S. 4-1746 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 82 van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming, om de verkoper de verplichting op te leggen de consument kennis te geven van de datum waarop de dienstenovereenkomst van bepaalde duur verstrijkt
Marie-HťlŤne Crombť-Berton    Dominique Tilmans   

diensten
consumentenvoorlichting
clausule
verbintenisrecht
handelscontract
bescherming van de consument
handelsregelingen

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-1746/1 4-1746/1 (PDF) Wetsvoorstel 20/4/2010
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
20/4/2010   Indiening Doc. 4-1746/1 4-1746/1 (PDF)
6/5/2010   Inoverwegingneming
6/5/2010   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
6/5/2010   Verzending naar commissie
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving