Europese langetermijnstrategie te ontwikkelen voor zeldzame aardes en mineralen
FranÁois Bellot    Gťrard Deprez    Richard Miller    Dominique Tilmans   

minerale reserves
Verenigde Staten
mijn
ontginning van de hulpbronnen
Rusland
grondstof
motie van het Parlement
ertsexploitatie
beheer van de hulpbronnen
gemeenschappelijk handelsbeleid
aarde en gesteenten
zeldzaam aardmetaal
China
mijnbouwproduct

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-1415/1 5-1415/1 (PDF) Voorstel van resolutie 22/12/2011
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
22/12/2011   Indiening Doc. 5-1415/1 5-1415/1 (PDF)
12/1/2012   Inoverwegingneming
12/1/2012   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
12/1/2012   Verzending naar commissie
28/4/2014   Einde behandeling
28/4/2014   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving