Zoekresultaat vragen om uitleg

Criteria :
5: Legislatuur 2010-2014
Ingediend door Louis Ide

455 resultaten

5-25 Louis Ide (N-VA) 19/10/2010
  het budget van het RIZIV dat werd vastgelegd door het Verzekeringscomit
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 23/11/2010 (commissiehandelingen 5-4)
5-36 Louis Ide (N-VA) 21/10/2010
  het no fault-fonds
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 23/11/2010 (commissiehandelingen 5-4)
5-39 Louis Ide (N-VA) 21/10/2010
  de teruggeroepen heupprotheses
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 21/10/2010 (handelingen 5-5)
  Herkwalificatie van : mondelinge vraag 5-11
5-56 Louis Ide (N-VA) 4/11/2010
  de begrotingsdoelstellingen voor gezondheidszorg in 2011
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 23/11/2010 (commissiehandelingen 5-4)
5-57 Louis Ide (N-VA) 4/11/2010
  de nieuwe initiatieven inzake het Nationaal Kankerplan
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 23/11/2010 (commissiehandelingen 5-4)
5-63 Louis Ide (N-VA) 10/11/2010
  de resultaten van het uitgangsexamen kinesitherapie
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 23/11/2010 (commissiehandelingen 5-4)
5-78 Louis Ide (N-VA) 18/11/2010
  de problematiek rond het organiseren van de wachtregeling bij tandartsen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 23/11/2010 (commissiehandelingen 5-4)
5-85 Louis Ide (N-VA) 18/11/2010
  de screeningsmammografie
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 23/11/2010 (commissiehandelingen 5-4)
5-87 Louis Ide (N-VA) 18/11/2010
  de stand van zaken na het uitgangsexamen kinesitherapie 2010
  eerste minister, belast met de Cordinatie van het Migratie- en asielbeleid
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 23/11/2010 (commissiehandelingen 5-4)
5-148 Louis Ide (N-VA) 2/12/2010
  het rapport van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid rond hiv-infecties en de nationaliteit van de gediagnosticeerde patinten
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 21/12/2010 (commissiehandelingen 5-20)
5-221 Louis Ide (N-VA) 14/12/2010
  de interpretatie van het advies van de Technische Geneeskundige Raad omtrent screeningsmammografie
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  dossier afgesloten
5-252 Louis Ide (N-VA) 23/12/2010
  diploma's afkomstig uit het buitenland en de beroepserkenning van gezondheidszorgberoepen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 8/2/2011 (commissiehandelingen 5-31)
5-253 Louis Ide (N-VA) 23/12/2010
  het aantal coloscopien en gastroscopien
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  vraag ingetrokken
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-205
5-254 Louis Ide (N-VA) 23/12/2010
  referentiebedragen in de ziekenhuissector
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 8/2/2011 (commissiehandelingen 5-31)
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-206
5-255 Louis Ide (N-VA) 23/12/2010
  het aantal pacemakers en implanteerbare cardioverter-defibrillatoren (ICD's)
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 8/2/2011 (commissiehandelingen 5-31)
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-207
5-256 Louis Ide (N-VA) 23/12/2010
  de financiering van ziekenhuizen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 8/2/2011 (commissiehandelingen 5-31)
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-208
5-330 Louis Ide (N-VA) 20/1/2011
  de kwaliteit en patintenveiligheid in Belgische ziekenhuizen in 2009
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 8/2/2011 (commissiehandelingen 5-31)
5-348 Louis Ide (N-VA) 24/1/2011
  het gratis ter beschikking stellen van contraceptiva en het effect van deze maatregel op het aantal abortussen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 8/2/2011 (commissiehandelingen 5-31)
5-349 Louis Ide (N-VA) 24/1/2011
  de regulering van takeldiensten en het innen van takelkosten
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-1208
5-350 Louis Ide (N-VA) 24/1/2011
  de structurele financiering van palliatieve dagcentra
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 8/2/2011 (commissiehandelingen 5-31)
5-351 Louis Ide (N-VA) 24/1/2011
  zwangerschapsafbreking uitgevoerd in een ziekenhuis dan wel in een centrum
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 8/2/2011 (commissiehandelingen 5-31)
5-445 Louis Ide (N-VA) 3/2/2011
  de wet tot vaststelling van de arbeidsduur van de geneesheren, de tandartsen, de dierenartsen, kandidaat-geneesheren in opleiding, kandidaat-tandartsen in opleiding en studenten-stagiairs die zich voorbereiden op de uitoefening van deze beroepen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 15/2/2011 (commissiehandelingen 5-38)
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-1335
5-634 Louis Ide (N-VA) 3/3/2011
  de centra voor radiotherapie
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 22/3/2011 (commissiehandelingen 5-50)
5-635 Louis Ide (N-VA) 3/3/2011
  de opvolging van de gebrekkige heupprothesen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 22/3/2011 (commissiehandelingen 5-50)
5-680 Louis Ide (N-VA) 17/3/2011
  de controle op de bloedtransfusiecentra
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  vraag ingetrokken
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-546
5-681 Louis Ide (N-VA) 17/3/2011
  de internering en het aantal behandelde dossiers van de commissies tot bescherming van de maatschappij
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  vraag ingetrokken
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-544
5-682 Louis Ide (N-VA) 17/3/2011
  het verzamelen van gegevens door het Intermutualistisch Agentschap
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  vraag ingetrokken
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-543
5-683 Louis Ide (N-VA) 17/3/2011
  het aantal hospitalisatieverzekeringen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  vraag ingetrokken
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-409
5-684 Louis Ide (N-VA) 17/3/2011
  de contingentering van artsen en tandartsen en het hoog aantal nieuwe studenten aan Franstalige universiteiten
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  vraag ingetrokken
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-264
5-685 Louis Ide (N-VA) 17/3/2011
  de contingentering van de artsen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  vraag ingetrokken
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-209
5-708 Louis Ide (N-VA) 24/3/2011
  de samenstelling van het comit voor ziekenhuishygine
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 3/5/2011 (commissiehandelingen 5-64)
5-729 Louis Ide (N-VA) 30/3/2011
  de verlenging van de master-na-master ziekenhuisfarmacie en de erkenning tot ziekenhuisapotheker
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-2248
5-734 Louis Ide (N-VA) 30/3/2011
  de weigering van vaccinatie en de gevolgen van de vrijspraak en vrijstelling van poliovaccinatie door de correctionele rechtbank van Doornik
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 3/5/2011 (commissiehandelingen 5-64)
5-745 Louis Ide (N-VA) 31/3/2011
  tuberculose en de opvolging ervan in Belgi
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-2250
5-758 Louis Ide (N-VA) 31/3/2011
  de tekorten bij de spoedartsen en de herinvoering van de BAG-opleiding
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-2251
5-772 Louis Ide (N-VA) 6/4/2011
  Impulseo II en het advies van de auditeur van de Raad van State
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 3/5/2011 (commissiehandelingen 5-64)
5-786 Louis Ide (N-VA) 7/4/2011
  het lastenboek voor de haalbaarheidsstudie in het kader van de bouw van een centrum voor hadrontherapie
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-2255
5-961 Louis Ide (N-VA) 18/5/2011
  pathogeenreductie in bloedplaatjesconcentraten
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 14/6/2011 (commissiehandelingen 5-80)
5-1098 Louis Ide (N-VA) 16/6/2011
  de besparingen in de sector van klinische biologie
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 12/7/2011 (commissiehandelingen 5-93)
5-1100 Louis Ide (N-VA) 16/6/2011
  de kwaliteit in de ziekenhuizen, de accreditatie en de rol van universitaire ziekenhuizen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 12/7/2011 (commissiehandelingen 5-93)
5-1101 Louis Ide (N-VA) 16/6/2011
  de kosten verbonden aan consultancy voorafgaande aan een audit uitgevoerd op de kwaliteit van klinische laboratoria
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 12/7/2011 (commissiehandelingen 5-93)
5-1102 Louis Ide (N-VA) 16/6/2011
  Test-Aankoop en de gevolgen van het openbaar maken van de cijfers omtrent ziekenhuishygine
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-2619
5-1107 Louis Ide (N-VA) 21/6/2011
  de overname van universitaire ziekenhuislaboratoria door private laboratoria
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 12/7/2011 (commissiehandelingen 5-93)
5-1145 Louis Ide (N-VA) 27/6/2011
  de geneesmiddelen Ipilimumab en BRAF
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 12/7/2011 (commissiehandelingen 5-93)
5-1154 Louis Ide (N-VA) 29/6/2011
  het aantal inschrijvingen bij het Belgisch Centrum voor Evidence-Based Medicine (CEBAM)
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  vraag ingetrokken
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-561
5-1155 Louis Ide (N-VA) 29/6/2011
  het aantal sociale inspecties in de zorgsector
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  vraag ingetrokken
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-560
5-1156 Louis Ide (N-VA) 29/6/2011
  het chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS)
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  vraag ingetrokken
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-623
5-1157 Louis Ide (N-VA) 29/6/2011
  het aantal globale medische dossiers
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  vraag ingetrokken
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-1534
5-1158 Louis Ide (N-VA) 29/6/2011
  de deconventionering van artsen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  vraag ingetrokken
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-1676
5-1159 Louis Ide (N-VA) 29/6/2011
  het kadaster van de medische beroepen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  vraag ingetrokken
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-1675
5-1196 Louis Ide (N-VA) 7/7/2011
  B1-,B2- en B3-centra voor cardiologie
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 12/7/2011 (commissiehandelingen 5-93)
5-1200 Louis Ide (N-VA) 7/7/2011
  het verplicht maken van de aanvullende zorgverzekering en de gevolgen voor de kleinere ziekenfondsen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 12/7/2011 (commissiehandelingen 5-93)
5-1238 Louis Ide (N-VA) 26/9/2011
  de kosten verbonden aan consultancy voorafgaand aan een audit uitgevoerd op de kwaliteit van de klinische laboratoria
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  Vraag vervallen
  Heringediend als : vraag om uitleg 5-1602
5-1272 Louis Ide (N-VA) 26/9/2011
  NMR en CT scans, de regionale verschillen hierin en de niet begrote meeruitgave als gevolg van een ingreep in de nomenclatuur
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-3680
5-1273 Louis Ide (N-VA) 26/9/2011
  de medische huizen en de accreditering van de artsen actief in deze medische huizen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 8/11/2011 (commissiehandelingen 5-99)
5-1274 Louis Ide (N-VA) 26/9/2011
  de permanente audit 2010 en de cijfers voor hemato-oncologie, art. 33 en art. 33 bis
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-3681
5-1318 Louis Ide (N-VA) 12/10/2011
  de eindverantwoordelijkheid in de glycemiebepaling
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-3683
5-1319 Louis Ide (N-VA) 12/10/2011
  de teams psychiatrische dringende hulpverlening
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-3684
5-1320 Louis Ide (N-VA) 12/10/2011
  de hepatitisarts en de hervorming van de provinciale commissies Volksgezondheid
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 8/11/2011 (commissiehandelingen 5-99)
5-1321 Louis Ide (N-VA) 12/10/2011
  de erkenning van de psychologie en de klinische psychologie
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 8/11/2011 (commissiehandelingen 5-99)
5-1322 Louis Ide (N-VA) 12/10/2011
  de oprichting van de VZW e-care
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-3685
5-1359 Louis Ide (N-VA) 20/10/2011
  de kwaliteitscontroles uitgevoerd door het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 8/11/2011 (commissiehandelingen 5-99)
5-1367 Louis Ide (N-VA) 21/10/2011
  de contingentering van de studenten geneeskunde en de berekening van de "lissage"
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  vraag geherkwalificeerd
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-2092
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-3689
5-1368 Louis Ide (N-VA) 21/10/2011
  het aantal en de kostprijs van de DNA-tests in Belgi
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  vraag geherkwalificeerd
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-1539
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-3690
5-1369 Louis Ide (N-VA) 21/10/2011
  het gemiddeld forfait hemo-, auto- en peritoneaaldialyse
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  vraag geherkwalificeerd
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-1538
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-3691
5-1370 Louis Ide (N-VA) 21/10/2011
  het gebruik van quinolonen en andere antibiotica in ziekenhuizen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  vraag geherkwalificeerd
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-1537
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-3692
5-1371 Louis Ide (N-VA) 21/10/2011
  de RIZIV-uitgaven voor tandheelkundige verstrekkingen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  vraag geherkwalificeerd
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-1536
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-3693
5-1372 Louis Ide (N-VA) 21/10/2011
  het bepalen van het invaliditeitspercentage bij kinderen met het syndroom van Down
  staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 8/11/2011 (commissiehandelingen 5-99)
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-1494
5-1373 Louis Ide (N-VA) 21/10/2011
  de beoordeling door de bevoegde medische instanties bij arbeidsongeschiktheid en invaliditeit
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  vraag geherkwalificeerd
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-624
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-3694
5-1374 Louis Ide (N-VA) 21/10/2011
  de follow-up van AIDS-patinten in het buitenland en de erkenning van het referentiecentrum te Brugge
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  vraag geherkwalificeerd
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-551
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-3695
5-1377 Louis Ide (N-VA) 27/10/2011
  de geconventioneerde arsten die meer aanrekenen dan de officile tarieven
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-3688
5-1384 Louis Ide (N-VA) 27/10/2011
  de extra dag verlet voor de bloeddonatiegift van ambtenaren en de gevolgen hiervan voor de veiligheid van het bloed
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  dossier afgesloten
5-1393 Louis Ide (N-VA) 27/10/2011
  de uitvoeringsbesluiten aangaande de asbestziekten
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 8/11/2011 (commissiehandelingen 5-99)
5-1394 Louis Ide (N-VA) 27/10/2011
  het subrogatierecht van het Asbestfonds
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 8/11/2011 (commissiehandelingen 5-99)
5-1397 Louis Ide (N-VA) 27/10/2011
  de financiering van het Asbestfonds
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 8/11/2011 (commissiehandelingen 5-99)
5-1398 Louis Ide (N-VA) 27/10/2011
  het akkoord met de Franklin Sleuyter foundation inzake de registratie van orgaandonoren
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 8/11/2011 (commissiehandelingen 5-99)
5-1403 Louis Ide (N-VA) 27/10/2011
  de financiering van de opleiding tot ziekenhuisapotheker
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 8/11/2011 (commissiehandelingen 5-99)
5-1406 Louis Ide (N-VA) 27/10/2011
  de bijzondere beroepstitels in de verpleegkunde
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 8/11/2011 (commissiehandelingen 5-99)
5-1421 Louis Ide (N-VA) 7/11/2011
  de recente samenstelling van de kamers voor niet-conventionele geneeswijzen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  Vraag vervallen
  Heringediend als : vraag om uitleg 5-1603
5-1423 Louis Ide (N-VA) 7/11/2011
  de beslissingscyclus binnen de Directie-generaal personen met een handicap
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  Vraag vervallen
  Heringediend als : vraag om uitleg 5-1604
5-1444 Louis Ide (N-VA) 10/11/2011
  de referentiebedragen voor de ziekenhuizen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  Vraag vervallen
  Heringediend als : vraag om uitleg 5-1605
5-1495 Louis Ide (N-VA) 22/11/2011
  de opvolging van het dossier inzake heupprotheses
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  Vraag vervallen
  Heringediend als : vraag om uitleg 5-1606
5-1496 Louis Ide (N-VA) 22/11/2011
  de vergoeding van de gerechtspsychiaters
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  Vraag vervallen
  Heringediend als : vraag om uitleg 5-1607
5-1497 Louis Ide (N-VA) 22/11/2011
  het Hadrontherapiecentrum en andere initiatieven van het nationaal Kankerplan
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  Vraag vervallen
  Heringediend als : vraag om uitleg 5-1608
5-1526 Louis Ide (N-VA) 30/11/2011
  de vacumtherapie in het kader van de wondzorg
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  Vraag vervallen
  Heringediend als : vraag om uitleg 5-1609
5-1527 Louis Ide (N-VA) 30/11/2011
  de taalvereisten voor buitenlandse artsen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  Vraag vervallen
  Heringediend als : vraag om uitleg 5-1610
5-1531 Louis Ide (N-VA) 30/11/2011
  de terugbetaling van supplementen bij hospitalisatie
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  Vraag vervallen
  Heringediend als : vraag om uitleg 5-1611
5-1532 Louis Ide (N-VA) 30/11/2011
  de terugbetaling van supplementen bij hospitalisatie
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  Vraag vervallen
  Heringediend als : vraag om uitleg 5-1612
5-1602 Louis Ide (N-VA) 15/12/2011
  de kosten verbonden aan consultancy voorafgaand aan een audit uitgevoerd op de kwaliteit van de klinische laboratoria
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  vraag geherkwalificeerd
  Herindiening van : vraag om uitleg 5-1238
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-5339
5-1603 Louis Ide (N-VA) 15/12/2011
  de recente samenstelling van de kamers voor niet-conventionele geneeswijzen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Herindiening van : vraag om uitleg 5-1421
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-5321
5-1604 Louis Ide (N-VA) 15/12/2011
  de beslissingscyclus binnen de Directie-generaal personen met een handicap
  staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag geherkwalificeerd
  Herindiening van : vraag om uitleg 5-1423
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-5601
5-1605 Louis Ide (N-VA) 15/12/2011
  de referentiebedragen voor de ziekenhuizen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Herindiening van : vraag om uitleg 5-1444
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-5322
5-1606 Louis Ide (N-VA) 15/12/2011
  de opvolging van het dossier inzake heupprotheses
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Herindiening van : vraag om uitleg 5-1495
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-5323
5-1607 Louis Ide (N-VA) 15/12/2011
  de vergoeding van de gerechtspsychiaters
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Herindiening van : vraag om uitleg 5-1496
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-5600
5-1608 Louis Ide (N-VA) 15/12/2011
  het hadrontherapiecentrum en andere initiatieven van het nationaal kankerplan
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Herindiening van : vraag om uitleg 5-1497
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-5324
5-1609 Louis Ide (N-VA) 15/12/2011
  de vacumtherapie in het kader van de wondzorg
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Herindiening van : vraag om uitleg 5-1526
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-5325
5-1610 Louis Ide (N-VA) 15/12/2011
  de taalvereisten voor buitenlandse artsen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Herindiening van : vraag om uitleg 5-1527
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-5326
5-1611 Louis Ide (N-VA) 15/12/2011
  de terugbetaling van supplementen bij hospitalisatie
  vice-eersteminister en minister van Financin en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  vraag geherkwalificeerd
  Herindiening van : vraag om uitleg 5-1531
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-5961
5-1612 Louis Ide (N-VA) 15/12/2011
  de terugbetaling van supplementen bij hospitalisatie
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Herindiening van : vraag om uitleg 5-1532
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-5327
5-1634 Louis Ide (N-VA) 14/12/2011
  het Federaal Agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-5329
5-1635 Louis Ide (N-VA) 14/12/2011
  de deontologische orden
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-5330
5-1638 Louis Ide (N-VA) 14/12/2011
  de minimale verpleegkundige gegevens
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-5331
5-1639 Louis Ide (N-VA) 14/12/2011
  de extra dag verlet voor de bloeddonatie van ambtenaren en de gevolgen hiervan op de veiligheid van het bloed
  staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van Financin en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  vraag ingetrokken
5-1640 Louis Ide (N-VA) 14/12/2011
  alternatieve geneeswijzen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-5332
5-1660 Louis Ide (N-VA) 14/12/2011
  het kadaster voor medische beroepen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-5334
5-1663 Louis Ide (N-VA) 14/12/2011
  de terugwerkende kracht van de reglementering van het Asbestfonds
  staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-5602
5-1735 Louis Ide (N-VA) 22/12/2011
  het bijzonder reservefonds van de ziekenfondsen in het kader van de financile verantwoordelijkheid
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-5335
5-1736 Louis Ide (N-VA) 22/12/2011
  niet-nagekomen afspraken in de medische sector
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-5336
5-1814 Louis Ide (N-VA) 24/1/2012
  de interesten gerealiseerd door de ziekenfondsen op de bedragen opgenomen in het bijzonder reservefonds
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 7/2/2012 (commissiehandelingen 5-118)
5-1851 Louis Ide (N-VA) 31/1/2012
  de projecten in het kader van artikel 56 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 7/2/2012 (commissiehandelingen 5-118)
5-1852 Louis Ide (N-VA) 31/1/2012
  het reservefonds van de ziekenfondsen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-5583
5-1853 Louis Ide (N-VA) 31/1/2012
  de responsabilisering in de gezondheidszorg
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 7/2/2012 (commissiehandelingen 5-118)
5-1854 Louis Ide (N-VA) 31/1/2012
  het toekomstfonds voor de gezondheidszorg
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-5584
5-1865 Louis Ide (N-VA) 31/1/2012
  de berekening van de financile verantwoordelijkheid van de ziekenfondsen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-5585
5-1896 Louis Ide (N-VA) 2/2/2012
  de bloedafnames bij nachtelijke alcoholcontroles door huisartsen met wachtdienst
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-6181
5-1950 Louis Ide (N-VA) 14/2/2012
  het systeem van de financile verantwoordelijkheid van de ziekenfondsen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-6005
5-2018 Louis Ide (N-VA) 29/2/2012
  het hadroncentrum dat het Waalse gewest wil oprichten
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-6007
5-2029 Louis Ide (N-VA) 1/3/2012
  de toekomst van het toekomstfonds voor de gezondheidszorg
  vice-eersteminister en minister van Pensioenen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-5913
5-2030 Louis Ide (N-VA) 1/3/2012
  de toekomst van het toekomstfonds voor de gezondheidszorg
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-6008
5-2031 Louis Ide (N-VA) 1/3/2012
  de administratiekosten van de verzekeringsinstellingen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-6009
5-2092 Louis Ide (N-VA) 15/3/2012
  een mogelijke belangenvermenging bij het opstellen van het "Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders"
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-6012
5-2098 Louis Ide (N-VA) 15/3/2012
  het Intermutualistisch Agentschap
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-6013
5-2102 Louis Ide (N-VA) 15/3/2012
  het kadaster voor medische beroepen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-6032
5-2103 Louis Ide (N-VA) 15/3/2012
  het ter beschikking stellen van voorschriftvrije medicatie aan zorgverleners vanuit de ziekenhuisapotheek
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-6015
5-2104 Louis Ide (N-VA) 15/3/2012
  de aflevering van medicijnen uit een ziekenhuisapotheek in een buitenlands ziekenhuis
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-6016
5-2105 Louis Ide (N-VA) 15/3/2012
  de rookkamers in ziekenhuizen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-6017
5-2140 Louis Ide (N-VA) 21/3/2012
  de openbaarheid van bestuur
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-6021
5-2173 Louis Ide (N-VA) 28/3/2012
  de benoemingen bij het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-6383
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-6384
5-2187 Louis Ide (N-VA) 29/3/2012
  de auteursrechten die Sabam heft op muziek in de wachtkamers van tandartsen
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-6171
5-2264 Louis Ide (N-VA) 24/4/2012
  de aanpak van het tuberculoseprobleem
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  minister van Justitie
  beantwoord op 22/5/2012 (commissiehandelingen 5-154)
5-2278 Louis Ide (N-VA) 25/4/2012
  de openbaarheid van bestuur
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-6390
5-2279 Louis Ide (N-VA) 25/4/2012
  de erkenning van niet-geregulariseerde vreemdelingen als gehandicapten
  staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-6687
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-6688
5-2305 Louis Ide (N-VA) 3/5/2012
  het uitgangsexamen kinesitherapie
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 30/5/2012 (commissiehandelingen 5-158)
5-2343 Louis Ide (N-VA) 16/5/2012
  het moratorium op het aantal low-caredialyses
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-6395
5-2369 Louis Ide (N-VA) 5/6/2012
  de sociale voordelen toegekend aan geneesheren- en tandartsen-ambtenaren
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-5680
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-6765
5-2370 Louis Ide (N-VA) 5/6/2012
  de bezoldigde activiteiten en de medische praktijk van geneesheren-ambtenaren
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-5678
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-6766
5-2371 Louis Ide (N-VA) 5/6/2012
  de primaire arbeidsongeschiktheid
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag ingetrokken
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-5626
5-2372 Louis Ide (N-VA) 5/6/2012
  de referentiebedragen van de ziekenhuizen en de terugbetalingen ervan
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-5405
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-6767
5-2373 Louis Ide (N-VA) 5/6/2012
  de vergoeding van verzekeringsinstellingen voor taken uitgevoerd in het kader van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-5091
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-6768
5-2374 Louis Ide (N-VA) 5/6/2012
  het OMNIO-statuut
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-5083
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-6769
5-2375 Louis Ide (N-VA) 5/6/2012
  tuberculose en de opvolging ervan in Belgi
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag ingetrokken
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-4169
5-2376 Louis Ide (N-VA) 5/6/2012
  de tijdelijke samenwerking tussen IVF-centra van het type A en B
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 18/7/2012 (commissiehandelingen 5-171)
5-2380 Louis Ide (N-VA) 5/6/2012
  de controle van niet erkende centra door het Federaal Agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 18/7/2012 (commissiehandelingen 5-171)
5-2414 Louis Ide (N-VA) 18/6/2012
  de uitgaven voor kinesitherapie
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-6770
5-2435 Louis Ide (N-VA) 26/6/2012
  de resultaten van de nieuwe PlanKAD-methodiek
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 18/7/2012 (commissiehandelingen 5-171)
5-2436 Louis Ide (N-VA) 26/6/2012
  de extra dag verlet voor de bloeddonatie van ambtenaren en de gevolgen hiervan op de veiligheid van het bloed
  staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van Financin en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-7352
5-2446 Louis Ide (N-VA) 4/7/2012
  de B3-centra die niet over een mobiele urgentiegroep beschikken
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 18/7/2012 (commissiehandelingen 5-171)
5-2500 Louis Ide (N-VA) 13/9/2012
  de referentiecentra voor humane microbiologie
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-7926
5-2501 Louis Ide (N-VA) 13/9/2012
  het ondersteunen van humanitaire missies door Belgische ziekenhuizen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-7927
5-2517 Louis Ide (N-VA) 21/9/2012
  de nieuwe wetgeving op de openbare aanbestedingen
  eerste minister
  dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
5-2519 Louis Ide (N-VA) 21/9/2012
  de nieuwe financiering van de spoedgevallendiensten
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-7928
5-2579 Louis Ide (N-VA) 25/10/2012
  de Facebook-applicatie om zich te registreren als orgaandonor
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-7930
5-2580 Louis Ide (N-VA) 25/10/2012
  het Asbestfonds
  staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-7445
5-2616 Louis Ide (N-VA) 6/11/2012
  de overheveling van de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden naar de gemeenschappen
  staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-7446
5-2624 Louis Ide (N-VA) 7/11/2012
  de erelonensupplementen op de dienst intensieve zorgen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-7931
5-2625 Louis Ide (N-VA) 7/11/2012
  de alternatieve geneeskunde
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-7932
5-2627 Louis Ide (N-VA) 7/11/2012
  de "Cellule d'Enqutes Nationales - Nationale Enqute Cel"
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag ingetrokken
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-6411
5-2628 Louis Ide (N-VA) 7/11/2012
  het aantal apotheken en ziekenhuizen in handen van ziekenfondsen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag ingetrokken
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-6275
5-2629 Louis Ide (N-VA) 7/11/2012
  de evolutie van het aantal arbeidsongevallen in de bouw
  staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag geherkwalificeerd
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-6271
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-7448
5-2630 Louis Ide (N-VA) 7/11/2012
  het schrappen van de dubbele erkenning van geriatrie en endocrinologie
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag ingetrokken
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-6167
5-2631 Louis Ide (N-VA) 7/11/2012
  de uitgaven inzake medische beeldvorming
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag ingetrokken
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-5925
5-2632 Louis Ide (N-VA) 7/11/2012
  de evolutie van de uitgaven voor geneesmiddelen en farmaceutische verstrekkingen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag ingetrokken
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-5924
5-2633 Louis Ide (N-VA) 7/11/2012
  de contingentering van de studenten geneeskunde
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag ingetrokken
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-5902
5-2634 Louis Ide (N-VA) 7/11/2012
  de interventiedienst van Heist-op-den-Berg
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag ingetrokken
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-5899
5-2635 Louis Ide (N-VA) 7/11/2012
  de evolutie van de uitgaven voor geestelijke gezondheidszorg
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag ingetrokken
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-5543
5-2636 Louis Ide (N-VA) 7/11/2012
  de erkenning van de beoefenaars van de paramedische beroepen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag ingetrokken
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-5406
5-2637 Louis Ide (N-VA) 7/11/2012
  de effecten van een aanschrijfactie naar gynaecologen van het RIVIZ
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag ingetrokken
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-5403
5-2638 Louis Ide (N-VA) 7/11/2012
  de regionale verschillen in het voorschrijven van scans
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag ingetrokken
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-5400
5-2639 Louis Ide (N-VA) 7/11/2012
  de stijging in de uitgaven voor verstrekkingen artikel 33 en artikel 33bis
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-5397
5-2640 Louis Ide (N-VA) 7/11/2012
  de evolutie van het voorschrijfgedrag van quinolones door huisartsen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag ingetrokken
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-5396
5-2641 Louis Ide (N-VA) 7/11/2012
  de evolutie van het aantal zorgverleners
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag ingetrokken
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-5090
5-2642 Louis Ide (N-VA) 7/11/2012
  de feedback inzake antibiotica
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag ingetrokken
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-5088
5-2643 Louis Ide (N-VA) 7/11/2012
  de antibioticabeleidsgroepen in de ziekenhuizen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag ingetrokken
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-5087
5-2644 Louis Ide (N-VA) 7/11/2012
  het opschorten van een visumintrekking bij beroep tegen de beslissingen van de geneeskundige commissies
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag ingetrokken
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-4212
5-2645 Louis Ide (N-VA) 7/11/2012
  het gebruik van quinolones en andere antibiotica in ziekenhuizen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag ingetrokken
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-4208
5-2646 Louis Ide (N-VA) 7/11/2012
  de radiotherapiecentra
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-4191
5-2647 Louis Ide (N-VA) 7/11/2012
  de opvolging door de adviserende geneesheer van de progressieve werkhervatting
  staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag geherkwalificeerd
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-4185
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-7971
5-2648 Louis Ide (N-VA) 7/11/2012
  het medicijnengebruik in Belgi
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag ingetrokken
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-4183
5-2649 Louis Ide (N-VA) 7/11/2012
  de gemiddelde jaarlijkse kostprijs per verzekerde
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag ingetrokken
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-4166
5-2650 Louis Ide (N-VA) 7/11/2012
  de stijging van het gebruik van geneesmiddelen in Belgi
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-4165
5-2661 Louis Ide (N-VA) 8/11/2012
  de studie "Does an exclusion of incapacity benefits work?"
  staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-7449
5-2667 Louis Ide (N-VA) 12/11/2012
  de recente uitspraak van het Europese Hof van Justitie over de financiering van de Brusselse ziekenhuizen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 22/1/2013 (commissiehandelingen 5-198)
5-2668 Louis Ide (N-VA) 12/11/2012
  de koppeling tussen de financiering van de ziekenhuizen via het BFM en het aanrekenen van eventuele supplementen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 22/1/2013 (commissiehandelingen 5-198)
5-2701 Louis Ide (N-VA) 19/11/2012
  het verplaatsen van apotheken
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-7933
5-2702 Louis Ide (N-VA) 19/11/2012
  de referentiebedragen van de ziekenhuizen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 22/1/2013 (commissiehandelingen 5-198)
5-2753 Louis Ide (N-VA) 27/11/2012
  de dwangsommen uitbetaald in het kader van de wet inzake de niet-conventionele praktijken
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 22/1/2013 (commissiehandelingen 5-198)
5-2783 Louis Ide (N-VA) 3/12/2012
  het budget voor huisartsengeneeskunde in 2013
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-7936
5-2784 Louis Ide (N-VA) 3/12/2012
  de begroting 2013
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-7937
5-2785 Louis Ide (N-VA) 3/12/2012
  de aanvullende verzekering van de ziekenfondsen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-7938
5-2808 Louis Ide (N-VA) 5/12/2012
  audits in de ziekenhuizen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 22/1/2013 (commissiehandelingen 5-198)
5-2809 Louis Ide (N-VA) 5/12/2012
  audits in de ziekenhuizen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  Vraag vervallen
5-2835 Louis Ide (N-VA) 11/12/2012
  chronische ziektes en verzekeringen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-7944 (Voorlopig antwoord (pdf))
5-2836 Louis Ide (N-VA) 11/12/2012
  de serologische screenings
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-7945
5-2837 Louis Ide (N-VA) 11/12/2012
  een potentieel belangenconflict bij de Hoge Gezondheidsraad
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-7946
5-2838 Louis Ide (N-VA) 11/12/2012
  de kwaliteitscontroles van het Federaal Agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-7947
5-2875 Louis Ide (N-VA) 19/12/2012
  het gebruik van geneesmiddelen in rustoorden
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-7949
5-2876 Louis Ide (N-VA) 20/12/2012
  de bloedafnames bij in het ziekenhuis opgenomen patinten
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-7950
5-2886 Louis Ide (N-VA) 9/1/2013
  een nationale strategie voor aidsbestrijding
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-7951
5-2915 Louis Ide (N-VA) 10/1/2013
  het stopzetten van de productie van het antibioticum Augmentin
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 22/1/2013 (commissiehandelingen 5-198)
5-2916 Louis Ide (N-VA) 10/1/2013
  de kamer- en ereloonsupplementen bij een verblijf op de dienst intensieve zorgen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 22/1/2013 (commissiehandelingen 5-198)
5-2927 Louis Ide (N-VA) 15/1/2013
  de potentile gevaren van geneesmiddelen met domperidone
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 22/1/2013 (commissiehandelingen 5-198)
5-2935 Louis Ide (N-VA) 17/1/2013
  de PET-scanners
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-7954
5-2942 Louis Ide (N-VA) 17/1/2013
  het moratorium op het aantal apotheken
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-7955
5-2943 Louis Ide (N-VA) 17/1/2013
  de referentiebedragen in de ziekenhuizen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-7956
5-3014 Louis Ide (N-VA) 30/1/2013
  de taks op verzekeringsverrichtingen
  vice-eersteminister en minister van Financin en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8215
5-3015 Louis Ide (N-VA) 30/1/2013
  de artikel 56-projecten
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8231
5-3016 Louis Ide (N-VA) 30/1/2013
  de fiscale controle die uitgevoerd wordt door de ziekenfondsen
  staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8216
5-3017 Louis Ide (N-VA) 30/1/2013
  de fiscale controle die uitgevoerd wordt door de ziekenfondsen
  vice-eersteminister en minister van Financin en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8217
5-3018 Louis Ide (N-VA) 30/1/2013
  een heffing op de premie voor hospitalisatieverzekeringen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8232
5-3019 Louis Ide (N-VA) 30/1/2013
  de fiscale controle die uitgevoerd wordt door de ziekenfondsen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8233
5-3037 Louis Ide (N-VA) 31/1/2013
  de Busquin-taks
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8235
5-3038 Louis Ide (N-VA) 31/1/2013
  de erkenning in de orthodontie
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8236
5-3039 Louis Ide (N-VA) 31/1/2013
  de bouw van een centrum voor hadrontherapie
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 19/2/2013 (commissiehandelingen 5-207)
5-3040 Louis Ide (N-VA) 31/1/2013
  de auteursrechten die Sabam heft op muziek in de wachtkamers van tandartsen
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8804
5-3041 Louis Ide (N-VA) 31/1/2013
  de wachtdiensten van de geneesheren-specialisten in de psychiatrie
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8237
5-3062 Louis Ide (N-VA) 7/2/2013
  de erkenningsprocedure van de laboratoria voor klinische biologie
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8238
5-3063 Louis Ide (N-VA) 7/2/2013
  de euthanasieaanvragen van genterneerden
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9002
5-3064 Louis Ide (N-VA) 7/2/2013
  de terugbetaling van Avastin
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8239
5-3065 Louis Ide (N-VA) 7/2/2013
  de accreditering van artsen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8240
5-3071 Louis Ide (N-VA) 7/2/2013
  het eerste Kankerplan
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-6663
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8242
5-3072 Louis Ide (N-VA) 7/2/2013
  de rekeningen van de verplichte verzekering geneeskundige verzorging
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-6820
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8243
5-3073 Louis Ide (N-VA) 7/2/2013
  de thesaurie van de verplichte verzekering geneeskundige verzorging
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-6821
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8244
5-3074 Louis Ide (N-VA) 7/2/2013
  de inschrijving bij de Orde van geneesheren
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-6847
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8245
5-3075 Louis Ide (N-VA) 7/2/2013
  de euthanasieaanvraag van een genterneerde
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-6882
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9003
5-3076 Louis Ide (N-VA) 7/2/2013
  de griepvaccins
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-7006
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8246
5-3077 Louis Ide (N-VA) 7/2/2013
  de uitvagen voor kinesitherapie in 2011
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-7019
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8247
5-3078 Louis Ide (N-VA) 7/2/2013
  het kadaster voor huisartsen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-7020
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8248
5-3079 Louis Ide (N-VA) 7/2/2013
  de accreditatiecijfers voor artsen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-7021
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8249
5-3080 Louis Ide (N-VA) 7/2/2013
  de kosten voor de accreditering van artsen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-7219
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8250
5-3104 Louis Ide (N-VA) 8/2/2013
  de accrediteringscijfers van de tandheelkundigen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-7220
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8251
5-3105 Louis Ide (N-VA) 8/2/2013
  de adviserend geneesheren
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-7221
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8252
5-3106 Louis Ide (N-VA) 8/2/2013
  het Asbestfonds
  staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag geherkwalificeerd
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-7225
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9065
5-3107 Louis Ide (N-VA) 8/2/2013
  invaliditeit en onverklaarbare lichamelijke klachten
  staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag geherkwalificeerd
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-7229
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9066
5-3108 Louis Ide (N-VA) 8/2/2013
  de controles van de bloedtransfusiecentra en de Ivf-centra
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-7233
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8253
5-3109 Louis Ide (N-VA) 8/2/2013
  de borstkankerscreening
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-7234
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8254
5-3110 Louis Ide (N-VA) 8/2/2013
  de globale medische dossiers
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-7239
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8255
5-3111 Louis Ide (N-VA) 8/2/2013
  de huisbezoeken van huisartsen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-7240
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8256
5-3112 Louis Ide (N-VA) 8/2/2013
  de financiering van de paramedische interventie teams
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-7249
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8257
5-3113 Louis Ide (N-VA) 8/2/2013
  de tabacologen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-7251
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8258
5-3271 Louis Ide (N-VA) 12/3/2013
  de uitvoeringsbesluiten van de wet Colla
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8781
5-3272 Louis Ide (N-VA) 12/3/2013
  de toebehoren voor inhalatietherapie
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8782 (Voorlopig antwoord (pdf))
5-3349 Louis Ide (N-VA) 21/3/2013
  het antibioticum Augmentin
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8790 (Voorlopig antwoord (pdf))
5-3358 Louis Ide (N-VA) 26/3/2013
  de registratieprocedure van geneesmiddelen op basis van domperidone
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8791 (Voorlopig antwoord (pdf))
5-3359 Louis Ide (N-VA) 26/3/2013
  de vergunning voor het in de handel brengen van geneesmiddelen op basis van domperidone
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8792 (Voorlopig antwoord (pdf))
5-3360 Louis Ide (N-VA) 26/3/2013
  de vragen uit andere landen over domperidone
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 16/4/2013 (commissiehandelingen 5-217)
5-3361 Louis Ide (N-VA) 26/3/2013
  de vergunde geneesmiddelen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 16/4/2013 (commissiehandelingen 5-217)
5-3362 Louis Ide (N-VA) 26/3/2013
  de adviezen van de geneesmiddelencommissie over geneesmiddelen met domperidone
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8793 (Voorlopig antwoord (pdf))
5-3366 Louis Ide (N-VA) 26/3/2013
  het gebruik van de hERG-test om sommige neveneffecten van geneesmiddelen op te sporen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8794 (Voorlopig antwoord (pdf))
5-3367 Louis Ide (N-VA) 26/3/2013
  het risico op overlijden na het gebruik van geneesmiddelen met domperidone
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 16/4/2013 (commissiehandelingen 5-217)
5-3388 Louis Ide (N-VA) 4/4/2013
  de klachten over de geneesmiddelen op basis van domperidone
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8795 (Voorlopig antwoord (pdf))
5-3389 Louis Ide (N-VA) 9/4/2013
  het OMNIO-statuut en het statuut van voorkeursregeling
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-7425
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8796 (Voorlopig antwoord (pdf))
5-3390 Louis Ide (N-VA) 9/4/2013
  de sluitingen van apotheken
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-7420
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8797 (Voorlopig antwoord (pdf))
5-3391 Louis Ide (N-VA) 9/4/2013
  de buitenlandse zorgverleners in Belgi
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-7409
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8798 (Voorlopig antwoord (pdf))
5-3392 Louis Ide (N-VA) 9/4/2013
  de inbreuken op de wet inzake de responsabilisering van de zorgverleners
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-7399
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8799 (Voorlopig antwoord (pdf))
5-3393 Louis Ide (N-VA) 9/4/2013
  de niet-medische kosten voor de algemene directie van ziekenhuizen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-7319
5-3394 Louis Ide (N-VA) 9/4/2013
  de toegekende middelen voor ziekenhuishygine en hemovigilantie
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-6999
5-3398 Louis Ide (N-VA) 15/4/2013
  de werkgerelateerde TBC-besmettingen en het Fonds voor de beroepsziekten
  staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9069
5-3399 Louis Ide (N-VA) 15/4/2013
  de klachten tegen ziekenhuizen die reclame maken voor plastische chirurgie
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 4/6/2013 (commissiehandelingen 5-230)
5-3400 Louis Ide (N-VA) 15/4/2013
  de bloedafnames bij in het ziekenhuis opgenomen patinten
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9219
5-3401 Louis Ide (N-VA) 15/4/2013
  de borstklinieken
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 4/6/2013 (commissiehandelingen 5-230)
5-3402 Louis Ide (N-VA) 15/4/2013
  de honorering van de intellectuele acte van een arts
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 4/6/2013 (commissiehandelingen 5-230)
5-3403 Louis Ide (N-VA) 15/4/2013
  de nieuwe procedure voor het voorschrijven van medische beeldvorming
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 4/6/2013 (commissiehandelingen 5-230)
5-3404 Louis Ide (N-VA) 15/4/2013
  de toezichtshonoraria voor artsen werkzaam in psychiatrische ziekenhuizen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9220 (Voorlopig antwoord (pdf))
5-3405 Louis Ide (N-VA) 15/4/2013
  de uitvoering van de wet van 21 april 2007 betreffende de internering van personen met een geestesstoornis
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9016
5-3546 Louis Ide (N-VA) 8/5/2013
  het globaal medisch dossier
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 4/6/2013 (commissiehandelingen 5-230)
5-3547 Louis Ide (N-VA) 8/5/2013
  de fractionering van bloedplasma
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 4/6/2013 (commissiehandelingen 5-230)
5-3548 Louis Ide (N-VA) 8/5/2013
  het gebruik van Avastin voor hersentumoren
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 4/6/2013 (commissiehandelingen 5-230)
5-3550 Louis Ide (N-VA) 13/5/2013
  de engagementen van de staatssecretaris naar aanleiding van het vijfjarig bestaan van het Asbestfonds
  staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9071
5-3689 Louis Ide (N-VA) 12/6/2013
  de naween van de treinramp in Wetteren
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9651
5-3692 Louis Ide (N-VA) 13/6/2013
  de controle van de weefselbanken
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9652
5-3693 Louis Ide (N-VA) 13/6/2013
  de domperidone
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9653
5-3694 Louis Ide (N-VA) 13/6/2013
  de werkzaamheid van domperidone
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9654
5-3695 Louis Ide (N-VA) 13/6/2013
  de pensioenregeling van de openbare ziekenhuizen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9655
5-3696 Louis Ide (N-VA) 13/6/2013
  de serologische screening
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9656
5-3697 Louis Ide (N-VA) 13/6/2013
  de bekwaming in de intensieve geneeskunde
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9657
5-3698 Louis Ide (N-VA) 13/6/2013
  de rechtspersoonlijkheid van de weefselbanken
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9658
5-3725 Louis Ide (N-VA) 19/6/2013
  de adoptie-uitkering
  staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-6844
5-3726 Louis Ide (N-VA) 19/6/2013
  de moederschapsverzekering
  staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-6845
5-3727 Louis Ide (N-VA) 19/6/2013
  de vaderschapsuitkering
  staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-6846
5-3728 Louis Ide (N-VA) 19/6/2013
  het Fonds voor de beroepsziekten en de gewestelijke verschillen
  staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-6854
5-3729 Louis Ide (N-VA) 19/6/2013
  de toepassingen in ontwikkeling van het e-Healthplatform
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-7001
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9664
5-3731 Louis Ide (N-VA) 19/6/2013
  de controles inzake arbeidsongeschiktheid
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag geherkwalificeerd
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-7018Geherkwalificeerd als :
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10919
5-3732 Louis Ide (N-VA) 19/6/2013
  het gebruik van professionele diesel door ambulance-diensten
  minister van Financin, belast met Ambtenarenzaken
  vraag geherkwalificeerd
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-7224
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9541
5-3733 Louis Ide (N-VA) 19/6/2013
  de artsenhonoraria
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-7226
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9667
5-3734 Louis Ide (N-VA) 19/6/2013
  de uitgaven voor hoortoestellen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-7227
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9668
5-3735 Louis Ide (N-VA) 19/6/2013
  de uitgaven voor bandagisten en voor orthopedisch materiaal
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-7231
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9669
5-3736 Louis Ide (N-VA) 19/6/2013
  de uitgaven voor chronische zieken en incontinentiemateriaal
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-7236
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9670
5-3737 Louis Ide (N-VA) 19/6/2013
  de huisbezoeken die afgelegd worden door kinesitherapeuten
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-7241
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9671
5-3738 Louis Ide (N-VA) 19/6/2013
  de overschakeling van arbeidsongeschiktheid naar invaliditeit
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-7242
5-3739 Louis Ide (N-VA) 19/6/2013
  de keizersnedes
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag ingetrokken
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-7243
5-3740 Louis Ide (N-VA) 19/6/2013
  de medische huizen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-7246
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9674
5-3742 Louis Ide (N-VA) 19/6/2013
  de menselijke weefsels
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-7247
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9676
5-3743 Louis Ide (N-VA) 19/6/2013
  de opticiens en de uitgaven voor opticiens
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-7248
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9677
5-3744 Louis Ide (N-VA) 19/6/2013
  de uitgaven voor de rust- en verzorgingstehuizen, de rustoorden voor bejaarden en de centra voor dagverzorging
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-7250
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9678
5-3745 Louis Ide (N-VA) 19/6/2013
  de thuisverpleging
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-7252
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9679
5-3746 Louis Ide (N-VA) 19/6/2013
  de flitspalen
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  vraag geherkwalificeerd
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-7253
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9430
5-3748 Louis Ide (N-VA) 19/6/2013
  de medische beeldvorming
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-7290
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9680
5-3749 Louis Ide (N-VA) 19/6/2013
  de verstrekkingen pediatrie
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-7400
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9681
5-3750 Louis Ide (N-VA) 19/6/2013
  de buitenlandse artsen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-7405
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9682
5-3751 Louis Ide (N-VA) 19/6/2013
  de fraude met parkeerkaarten
  staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-7406
5-3752 Louis Ide (N-VA) 19/6/2013
  de parkeerkaarten en de tijdelijke situaties van beperkte mobiliteit
  staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-7407
5-3763 Louis Ide (N-VA) 21/6/2013
  de werking van de Commissies tot bescherming van de maatschappij
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-7408
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9622
5-3764 Louis Ide (N-VA) 21/6/2013
  de enqute inzake het aantal vrijstellingen op proef
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-7424
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9623
5-3765 Louis Ide (N-VA) 21/6/2013
  cijfergegevens van de Commissies tot bescherming van de maatschappij
  minister van Justitie
  vraag ingetrokken
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-7433
5-3766 Louis Ide (N-VA) 21/6/2013
  de erkenning van diploma's uit het buitenland
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-7465
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9685
5-3767 Louis Ide (N-VA) 21/6/2013
  de erkenningscriteria voor huisartsen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-7588
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9686
5-3768 Louis Ide (N-VA) 21/6/2013
  de inbreuken op de tabakswetgeving
  minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
  vraag geherkwalificeerd
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-7591
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10246
5-3769 Louis Ide (N-VA) 21/6/2013
  de lacunes in de wet van 21 april 2007 betreffende de internering van personen met een geestesstoornis
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-7648
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9624
5-3770 Louis Ide (N-VA) 21/6/2013
  het interneringsbeleid in Nederland en in Belgi
  minister van Justitie
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-7649
5-3771 Louis Ide (N-VA) 21/6/2013
  de rondvraag naar cijfergegevens van de Commissies tot bescherming van de maatschappij
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-7923
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9625
5-3772 Louis Ide (N-VA) 21/6/2013
  de hospitalisatieverzekering en ereloonsupplementen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-7988
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9687
5-3773 Louis Ide (N-VA) 21/6/2013
  de revalidatieovereenkomsten
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-8013
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9688
5-3774 Louis Ide (N-VA) 21/6/2013
  de sociale voordelen voor artsen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-8071
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9689
5-3775 Louis Ide (N-VA) 21/6/2013
  de uitgaven voor geneeskundige verstrekkingen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-8072
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9690
5-3776 Louis Ide (N-VA) 21/6/2013
  antidepressiva en cardiovasculaire medicijnen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-8073
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9691
5-3777 Louis Ide (N-VA) 21/6/2013
  huisartsen in opleiding en elektronische medische dossiers
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-8076
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9692
5-3778 Louis Ide (N-VA) 21/6/2013
  de uitkeringsgerechtigden van het Fonds voor de beroepsziekten
  staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-8077
5-3779 Louis Ide (N-VA) 21/6/2013
  de financile tegemoetkomingen aan beroepsorganisaties
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag ingetrokken
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-8078
5-3780 Louis Ide (N-VA) 21/6/2013
  de "gastric bypass" en de maagband
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-8079
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9693
5-3781 Louis Ide (N-VA) 21/6/2013
  de klachten over geconventioneerde artsen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-8080
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9694
5-3782 Louis Ide (N-VA) 21/6/2013
  de geestelijke gezondheidszorg
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-8081
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9695
5-3783 Louis Ide (N-VA) 21/6/2013
  de machtiging tot cumulatie voor geneesheren-ambtenaren
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-8082
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9696
5-3784 Louis Ide (N-VA) 21/6/2013
  de dagziekenhuizen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-8085
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9697
5-3785 Louis Ide (N-VA) 21/6/2013
  de revalidatieovereenkomsten in het kader van diabetes
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-8087
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9698
5-3786 Louis Ide (N-VA) 21/6/2013
  het European Antimicrobial Resistance Surveillance System
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-8089
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9699
5-3787 Louis Ide (N-VA) 21/6/2013
  de vzw e-Care
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-8090
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9700
5-3788 Louis Ide (N-VA) 21/6/2013
  de apotheken
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag ingetrokken
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-8091
5-3789 Louis Ide (N-VA) 21/6/2013
  de sluitingen van apotheken
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-8092
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9701
5-3790 Louis Ide (N-VA) 21/6/2013
  de bevallingsgegevens
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-8094
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9702
5-3791 Louis Ide (N-VA) 21/6/2013
  het Belgisch Centrum voor Evidence-Based Medicine
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-8096
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9703
5-3792 Louis Ide (N-VA) 21/6/2013
  de contingentering van de studenten geneeskunde
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-8097
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9704
5-3793 Louis Ide (N-VA) 21/6/2013
  de uitgaven voor kinesitherapie
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-8199
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9705
5-3794 Louis Ide (N-VA) 21/6/2013
  de uitgaven voor tandartsen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-8200
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9706
5-3795 Louis Ide (N-VA) 21/6/2013
  de dekkingsgraad van vaccinaties
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-8201
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9707
5-3796 Louis Ide (N-VA) 21/6/2013
  de vroedvrouwen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-8202
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9708
5-3797 Louis Ide (N-VA) 21/6/2013
  de prenatale screening
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-8203
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9709
5-3798 Louis Ide (N-VA) 21/6/2013
  de verzuiling
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-8205
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9710
5-3799 Louis Ide (N-VA) 21/6/2013
  de registratie als zorgkundige
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-8207
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9711
5-3800 Louis Ide (N-VA) 21/6/2013
  de sociale inspecties in de zorgsector
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag ingetrokken
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-8208
5-3820 Louis Ide (N-VA) 25/6/2013
  de gegevensregistratie bij orgaantransplantaties
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9715
5-3821 Louis Ide (N-VA) 25/6/2013
  het voorschrijven van geneesmiddelen op basis van domperidone
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9716
5-3826 Louis Ide (N-VA) 26/6/2013
  de uitgaven voor kinesitherapie
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-8689
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9718
5-3846 Louis Ide (N-VA) 1/7/2013
  de moleculaire DNA-tests
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-7587
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9723
5-3951 Louis Ide (N-VA) 18/9/2013
  de erkenning van de orthodontie
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10181 (Voorlopig antwoord (pdf))
5-3954 Louis Ide (N-VA) 18/9/2013
  de voorzitter van de Planningscommissie
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 22/10/2013 (commissiehandelingen 5-251)
5-3975 Louis Ide (N-VA) 27/9/2013
  de accomodatiekosten in de ziekenhuizen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 22/10/2013 (commissiehandelingen 5-251)
5-4022 Louis Ide (N-VA) 2/10/2013
  de ereloonsupplementen op de dienst intensieve zorgen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 22/10/2013 (commissiehandelingen 5-251)
5-4023 Louis Ide (N-VA) 2/10/2013
  de klachten over domperidone
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10188 (Voorlopig antwoord (pdf))
5-4024 Louis Ide (N-VA) 2/10/2013
  de contingentering-lissage van artsen en tandartsen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10189 (Voorlopig antwoord (pdf))
5-4025 Louis Ide (N-VA) 2/10/2013
  de coderingssystemen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10190
5-4026 Louis Ide (N-VA) 2/10/2013
  de erkenningsnormen voor borstklinieken
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10191 (Voorlopig antwoord (pdf))
5-4027 Louis Ide (N-VA) 2/10/2013
  de beslissing omtrent de erkenning en het recht op tegemoetkoming voor personen met een handicap
  staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10940
5-4028 Louis Ide (N-VA) 2/10/2013
  de terugbetaling van Avastin
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 22/10/2013 (commissiehandelingen 5-251)
5-4029 Louis Ide (N-VA) 2/10/2013
  de bevoorrading van essentile geneesmiddelen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10192 (Voorlopig antwoord (pdf))
5-4030 Louis Ide (N-VA) 2/10/2013
  de elektronische accrediteringsaanvraag van artsen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10193 (Voorlopig antwoord (pdf))
5-4035 Louis Ide (N-VA) 2/10/2013
  de fractionering van menselijk bloedplasma
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10194 (Voorlopig antwoord (pdf))
5-4036 Louis Ide (N-VA) 2/10/2013
  de automatische verlenging van het globaal medisch dossier bij wijkgezondheidscentra
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 22/10/2013 (commissiehandelingen 5-251)
5-4037 Louis Ide (N-VA) 2/10/2013
  de bouw van een hadroncentrum in Belgi
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 22/10/2013 (commissiehandelingen 5-251)
5-4038 Louis Ide (N-VA) 2/10/2013
  de mondzorgassistent
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10195 (Voorlopig antwoord (pdf))
5-4039 Louis Ide (N-VA) 2/10/2013
  de terugbetaling van de percutane aortaklep
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 22/10/2013 (commissiehandelingen 5-251)
5-4040 Louis Ide (N-VA) 2/10/2013
  een aantal dossiers inzake reclame voor plastische chirurgie
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10196 (Voorlopig antwoord (pdf))
5-4041 Louis Ide (N-VA) 2/10/2013
  een aantal dossiers inzake reclame voor plastische chirurgie
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10440
5-4043 Louis Ide (N-VA) 3/10/2013
  de erkenning van de orthodontie
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10197 (Voorlopig antwoord (pdf))
5-4064 Louis Ide (N-VA) 9/10/2013
  de oprichting van een centrum voor hadrontherapie in Belgi
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 22/10/2013 (commissiehandelingen 5-251)
5-4068 Louis Ide (N-VA) 9/10/2013
  de vergoeding van heropnames
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10198 (Voorlopig antwoord (pdf))
5-4099 Louis Ide (N-VA) 16/10/2013
  het wachtdienstenplan
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10201 (Voorlopig antwoord (pdf))
5-4100 Louis Ide (N-VA) 16/10/2013
  de "nuclear magnetic resonance" en de CT-scans
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10202 (Voorlopig antwoord (pdf))
5-4101 Louis Ide (N-VA) 16/10/2013
  de aflevering van medicatie door een robot
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10203 (Voorlopig antwoord (pdf))
5-4102 Louis Ide (N-VA) 16/10/2013
  de medische beeldvorming
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10204 (Voorlopig antwoord (pdf))
5-4103 Louis Ide (N-VA) 16/10/2013
  de aanbeveling van het Risicobeoordelingscomit voor geneesmiddelenbewaking over domperidone
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 22/10/2013 (commissiehandelingen 5-251)
5-4108 Louis Ide (N-VA) 16/10/2013
  de omzetting van de Europese richtlijn 2012/39 betreffende de serologische screening
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10205
5-4158 Louis Ide (N-VA) 24/10/2013
  de ereloonsupplementen voor verstrekkingen in daghospitalisatie
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 17/12/2013 (commissiehandelingen 5-267)
5-4161 Louis Ide (N-VA) 24/10/2013
  de geneesheren-ambtenaren die van het sociaal statuut genieten
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10647 (Voorlopig antwoord (pdf))
5-4162 Louis Ide (N-VA) 24/10/2013
  de minimale verpleegkundige gegevens
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 17/12/2013 (commissiehandelingen 5-267)
5-4170 Louis Ide (N-VA) 28/10/2013
  de borstkankerscreening
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 17/12/2013 (commissiehandelingen 5-267)
5-4262 Louis Ide (N-VA) 20/11/2013
  de beperking van de arbeidsduur van artsen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 17/12/2013 (commissiehandelingen 5-267)
5-4265 Louis Ide (N-VA) 20/11/2013
  de wachtdienst voor tandartsen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 17/12/2013 (commissiehandelingen 5-267)
5-4266 Louis Ide (N-VA) 20/11/2013
  de toegang tot de intensieve geneeskunde voor geneesheren-specialisten in de urgentiegeneeskunde
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10660 (Voorlopig antwoord (pdf))
5-4269 Louis Ide (N-VA) 20/11/2013
  de administratiekosten van de verzekeringsinstellingen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-8457
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10661
5-4270 Louis Ide (N-VA) 20/11/2013
  de farmaceutische verstrekkingen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-8459
5-4271 Louis Ide (N-VA) 20/11/2013
  hepatitis C
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-8460
5-4272 Louis Ide (N-VA) 20/11/2013
  de feedbackreportages van het Intermutualistisch Agentschap
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-8461
5-4273 Louis Ide (N-VA) 20/11/2013
  de verstrekkingen neurologie en kinderneurologie
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-8464
5-4274 Louis Ide (N-VA) 20/11/2013
  de gemiddelde jaarlijkse kostprijs per verzekerde van de ziekteverzekering
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-8465
5-4275 Louis Ide (N-VA) 20/11/2013
  de cijfergegevens van de Commissies tot bescherming van de maatschappij
  minister van Justitie
  vraag ingetrokken
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-8489
5-4276 Louis Ide (N-VA) 20/11/2013
  de reiskosten van patinten
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-8522
5-4277 Louis Ide (N-VA) 20/11/2013
  de remgelden
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-8523
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10662
5-4278 Louis Ide (N-VA) 20/11/2013
  de klachtendienst van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-8524
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10663 (Voorlopig antwoord (pdf))
5-4279 Louis Ide (N-VA) 20/11/2013
  het macroplafond voor rusthuizen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-8525
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10664 (Voorlopig antwoord (pdf))
5-4280 Louis Ide (N-VA) 20/11/2013
  de contingentering van kinesitherapeuten
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-8527
5-4281 Louis Ide (N-VA) 20/11/2013
  de tandheelkundige verstrekkingen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-8528
5-4282 Louis Ide (N-VA) 20/11/2013
  de top 25 van de geneesmiddelen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-8529
5-4283 Louis Ide (N-VA) 20/11/2013
  de transfers op het vlak van de gezondheidszorg
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-8530
5-4284 Louis Ide (N-VA) 20/11/2013
  de maximumfactuur
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-8531
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10665
5-4285 Louis Ide (N-VA) 20/11/2013
  de uitgaven voor de medische beeldvorming
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-8532
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10666 (Voorlopig antwoord (pdf))
5-4286 Louis Ide (N-VA) 20/11/2013
  de uitgaven voor de palliatieve zorg
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-8534
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10667 (Voorlopig antwoord (pdf))
5-4287 Louis Ide (N-VA) 20/11/2013
  de gedeeltelijke werkhervatting
  staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-8536
5-4288 Louis Ide (N-VA) 20/11/2013
  de consumptie van quinolonen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-8537
5-4289 Louis Ide (N-VA) 20/11/2013
  de uitgaven voor isotopen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-8538
5-4290 Louis Ide (N-VA) 20/11/2013
  de uitgaven voor conventionele radiotherapie in de tandartsenpraktijk
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-8539
5-4291 Louis Ide (N-VA) 20/11/2013
  het geboekte overschot op het contingent voor artsen en tandartsen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-8684
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10668 (Voorlopig antwoord (pdf))
5-4292 Louis Ide (N-VA) 20/11/2013
  invaliditeit en onverklaarbare lichamelijke klachten
  staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag geherkwalificeerd
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-9066
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10917
5-4293 Louis Ide (N-VA) 20/11/2013
  de sociale derdebetaler
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-8889
5-4294 Louis Ide (N-VA) 20/11/2013
  het Asbestfonds
  staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-9065
5-4380 Louis Ide (N-VA) 4/12/2013
  het aantal buitenlandse artsen die in Belgi een bijkomende opleiding volgen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10681 (Voorlopig antwoord (pdf))
5-4575 Louis Ide (N-VA) 16/12/2013
  de erkenningscriteria voor stagemeesters
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 4/2/2014 (commissiehandelingen 5-280)
5-4600 Louis Ide (N-VA) 17/12/2013
  de erkenning van de homeopathie
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11051
5-4601 Louis Ide (N-VA) 17/12/2013
  de werking van de paritaire commissie inzake de niet conventionele praktijken
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11052
5-4619 Louis Ide (N-VA) 7/1/2014
  de organisatie van de wachtdienst in Brussel
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 4/2/2014 (commissiehandelingen 5-280)
5-4650 Louis Ide (N-VA) 15/1/2014
  de wachtdienst voor tandartsen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11055
5-4651 Louis Ide (N-VA) 15/1/2014
  de gegevensregistratie bij orgaantransplantaties
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11056
5-4652 Louis Ide (N-VA) 15/1/2014
  de contingentering-lissage van artsen en tandartsen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11057
5-4653 Louis Ide (N-VA) 15/1/2014
  de elektronische accrediteringsaanvraag van artsen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 4/2/2014 (commissiehandelingen 5-280)
5-4687 Louis Ide (N-VA) 22/1/2014
  het advies van de Raad van State over het ontwerp van koninklijk besluit in verband met de homeopathie
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11061
5-4688 Louis Ide (N-VA) 22/1/2014
  de werking van de paritaire commissie alternatieve therapien
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11062 (Voorlopig antwoord (pdf))
5-4722 Louis Ide (N-VA) 4/2/2014
  de ziekenhuisstewards
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11328
5-4735 Louis Ide (N-VA) 5/2/2014
  de contingentering-lissage van artsen en tandartsen in 2013
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-10878
5-4748 Louis Ide (N-VA) 11/2/2014
  de borstklinieken
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-8683
5-4749 Louis Ide (N-VA) 11/2/2014
  de epidemiologie
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-8685
5-4750 Louis Ide (N-VA) 11/2/2014
  het erkenningsverlies van huisartsen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-8686
5-4751 Louis Ide (N-VA) 11/2/2014
  de aanvraag van impulsfondsen voor huisartsen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-8687
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11330 (Voorlopig antwoord (pdf))
5-4752 Louis Ide (N-VA) 11/2/2014
  het aantal ziekenhuisopnames en ligdagen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-8690
5-4753 Louis Ide (N-VA) 11/2/2014
  het naleven van de nieuwe regels voor het voorschrijven van medische beeldvorming
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-8691
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11331
5-4754 Louis Ide (N-VA) 11/2/2014
  het no fault-fonds
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-8692
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11332
5-4755 Louis Ide (N-VA) 11/2/2014
  de erkenning van pediatrische hematologen en oncologen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-8693
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11333
5-4756 Louis Ide (N-VA) 11/2/2014
  het verminderen van het verbruik en van het voorschrijven van quinolones
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-8694
5-4757 Louis Ide (N-VA) 11/2/2014
  de radiologische onderzoeken
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-8695
5-4758 Louis Ide (N-VA) 11/2/2014
  de uitgaven voor de verpleegkundigen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-8696
5-4759 Louis Ide (N-VA) 11/2/2014
  het budget voor radiologie
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-8984
5-4760 Louis Ide (N-VA) 11/2/2014
  de werkgerelateerde TBC-besmettingen en het Fonds voor de beroepsziekten
  staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag geherkwalificeerd
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-9069
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11304
5-4761 Louis Ide (N-VA) 11/2/2014
  de engagementen van de staatssecretaris naar aanleiding van het vijfjarig bestaan van het asbestfonds
  staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag geherkwalificeerd
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-9071
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11305
5-4762 Louis Ide (N-VA) 11/2/2014
  de radiotherapiediensten en hun satellieten
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-9346
5-4763 Louis Ide (N-VA) 11/2/2014
  de begroting van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-9395
5-4764 Louis Ide (N-VA) 11/2/2014
  de besparingen in de ziekteverzekering
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-9396
5-4765 Louis Ide (N-VA) 11/2/2014
  de sociale derdebetalersregeling
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-9941
5-4766 Louis Ide (N-VA) 11/2/2014
  de begrippen "goedkoop geneesmiddel" en "goedkoopste geneesmiddel"
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-9975
5-4767 Louis Ide (N-VA) 11/2/2014
  de identificatiemethoden van hart- en vaatziektes
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-9996
5-4768 Louis Ide (N-VA) 11/2/2014
  de aanvullende verzekering
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-9997
5-4769 Louis Ide (N-VA) 11/2/2014
  de inbreuken op de wetgeving betreffende de arbeidsduur in ziekenhuizen
  minister van Werk
  vraag geherkwalificeerd
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-9998
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11143
5-4770 Louis Ide (N-VA) 11/2/2014
  de controle van de arbeidsongeschiktheid
  staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag geherkwalificeerd
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-9999
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11306
5-4771 Louis Ide (N-VA) 11/2/2014
  de aanwending van de budgettaire meervraag voor de internering
  minister van Justitie
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-10002
5-4772 Louis Ide (N-VA) 11/2/2014
  het registratiesysteem voor methadongebruik
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-10003
5-4773 Louis Ide (N-VA) 11/2/2014
  de B7- en B8-financiering van ziekenhuizen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-10004
5-4774 Louis Ide (N-VA) 11/2/2014
  de enqute bij de commissies tot bescherming van de maatschappij inzake het aantal vrijstellingen op proef
  minister van Justitie
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-10010
5-4775 Louis Ide (N-VA) 11/2/2014
  de cijfergegevens van de commissies tot bescherming van de maatschappij
  minister van Justitie
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-10011
5-4776 Louis Ide (N-VA) 11/2/2014
  het toekennen van het palliatief statuut
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-10068
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11334
5-4777 Louis Ide (N-VA) 11/2/2014
  het misbruiken van de sociale derdebetalersregeling
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-10069
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11335
5-4778 Louis Ide (N-VA) 11/2/2014
  het administratief centrum van de mutualistische entiteiten
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-10109
5-4779 Louis Ide (N-VA) 11/2/2014
  de forfaitaire honoraria voor operatieve hulp
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-10293
5-4780 Louis Ide (N-VA) 11/2/2014
  de uitgaven voor moleculaire diagnostiek
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-10296
5-4784 Louis Ide (N-VA) 12/2/2014
  de borstkankerscreening
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11336
5-4801 Louis Ide (N-VA) 13/2/2014
  de remgelden
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-10662
5-4837 Louis Ide (N-VA) 24/2/2014
  de voorziene besparingen bij de openbare apotheken
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11343
5-4840 Louis Ide (N-VA) 24/2/2014
  de oprichting van een centrum voor protontherapie door de KULeuven
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11345
5-4907 Louis Ide (N-VA) 13/3/2014
  de coderingssystemen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11355