Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-5648

van Dominique Tilmans (MR) d.d. 15 februari 2012

aan de minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden

De telefoongids voor de provincie Luxemburg uitgave 2012

jaarboek
telefoon
provincie Luxemburg

Chronologie

15/2/2012Verzending vraag
22/8/2012Antwoord

Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-1840

Vraag nr. 5-5648 d.d. 15 februari 2012 : (Vraag gesteld in het Frans)

De telefoongids voor de provincie Luxemburg uitgave 2012 werd in drie afzonderlijke gidsen opgesplitst. De andere plaatselijke uitgaven kan men voor 15 euro elk bestellen. Dat levert praktische problemen op voor de burger. Een inwoner van de gemeente Léglise bijvoorbeeld heeft geen toegang tot de telefoonnummers van de gemeente Aarlen, die op nauwelijks dertig kilometer ligt. De telefoongids blijft voor veel mensen het enige middel om een telefoonnummer te vinden. Andere burgers vinden een telefoongids nutteloos en gooien hem onmiddellijk weg. De firma Truvo, die de telefoongidsen uitgeeft, roept ecologische redenen in voor de nieuwe indeling. Voor de Gouden Gids behoudt ze evenwel de oude indeling.

1) Moeten uitgevers van telefoongidsen voor de samenstelling, de verkoop en de distributie rekening houden met enige geografische werkelijkheid?

2) Zijn er geen andere oplossingen voor de milieuproblemen dan de telefoongidsen te splitsen?

3) Wat vermeldt het bestek ter zake?

Antwoord ontvangen op 22 augustus 2012 :

De publicatie van de telefoongidsen is sinds 1999 niet meer afhankelijk van Belgacom. Daarmee valt dit, als minister van overheidsbedrijven, niet meer onder mijn bevoegdheden.

Net als andere leveranciers komt Belgacom enkel tussen om het bedrijf de lijsten en gegevensbanken door te geven (met namen, adressen en telefoonnummers) die nodig zijn om de gidsen samen te stellen.

Ik nodig het geachte lid dan ook uit om zich te wenden tot de minister die de telecommunicatie als bevoegdheid heeft, met name de minister van Economie.