Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-2858

van Dominique Tilmans (MR) d.d. 22 januari 2009

aan de vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen

Station van Luik-Guillemins - Station van Namen - Station van Bergen - Renovatiewerken - Planning - Kostprijs - Ontwikkeling van uiteenlopende stedelijke functies

spoorwegstation
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
grootschalige projecten
transportinfrastructuur
kunstwerk
bouwkosten
stedenbouwkundige planning
stadsvernieuwing

Chronologie

22/1/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/2/2009 )
25/11/2009 Dossier gesloten

Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5766

Vraag nr. 4-2858 d.d. 22 januari 2009 : (Vraag gesteld in het Frans)

Er lijkt geen einde te komen aan de werkzaamheden aan het nieuwe station van Luik-Guillemins. Dat geldt zowel voor het hoofdgebouw als voor de bijgebouwen in de omgeving of de parking tegen de heuvel van Cointe.

Kunt u me bijgevolg laten weten :

- welke planning nu op tafel ligt voor het voltooien van de werkzaamheden aan het station van Luik-Guillemins;

- wat de oorspronkelijke planning was en waarom de werken vertraging hebben opgelopen;

- welk investeringsbedrag aangekondigd was bij de beslissing om dit nieuwe station te bouwen;

- op hoeveel de kostprijs van de volledige afwerking van het station was geraamd;

Het station van Namen, dat evenveel sporen telt, werd dusdanig ontworpen dat een deel van de stedelijke ruimte die ingenomen was door de installaties van de NMBS kan worden teruggewonnen door de plaatsing van een dekplaat die de inrichting en ontwikkeling van economische activiteiten mogelijk maken.

Ik zou bijgevolg graag weten :

- wat is het totale bedrag van de renovatiewerken aan het hele station van Namen;

- wat is de opbrengst van de rendabilisering van de ruimten die worden teruggewonnen voor andere functies dan het spoorwegvervoer;

- wat zal het verschil zijn met de investeringen die voor het station van Guillemins op termijn nodig zullen zijn?

Waarop is de beslissing gebaseerd om de bouw van een tweede prestigieus stationsgebouw in Bergen aan de architect van het station van Guillemins toe te vertrouwen?

Kon men voor het station van Bergen niet kiezen voor een op stedelijk gebied meer rationele stadsvernieuwing met meer stedelijke ruimte voor het creŽren van economische activiteiten die werkgelegenheid scheppen?