S. 4-350 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie betreffende het gsm-gebruik
Dominique Tilmans   

elektromagnetische schadelijke invloed
volksgezondheid
gevaren voor de gezondheid
bewustmaking van de burgers
mobiele telefoon
motie van het Parlement
mobiele communicatie
blootstelling aan straling

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-350/1 4-350/1 (PDF) Voorstel van resolutie 6/11/2007
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
6/11/2007   Indiening
Herindiening Kamer 51-3030/1.
Doc. 4-350/1 4-350/1 (PDF)
8/11/2007   Inoverwegingneming
8/11/2007   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
8/11/2007   Verzending naar commissie
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Afsluiten dossier
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Behandeling beŽindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving