S. 5-2324 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers, wat de studieperioden betreft
Jacques Brotchi    Dominique Tilmans   

studieduur
pensioenvoorwaarden
pensioenregeling

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-2324/1 5-2324/1 (PDF) Wetsvoorstel 6/11/2013
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
6/11/2013   Indiening Doc. 5-2324/1 5-2324/1 (PDF)
14/11/2013   Inoverwegingneming
14/11/2013   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
14/11/2013   Verzending naar commissie
28/4/2014   Einde behandeling
28/4/2014   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving