Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-5647

van Dominique Tilmans (MR) d.d. 15 februari 2012

aan de minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden

De afschaffing van treinen in de provincie Luxemburg

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
reizigersvervoer
vervoersduur
provincie Luxemburg
pendel

Chronologie

15/2/2012Verzending vraag
14/5/2012Antwoord

Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-1845

Vraag nr. 5-5647 d.d. 15 februari 2012 : (Vraag gesteld in het Frans)

Sinds de NMBS heeft aangekondigd dat ze haar dienstregeling gaat wijzigen, ben ik al verschillende keen aangesproken over de problematische afschaffing van treinen in de provincie Luxemburg.

Zo is sinds 12 december 2012 de trein Aarlen- Luxemburg van 6.54 uur afgeschaft. De treinreizigers zijn daardoor verplicht de L-trein van 7.04 uur te nemen, die op dat piekuur al afgeladen vol zit met studenten.

In de nieuwe dienstregeling rijdt de L-trein 5888 voortaan niet meer tot Libramont, hij stopt in Marbehan. Bijgevolg moeten de treinreizigers daar niet minder dan 45 minuten wachten op de volgende trein naar Neufchâteau.

In oktober jongstleden heeft de NMBS aangekondigd dat ze verschillende treinen zou afschaffen. Die beslissing is ongetwijfeld uit meer dan één oogpunt gerechtvaardigd en zou bovendien passen in een continue en doeltreffende openbare dienstverlening, zo werd toch steeds gepreciseerd. Van de drie criteria die de NMBS heeft gehanteerd om honderd drieënnegentig treinen af te schaffen, namelijk de treinen waarvan de ontvangsten de kosten voor energieverbruik niet dekken, de treinen die minder dan veertig passagiers vervoeren en de verbindingen die niet in het beheerscontract met de Staat in aanmerking werden genomen, is er echter geen enkel waarmee de NMBS haar bovengemelde beslissing kan rechtvaardigen.

Hoe legt u uit dat men een wijziging van de dienstregeling aangrijpt om piekuurtreinen af te schaffen en zodoende de reizigers een minder comfortabel en frequent aanbod ontzegt? Hoe legt u, meer in het bijzonder in dit geval, uit dat alle reizigers van de afgeschafte trein Aarlen-Luxemburg van 6.54 uur nu de al overvolle trein van 7.04 uur moeten nemen en dat het traject Marbehan-Libramont van L-trein 5888 wordt afgeschaft?

Antwoord ontvangen op 14 mei 2012 :

De aanpassingen in de dienstregeling vanaf 11 december 2011 op de lijn 162 vloeien voort uit knelpunten die verbonden zijn met de moderniseringswerken op de as Namen – Luxemburg. Ze hebben dus geen verband met de economische maatregelen die in december 2012 voorzien zijn.

Sinds 11 december 2011 dwingt de tijdelijke beperking tot één spoor van twee stukken op de lijn 162 (Namen - Naninne en Libramont - Lavaux) door Infrabel de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) ertoe om voor talrijke treinen op deze lijn (IC, L en P) wijzigingen in de dienstregeling door te voeren.

Tijdens de studie over deze aanpassingen heeft de NMBS geprobeerd om haar klanten, zoveel als mogelijk, een pertinent aanbod te bieden die rekening zou houden met hun verplaatsingsnoden. Dit ondanks de zware beperkingen (één enkel spoor tijdens 9 en 17,4 km).

De NMBS is er zich wel goed van bewust dat de keuzes de gewoontes van haar klanten soms dwarsbomen. Maar de werken voorzien door Infrabel, de infrastructuurbeheerder, vereisten belangrijke wijzigingen van de dienstregeling.

Tussen Libramont en Lavaux circuleren de treinen dus op één enkel spoor. Dat is de reden waarom de trein L 5856 nu om 6u26 vanuit Libramont vertrekt in plaats van om 6u15 voordien.

Deze dienst op één enkel spoor veroorzaakte wijzigingen in de dienstregeling die een belangrijke impact hadden op de roulatie van het rollend materieel.

Deze aanpassingen in de roulatie hebben op hun beurt aanpassingen in de dienstregeling tot gevolg.

De stiptheid van de trein 5856 werd gecontroleerd van 2 januari 2012 tot 27 januari 2012. Tijdens deze periode is de trein 13 maal op tijd of met minder dan 6 minuten vertraging aangekomen, 5 maal met een vertraging van 6 tot 8 minuten en 1maal met 25 minuten vertraging. Op 13 januari 2012 blokkeerde een trein met pech de doortocht op het stuk met het enkel spoor. Op 18 januari 2012 werd de trein afgeschaft na een breuk in de bovenleiding in Libramont.

De treinen tussen Aarlen en Luxemburg hebben soms belangrijke wijzigingen in de dienstregeling ondergaan, in functie van de doortochtmogelijkheden op het stuk met een tijdelijk enkel spoor.

De huidige situatie kan niet worden aangepast zonder treinen in de andere rijrichting af te schaffen, wat andere klanten zou hinderen.

Tijdens de planning van de dienstregelingen is er een bijzondere aandacht gegaan naar de capaciteit van de treinen, zodat deze de reizigers een optimaal comfort kunnen bieden. De beschikbaarheid van het rollend materieel, vooral tijdens de spitsuren, laat niet altijd een systematische versterking van alle getroffen treinen toe. Er is een bijzondere opvolging van de bezetting voorzien om, indien nodig, tussen te komen.

Om de moderniseringswerken en vernieuwde elektrificatie op de hele lijn tussen Namen en Luxemburg tegen december 2018 zoals voorzien te beëindigen, zal het tijdens opeenvolgende periodes en per stuk noodzakelijk zijn om een of meerdere diensten over één enkel spoor te voorzien.

De stiptheid werd op deze lijn ook beïnvloed een grondverzakking dat zich op 3 januari 2012 voordeed tussen Aarlen en Luxemburg. Dit incident leidde ook tot de invoering van een dienstverlening via één enkel spoor en een bericht tot tijdelijke vertraging (treinverkeer aan 40 km/u) dat nog steeds van toepassing is (tot 31 januari 2012) en die elke trein met ongeveer twee minuten vertraagt.

Daarenboven circuleren sommige treinen van de lijn 162 Namen – Luxemburg ook op de lijn 161 Namen-Brussel, waarop al talrijke werken nu aan de gang zijn in het kader van de uitbreiding naar vier sporen voor het Gewestelijk Expresnet (GEN).

De exploitatiemogelijkheden worden door deze werken fel beperkt.

Er werd dus een specifieke werkgroep opgericht voor de lijn 161, om het verkeer op deze lijn dagelijks te analyseren. Deze werkgroep neemt corrigerende maatregelen om de stiptheid van de treinen op deze lijn te verbeteren: