Auteurs- en sprekersregister betreffende "Dallemagne Georges" (Alles van 1995 tot nu)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
Aanwezigheid van de vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken op de begrafenis van president Kabila (Incoherentie in de diplomatieke stappen van de regering in de streek van de Grote Meren) (2-331)      
  Vraag om uitleg van de heer Dallemagne aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-92
p. 39-44 2-92 p. 39-44 (PDF)
Afluisterpraktijken in het communicatieverkeer (Amerikaans "Echelon"-project voor een mondiaal spionagenetwerk) (2-81)      
  Vraag om uitleg van de heer Lozie aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-29
p. 54-61 2-29 p. 54-61 (PDF)
Belgische gevangenissen - Verslag van de bestuurscommissies (2-1343)      
  Schriftelijke vraag van de heer Dallemagne aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 2-38
p. 1900-1903 2-38 p. 1900-1903 (PDF)
De 106de zitting van het Comitť van Ministers van de Raad van Europa over TsjetsjeniŽ (2-139)      
  Vraag om uitleg van de heer Dallemagne aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
2-48
p. 13-16 2-48 p. 13-16 (PDF)
De Belgische subsidie voor de voorbereiding van een toekomstig programma voor georganiseerde opsporing van baarmoederhalskanker (Europese onderzoekssubsidie in het gedrang - Onderscreening in de lagere sociale klassen - Federale en communautaire bevoegdheden) (2-957)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Tavernier, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-9 COM
p. 4-15 2-9 COM p. 4-15 (PDF)
De CJD- en de BSE-problematiek en het beleid dat op dit vlak wordt gevoerd (2-241)      
  Vraag om uitleg van de heer Maertens aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu en aan de heer GabriŽls, minister van Landbouw en Middenstand
   Antwoord gegeven door mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-76
p. 45-56 2-76 p. 45-56 (PDF)
De Cidex-crisis (Besmetting in een aantal ziekenhuizen door het gebruik van een inactief antisepticum Cidex) (2-489)      
  Vraag om uitleg van de heer Dallemagne aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-125
p. 68-71 2-125 p. 68-71 (PDF)
De Internationale VN-conferentie over alle aspecten van de illegale handel in kleine en lichte wapens en de organisatie van een "small arms destruction day" in BelgiŽ (2-531)      
  Vraag om uitleg van de heer Dallemagne aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging en aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
2-134
p. 53-55 2-134 p. 53-55 (PDF)
De aanwezigheid van kerncapaciteit op de basis van Kleine Brogel (4-113)      
  Mondelinge vraag van de heer Georges Dallemagne aan de heer Guy Verhofstadt, eerste minister en aan de heer Pieter De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord gegeven door de heer Pieter De Crem, minister van Landsverdediging
4-14
p. 8-10 4-14 p. 8-10 (PDF)
De beschermende maatregelen in het kader van de dreiging van bioterroristische aanvallen (Plannen om te vaccineren in geval van besmetting - Vaccinatie tegen pokken - Inventaris van de beschikbare antibiotica) (2-731)      
  Mondelinge vraag van de heer Dallemagne aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu en aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Boutmans, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
2-155
p. 16-18 2-155 p. 16-18 (PDF)
De besmetting door het gebruik van het inactieve antisepticum Cidex in een aantal ziekenhuizen (2-318)      
  Vraag om uitleg van de heer Dallemagne aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-92
p. 58-67 2-92 p. 58-67 (PDF)
De bestemming van het domein van Argenteuil (Woonplaats van Koning Leopold III en van zijn tweede echtgenote, Lilian van Retie) (2-906)      
  Vraag om uitleg van de heer Dallemagne aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
2-249
p. 45-47 2-249 p. 45-47 (PDF)
De bezoldiging van publieke mandatarissen via een vennootschap (Inschakeling van een tussenvennootschap bij de uitoefening van een publiek mandaat om het verbod op het cumuleren van mandaten te omzeilen) (4-52)      
  Mondelinge vraag van de heer Georges Dallemagne aan de heer Bruno Tuybens, staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
4-6 COM
p. 23-24 4-6 COM p. 23-24 (PDF)
De bezoldiging van publieke mandatarissen via een vennootschap (Tussenvennootschappen - Fiscale behandeling van dergelijke overheidsvergoedingen) (4-71)      
  Vraag om uitleg van de heer Georges Dallemagne aan mevrouw Inge Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   Antwoord gegeven door de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie
4-15
p. 85-88 4-15 p. 85-88 (PDF)
De bilaterale en de multilaterale initiatieven van de Belgische regering in verband met de vermindering van de schulden van de ontwikkelingslanden (2-19)      
  Vraag om uitleg van de heer Dallemagne aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
2-13
p. 24-29 2-13 p. 24-29 (PDF)
  2-13
p. 29-33 2-13 p. 29-33 (PDF)
De deelname van het Rode Kruis aan de werkgroepen over de hervorming van de diensten van de civiele veiligheid (Hervorming van de organisatie van de hulpdiensten) (2-409)      
  Vraag om uitleg van de heer Dallemagne aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-105
p. 65-68 2-105 p. 65-68 (PDF)
De dekking van de Delcrederedienst voor export naar en investeringen in Congo (Bedrijf Malta Forrest) (2-118)      
  Vraag om uitleg van de heer Dallemagne aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
2-39
p. 53-56 2-39 p. 53-56 (PDF)
De dodelijke vlucht van een Albanese vluchteling in het centrum 127bis (2-353)      
  Mondelinge vraag van de heer Dallemagne aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-72
p. 8-14 2-72 p. 8-14 (PDF)
De dreigende hongersnood in Oost-Afrika (Republiek Congo, EthiopiŽ, Eritrea, Kenia, Soedan - Voedselhulp - Zending van de heer Moreels, vertegenwoordiger voor humanitaire kwesties - Ontmoeting met president Kogamť) (2-326)      
  Vraag om uitleg van de heer Dubiť aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-94
p. 44-52 2-94 p. 44-52 (PDF)
De dreigende hongersnood in Oost-Afrika en de toestand in Centraal-Afrika (Republiek Congo, EthiopiŽ, Eritrea, Kenia, Soedan - Voedselhulp - Zending van de heer Moreels, vertegenwoordiger voor humanitaire kwesties - Ontmoeting met president Kogamť) (2-350)      
  Vraag om uitleg van de heer Dallemagne aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
2-94
p. 44-52 2-94 p. 44-52 (PDF)
De erkenning van de fibromyalgie (Beroep op specifieke programma's inzake terugbetaling van chronisch zieken en inzake pijnbestrijding - Erkenning van het invaliderende karakter van de ziekte) (2-456)      
  Vraag om uitleg van de heer Dallemagne aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-119
p. 63-68 2-119 p. 63-68 (PDF)
De financiering van de opsporing van baarmoederhalskanker (Houding ten aanzien van het Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid) (2-1168)      
  Mondelinge vraag van de heer Dallemagne aan de heer Tavernier, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-251
p. 32-34 2-251 p. 32-34 (PDF)
De financiŽle middelen voor de indirecte ontwikkelingssamenwerking (4-199)      
  Mondelinge vraag van de heer Georges Dallemagne aan de heer Charles Michel, minister van Ontwikkelingssamenwerking
4-20
p. 28-39 4-20 p. 28-39 (PDF)
De fusie van de oproepnummers 100 en 101 (Nut - Bescherming van het privť-leven - Medisch geheim - Verband met het ASTRID-netwerk) (2-936)      
  Vraag om uitleg van de heer Dallemagne aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-262
p. 39-43 2-262 p. 39-43 (PDF)
De gedeeltelijke defederalisering van de ontwikkelingssamenwerking (2-238)      
  Vraag om uitleg van de heer Dallemagne aan de heer Boutmans, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
2-78
p. 35-45 2-78 p. 35-45 (PDF)
   Stemverklaringen van de heren Vankrunkelsven, Lozie, Dallemagne en Vandenberghe en van de dames de Bethune en Nagy en stemming over de gewone motie
2-79
p. 39-41 2-79 p. 39-41 (PDF)
  2-79
p. 55-56 2-79 p. 55-56 (PDF)
De gevechten in Kisangani (2-167)      
  Vraag om uitleg van de heer Dallemagne aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-55
p. 19-29 2-55 p. 19-29 (PDF)
De gevolgen van het luchtverkeer te Brussel-Nationaal voor het milieu (Toename van het luchtverkeer - Verontreinigingsniveaus - Effectbeoordeling voorafgaand aan de bouw van de nieuwe terminal - Luchtvaartheffingen) (2-997)      
  Vraag om uitleg van de heer Dallemagne aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-282
p. 18-22 2-282 p. 18-22 (PDF)
De hepatitis C-gevallen in BelgiŽ en het verband met de bloedtransfusies in 1989 en 1990 (2-765)      
  Mondelinge vraag van de heer Destexhe aan mevrouw Aelvoet, minsiter van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-161
p. 14-21 2-161 p. 14-21 (PDF)
De hervatting van de gedwongen uitwijzing van uitgeprocedeerde asielzoekers (2-26)      
  Vraag om uitleg van de heer Dallemagne aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-13
p. 47-52 2-13 p. 47-52 (PDF)
De hervorming van de civiele veiligheid (Hoogdringendheid - Financiering : financiŽle bijdrage van de gemeenten ; mogelijke gemengde financiering overheid-verzekeringsinstellingen) (2-461)      
  Vraag om uitleg van de heer Dallemagne aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-114
p. 58-60 2-114 p. 58-60 (PDF)
De hervorming van de civiele veiligheid (Werkgroepen : samenstelling en verslag - Integratie van de aanbevelingen van de Senaatscommissie voor de Binnenlandse Zaken) (2-233)      
  Vraag om uitleg van de heer Dallemagne aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-74
p. 31-33 2-74 p. 31-33 (PDF)
De hervorming van de diensten van de Civiele Veiligheid (2-433)      
  Verslag van de heer Dallemagne
2-433/1
p. 1-41 2-433/1 p. 1-41 (PDF)
  Bespreking
2-53
p. 4-25 2-53 p. 4-25 (PDF)
De hervorming van het ABOS (en het ontwikkelingsbeleid) (2-108)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Thijs aan de heer Boutmans, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
2-38
p. 38-53 2-38 p. 38-53 (PDF)
De humanitaire toestand in TsjetsjeniŽ en de Belgische handelsmissie in Rusland (2-32)      
  Mondelinge vraag van de heer Dallemagne aan de heer Verhofstadt, eerste minister en aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Verhofstadt, eerste minister
2-11
p. 9-12 2-11 p. 9-12 (PDF)
De in BelgiŽ bestaande maatregelen om milieurampen op zee te voorkomen (2-50)      
  Vraag om uitleg van de heer Dallemagne aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-23
p. 52-59 2-23 p. 52-59 (PDF)
De instelling van een task force belast met het onderzoek van de diamantsector (Handel in diamanten ter financiering van conflicten in Afrika) (2-94)      
  Vraag om uitleg van de heer Dallemagne aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-31
p. 16-18 2-31 p. 16-18 (PDF)
De invoer van palmolie uit Colombia en de gevolgen hiervan voor de plaatselijke bevolking (Inachtneming van de mensenrechten en de internationale conventies van het IAB bij de productie van die brandstoffen) (4-160)      
  Vraag om uitleg van de heer Georges Dallemagne aan de heer Karel De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken en aan de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord gegeven door de heer Josly Piette, minister van Werk
4-20
p. 61-63 4-20 p. 61-63 (PDF)
De invoering van telewerk om de verkeersdrukte in de spitsuren te doen afnemen en volledige werkgelegenheid te waarborgen (Toepasselijke beschikkingen - Eventuele bijzondere maatregelen om telewerk te stimuleren) (2-872)      
  Vraag om uitleg van de heer Dallemagne aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid en aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
   Antwoord gegeven door mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid
2-237
p. 46-50 2-237 p. 46-50 (PDF)
De kinesitherapie voor patiŽnten die lijden aan fibromyalgie (Rol van pijncentra - PatiŽnten die lijden aan twee aandoeningen van lijst F) (2-900)      
  Vraag om uitleg van de heer Dallemagne aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-247
p. 73-76 2-247 p. 73-76 (PDF)
De laatste fase van de onderhandelingen over het protocol van Montrťal betreffende de biodiversiteit (Risico's - Betrekkingen met de Wereldhandelsorganisatie - Toekomst genetisch gemodificeerde organismen : juridische en economische gevolgen ; etikettering - Gelijkwaardigheid van internationale normen) (2-62)      
  Vraag om uitleg van de heer Dallemagne aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-26
p. 62-67 2-26 p. 62-67 (PDF)
De maatregelen die werden genomen ter bestrijding van hepatitis C en de vergoeding van de slachtoffers van deze ziekte (Schadeloosstelling van slachtoffers die besmet werden door een bloedtransfusie of een andere medische behandeling) (2-886)      
  Vraag om uitleg van de heer Dallemagne aan de heer Tavernier, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-237
p. 71-75 2-237 p. 71-75 (PDF)
De mensenrechten in Vietnam (2-625)      
  Vraag om uitleg van de heer Dallemagne aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-164
p. 58-63 2-164 p. 58-63 (PDF)
De mogelijkheid tot het beroep dat BelgiŽ bij het Europees Hof voor de rechten van de mens dient in te stellen wegens strijdigheid van het Echelon-programma met de beginselen van het Europees Verdrag ter bescherming van de rechten van de mens (2-179)      
  Vraag om uitleg van de heer Moureaux aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
2-61
p. 46-62 2-61 p. 46-62 (PDF)
De niet-mededeling van documenten aan de Parlementaire commissie van onderzoek betreffende de gebeurtenissen in Rwanda (Rapport Jacqmin en rapport Maes) (2-470)      
  Bespreking
2-142
p. 54-68 2-142 p. 54-68 (PDF)
De nieuwe uitdagingen voor het bondgenootschap      
  Hoorzitting met de heer Jaap de Hoop Scheffer, secretaris-generaal van de NAVO
4-8 COM
p. 3-19 4-8 COM p. 3-19 (PDF)
De noodhulp en de ontwikkelingssamenwerking in Palestina (2-232)      
  Vraag om uitleg van de heer Dallemagne aan de heer Boutmans, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
2-74
p. 58-59 2-74 p. 58-59 (PDF)
De omstandigheden waarin de Albanese vluchteling in het centrum 127bis is omgekomen (2-432)      
  Mondelinge vraag van de heer Dallemagne aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-87
p. 16-18 2-87 p. 16-18 (PDF)
De onderdrukking van de burgersamenleving in Kivu en het verbod voor aartsbisschop Kataliko om de hem toegewezen verblijfplaats te verlaten (2-141)      
  Mondelinge vraag van de heer Dallemagne aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-29
p. 9-11 2-29 p. 9-11 (PDF)
De oorlog in TsjetsjeniŽ (2-36)      
  Vraag om uitleg van de heer Dubiť aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-16
p. 24-35 2-16 p. 24-35 (PDF)
   Stemverklaringen van de heren Dubiť, Dallemagne, Monfils, Colla, Maertens, Mahoux en Vandenberghe en stemming over de gewone motie
2-18
p. 39-42 2-18 p. 39-42 (PDF)
  2-18
p. 54 2-18 p. 54 (PDF)
De oprichting van een internationale strafrechtbank die uitspraak moet doen over de in Congo gepleegde misdaden tegen de menselijkheid (Standpunt van de regering) (2-1028)      
  Mondelinge vraag van de heer Dallemagne aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
2-212
p. 9-10 2-212 p. 9-10 (PDF)
De opsporing van baarmoederhalskanker (Europese onderzoekssubsidie in het gedrang - Onderscreening in de lagere sociale klassen - Federale en communautaire bevoegdheden) (2-962)      
  Vraag om uitleg van de heer Vankrunkelsven aan de heer Tavernier, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-9 COM
p. 4-15 2-9 COM p. 4-15 (PDF)
De opvolging van de Cidex-crisis (Gebruik in sommige ziekenhuizen van een inactief ontsmettingsmiddel Cidex van de firma Johnson & Johnson - BacteriŽle infecties) (2-436)      
  Vraag om uitleg van de heer Destexhe aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-107
p. 35-40 2-107 p. 35-40 (PDF)
De opvolging van de Cidex-crisis (Gebruik in sommige ziekenhuizen van een inactief ontsmettingsmiddel Cidex van de firma Johnson & Johnson - Probleem van bacteriŽle infecties - Gevaar voor besmetting : hepatitis en aidsvirus, Kochbacil) (2-275)      
  Vraag om uitleg van de heer Dallemagne aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-81
p. 38-49 2-81 p. 38-49 (PDF)
De opvolging van de Cidex-crisis (Gebruik in sommige ziekenhuizen van een inactief ontsmettingsmiddel Cidex van de firma Johnson & Johnson - Probleem van bacteriŽle infecties - Gevaar voor besmetting : hepatitis en aidsvirus, Kochbacil) (2-277)      
  Vraag om uitleg van de heer Destexhe aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-81
p. 38-49 2-81 p. 38-49 (PDF)
De opvolging van de zaak Belliraj (Arrestatie in Marokko van die Marokkaanse Belg beschuldigd van uiterst zware feiten onder meer op het Belgisch grondgebied gepleegd in de jaren '80 en '90 - Aanwerving van informanten - Spanningen tussen de politie- en inlichtingendiensten) (4-181)      
  Mondelinge vraag van de heer Georges Dallemagne aan de heer Patrick Dewael, minister van Binnenlandse Zaken en aan de heer Jo Vandeurzen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Jo Vandeurzen, minister van Justitie
4-19
p. 74-77 4-19 p. 74-77 (PDF)
De organisatie en de financiering van de opsporing van baarmoederhalskanker (Europese onderzoekssubsidie in het gedrang - Onderscreening in de lagere sociale klassen - Federale en communautaire bevoegdheden) (2-968)      
  Vraag om uitleg van de heer Dallemagne aan de heer Tavernier, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-9 COM
p. 4-15 2-9 COM p. 4-15 (PDF)
De preventiecontracten (Selectie van de gemeenten die een nieuw contract hebben kunnen sluiten - Belang van de contracten voor de bestrijding van de onveiligheid - Verwerping kandidatuur Jette) (2-480)      
  Vraag om uitleg van de heer Dallemagne aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-125
p. 71-74 2-125 p. 71-74 (PDF)
De problemen bij de toepassing van de wet van 14 december 2000 tot vaststelling van sommige aspecten van de organisatie van de arbeidstijd in de openbare sector (Overurenregeling) (2-805)      
  Vraag om uitleg van de heer Dallemagne aan de heer Van den Bossche, minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen
2-211
p. 43-45 2-211 p. 43-45 (PDF)
De problemen in verband met de toepassing van de wet van 14 december 2000 tot vaststelling van sommige aspecten van de organisatie van de arbeidstijd in de openbare sector (Organisatieproblemen in bepaalde gemeentediensten zoals de diensten van de Stad Brussel die instaan voor de openbare reinheid, de wegenwerken of buitengewone evenementen) (2-970)      
  Vraag om uitleg van de heer Dallemagne aan de heer Van den Bossche, minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen
   Antwoord gegeven door de heer Tavernier, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-273
p. 36-39 2-273 p. 36-39 (PDF)
De problemen van licentiaten in de kinesitherapie in verband met de toegang tot het beroep (Uitoefening van het beroep door sommige afgestudeerden - Erkenning door het Ministerie van Volksgezondheid en het RIZIV) (2-873)      
  Vraag om uitleg van de heer Dallemagne aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen en aan de heer Tavernier, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
   Antwoord gegeven door de heer Tavernier, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-237
p. 61-62 2-237 p. 61-62 (PDF)
De regionalisering van de ontwikkelingssamenwerking (2-231)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Boutmans, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
2-78
p. 35-45 2-78 p. 35-45 (PDF)
   Stemverklaringen van de heren Vankrunkelsven, Lozie, Dallemagne en Vandenberghe en van de dames de Bethune en Nagy en stemming over de gewone motie
2-79
p. 39-41 2-79 p. 39-41 (PDF)
  2-79
p. 55-56 2-79 p. 55-56 (PDF)
De resolutie van de IAO over de dwangarbeid in Birma (Myanmar) (Bouw van een gaspijpleiding door Total Fina) (2-171)      
  Vraag om uitleg van de heer Dallemagne aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-59
p. 65-69 2-59 p. 65-69 (PDF)
De schadeloosstelling van de Cidex-slachtoffers (Gebruik in sommige ziekenhuizen van een inactief ontsmettingsmiddel Cidex van de firma Johnson & Johnson - BacteriŽle infecties) (2-431)      
  Vraag om uitleg van de heer Dallemagne aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-107
p. 35-40 2-107 p. 35-40 (PDF)
De terugbetaling van interferon in het kader van multiple sclerose (Terugbetaling van Rebif 44 Ķg) (2-929)      
  Vraag om uitleg van de heer Dallemagne aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-262
p. 43-45 2-262 p. 43-45 (PDF)
De toestand in TsjetsjeniŽ (2-117)      
  Vraag om uitleg van de heer Dallemagne aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-39
p. 63-66 2-39 p. 63-66 (PDF)
De toestand in TsjetsjeniŽ (2-37)      
  Vraag om uitleg van de heer Dallemagne aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-16
p. 24-35 2-16 p. 24-35 (PDF)
   Stemverklaringen van de heren Dubiť, Dallemagne, Monfils, Colla, Maertens, Mahoux en Vandenberghe en stemming over de gewone motie
2-18
p. 39-42 2-18 p. 39-42 (PDF)
  2-18
p. 54 2-18 p. 54 (PDF)
De toestand in TsjetsjeniŽ (2-38)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Thijs aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-16
p. 24-35 2-16 p. 24-35 (PDF)
   Stemverklaringen van de heren Dubiť, Dallemagne, Monfils, Colla, Maertens, Mahoux en Vandenberghe en stemming over de gewone motie
2-18
p. 39-42 2-18 p. 39-42 (PDF)
  2-18
p. 54 2-18 p. 54 (PDF)
De toestand in TsjetsjeniŽ (2-66)      
  Vraag om uitleg van de heer Dallemagne aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-29
p. 47-54 2-29 p. 47-54 (PDF)
De toestand in de Democratische Republiek Congo (5-1791)      
  Verslag van de dames Marie Arena (S) en Juliette Boulet (K) en de heren Piet De Bruyn (S) en Georges Dallemagne (K)
5-1791/1
p. 1-19 5-1791/1 p. 1-19 (PDF)
De toestand in de Democratische Republiek Congo (Belgische bijdrage tot MONUC - MONUC-troepen - Terugtrekking van vreemde troepen) (2-887)      
  Vraag om uitleg van de heer Dallemagne aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid
2-237
p. 50-55 2-237 p. 50-55 (PDF)
De tragische gebeurtenissen in Kisangani (Slachtingen - Mogelijke rol van sommige bezetters - Sturen van een VN-troepengordijn naar het oosten van de Demokratische Republiek Congo - Internationale onderzoekscommissie - Houding van BelgiŽ en de EU - Parlementaire onderzoekscommissie "Grote Meren" - Belgisch ontwikkelingsbeleid in de regio van de Grote Meren) (2-810)      
  Vraag om uitleg van de heer Dallemagne aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Neyts-Uyttebroeck, minister toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken, belast met Landbouw
2-210
p. 43-49 2-210 p. 43-49 (PDF)
De uitbreiding van de nationale luchthaven te Zaventem (Toename van het aantal vluchten - Hinder - Gevolgen voor de volksgezondheid - Vliegen over Brussel - Minimale vluchthoogte - Alternatieve routes - Onafhankelijke luchtpolitie - Beheerscontract met de NV BIAC - Verkoop van de luchthaventerreinen aan de NV BIAC) (2-793)      
  Vraag om uitleg van de heer Dallemagne aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer en aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
   Antwoord gegeven door mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
2-211
p. 35-42 2-211 p. 35-42 (PDF)
De uitwijzing van Roma-zigeuners en de veroordeling van BelgiŽ door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (2-866)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Thijs aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-180
p. 18-24 2-180 p. 18-24 (PDF)
De verdere opvolging van de Cidex-crisis (Gebruik in sommige ziekenhuizen van een inactief ontsmettingsmiddel Cidex) (2-236)      
  Vraag om uitleg van de heer Destexhe aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-76
p. 34-44 2-76 p. 34-44 (PDF)
De verdere opvolging van de Cidex-crisis (Gebruik van het inactieve antisepticum in een aantal ziekenhuizen) (2-324)      
  Vraag om uitleg van de heer Destexhe aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-92
p. 58-67 2-92 p. 58-67 (PDF)
De vergoedingen die door het Fonds voor sluiting van ondernemingen zijn uitbetaald aan de voormalige werknemers van Sabena (Belastingaanslag) (2-945)      
  Vraag om uitleg van de heer Dallemagne aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
2-271
p. 64-66 2-271 p. 64-66 (PDF)
De verkrijgbaarheid van de anticonceptiepil (Terugbetaling van de anticonceptiepil) (2-885)      
  Vraag om uitleg van de heer Dallemagne aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen en aan de heer Tavernier, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
   Antwoord gegeven door de heer Tavernier, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-237
p. 68-71 2-237 p. 68-71 (PDF)
De vermindering van de Belgische bijdrage voor het Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties (UNDP) (2-122)      
  Vraag om uitleg van de heer Dallemagne aan de heer Boutmans, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
2-42
p. 21-23 2-42 p. 21-23 (PDF)
De veroordeling van BelgiŽ door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens en de veronachtzaming van de arresten van de Raad van State door de Dienst Vreemdelingenzaken (2-864)      
  Mondelinge vraag van de heer Dallemagne aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-180
p. 18-24 2-180 p. 18-24 (PDF)
De veroordeling van BelgiŽ door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg ten gevolge van de uitzetting van Slovaakse zigeuners uit het Rijk (2-862)      
  Mondelinge vraag van de heer Dubiť aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-180
p. 18-24 2-180 p. 18-24 (PDF)
De verwijderingen van de Roma-zigeuners (2-168)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Thijs aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-59
p. 61-65 2-59 p. 61-65 (PDF)
De vluchten over de Brusselse regio (Gevolgen voor de gezondheid van de omwonenden - Opstijgen - Routes - Nacht- en dagvluchten - Isolatie-programma) (2-964)      
  Vraag om uitleg van de heer Dallemagne aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
   Antwoord gegeven door de heer Tavernier, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-271
p. 71-75 2-271 p. 71-75 (PDF)
De vredesonderhandelingen van Arusha over Burundi (Schending mensenrechten - Concentratiekampen - Humanitaire hulp) (2-84)      
  Vraag om uitleg van de heer Dallemagne aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-30
p. 43-47 2-30 p. 43-47 (PDF)
De vrijlating van generaal Pinochet (2-49)      
  Vraag om uitleg van de heer Dallemagne aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-24
p. 48-54 2-24 p. 48-54 (PDF)
De wijze waarop de stijgende levensduurte in BelgiŽ wordt gemeten (Explosie van de prijzen van talrijke basisproducten - Verschil tussen de evolutie van de consumptieindex en de dagvergoeding die de Europese Commissie toekent) (4-33)      
  Mondelinge vraag van de heer Georges Dallemagne aan de heer Marc Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door mevrouw Els Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Overheidsbedrijven
4-4 COM
p. 10-11 4-4 COM p. 10-11 (PDF)
Debat over de rechten van het kind, ter gelegenheid van de tiende verjaardag van het UNO-verdrag inzake de rechten van het kind      
  Motie van aanbeveling van de dames de Bethune, Thijs, De Schamphelaere, Willame-Boonen, Lindekens, Nyssens, Laloy, Leduc en Taelman en de heren Dallemagne en Van Quickenborne
2-14
p. 37 2-14 p. 37 (PDF)
Diplomatieke zending naar LibiŽ (oktober 1999) - Balans (2-175)      
  Schriftelijke vraag van de heer Dallemagne aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 2-6
p. 209-211 2-6 p. 209-211 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 10 juni 2007)      
  de heer Georges Dallemagne, gecoŲpteerd senator
4-3
p. 6-7 4-3 p. 6-7 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 13 juni 1999)      
  de heer Dallemagne, senator gekozen door het Franse kiescollege
2-1
p. 10-11 2-1 p. 10-11 (PDF)
Evaluatie van de toepassing van de wet van 11 april 1994 tot organisatie van de geautomatiseerde stemming (2-553)      
  Verslag van mevrouw Van Riet en de heer Dallemagne
2-553/1
p. 1-103 2-553/1 p. 1-103 (PDF)
  Voorstel tot terugzending
2-125
p. 37-40 2-125 p. 37-40 (PDF)
Federale politie - Algemene organisatie van de studies (2-2370)      
  Schriftelijke vraag van de heer Dallemagne aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-61
p. 3389-3390 2-61 p. 3389-3390 (PDF)
Grensarbeiders - Fiscale overeenkomst tussen BelgiŽ en Nederland (Toepassing op de grensarbeiders aan de Belgische-Franse grens) (2-1097)      
  Schriftelijke vraag van de heer Dallemagne aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-30
p. 1469 2-30 p. 1469 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-32
p. 1583-1584 2-32 p. 1583-1584 (PDF)
Herziening van artikel 28 van de Grondwet (Petitierecht - College van de federale ombudsmannen) (2-972)      
  Voorstel van de heren Dallemagne en Thissen
2-972/1
p. 1-4 2-972/1 p. 1-4 (PDF)
Het "Echelon"-spionageproject (Amerikaans project) (2-82)      
  Vraag om uitleg van de heer Dallemagne aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-29
p. 54-61 2-29 p. 54-61 (PDF)
Het Amerikaans "Echelon"-project voor een mondiaal spionagenetwerk (2-70)      
  Vraag om uitleg van de heer Dubiť aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-29
p. 54-61 2-29 p. 54-61 (PDF)
Het Belgisch beleid ten aanzien van Rusland en het volgend bezoek van de eerste minister aan Moskou (Eerbiediging van de mensenrechten - Bilaterale akkoorden - Toestand in TjetsjeniŽ - Politiesamenwerking) (2-292)      
  Vraag om uitleg van de heer Dallemagne aan de heer Verhofstadt, eerste minister en aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Verhofstadt, eerste minister
2-84
p. 10-13 2-84 p. 10-13 (PDF)
Het Belgische Afrikabeleid (2-2)      
  Mondelinge vraag van de heer Dallemagne aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-6
p. 30-34 2-6 p. 30-34 (PDF)
Het Belgische standpunt over het protocol van Kyoto en over de klimaatveranderingen met het oog op de Europese Top van GŲteborg (Ratificatie en uitvoering van het protocol van Kyoto - Aanpak om de doelstellingen te bereiken - Houding t.o.v. de Verenigde Staten - Houding op Europees niveau) (2-642)      
  Mondelinge vraag van de heer Dallemagne aan de heer Verhofstadt, eerste minister
2-122
p. 12-15 2-122 p. 12-15 (PDF)
Het Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheidsbeleid van de Europese Unie (Hoorzitting met de heer Javier Solana, Hoge vertegenwoordiger voor het Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheidsbeleid [GBVB] van de Europese Unie) (4-1062)      
  Hoorzitting met de heer Javier Solana
4-7 COM
p. 3-21 4-7 COM p. 3-21 (PDF)
Het VN-embargo tegen Irak (2-153)      
  Vraag om uitleg van de heer Dallemagne aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-54
p. 24-28 2-54 p. 24-28 (PDF)
Het VN-rapport over de wederrechtelijke exploitatie van grondstoffen in Congo en het imago van BelgiŽ in het buitenland (Link tussen deze exploitatie en het conflict in de regio van de Grote Meren - Contacten tussen het VN-panel en Sabena-cargo - Instelling van een parlementaire onderzoekscommissie) (2-575)      
  Mondelinge vraag van de heer Dallemagne aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door mevrouw Neyts-Uyttebroeck, staatssecretaris voor Buitenlandse Handel, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
2-107
p. 11-17 2-107 p. 11-17 (PDF)
Het conflict tussen Azerbeidzjan en ArmeniŽ (Strijd voor de economische suprematie in de Kaukasus [Nagorno-Karabach] - Turks embargo tegen ArmeniŽ) (2-501)      
  Vraag om uitleg van de heer Dallemagne aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-125
p. 60-62 2-125 p. 60-62 (PDF)
Het feit dat BelgiŽ bepaalde antihanteerbaarheidsmechanismen produceert (Antivoertuigmijnen uitgerust met antihanteerbaarheidsmechanismen waardoor ze eigenlijk antipersoonsmijnen worden) (2-340)      
  Vraag om uitleg van de heer Dallemagne aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
2-94
p. 64-66 2-94 p. 64-66 (PDF)
Het feit dat president Bush verklaard heeft gekant te zijn tegen het Protocol van Kyoto (Internationale samenwerking in de strijd tegen de klimaatverandering - Opzegging van verbintenissen door de Verenigde Staten) (2-563)      
  Mondelinge vraag van de heer Dallemagne aan de heer Verhofstadt, eerste minister en aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Deleuze, staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Mobiliteit en Vervoer
2-105
p. 21-22 2-105 p. 21-22 (PDF)
Het gebrek aan werkingsmiddelen die ter beschikking gesteld worden van de Belgische diplomatie (Weerslag op het aantal diplomatieke posten) (2-939)      
  Mondelinge vraag van de heer Dallemagne aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
2-196
p. 13-14 2-196 p. 13-14 (PDF)
Het gebruik van een test voor het opsporen van het hepatitis C-virus (2-763)      
  Mondelinge vraag van de heer Dallemagne aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-161
p. 14-21 2-161 p. 14-21 (PDF)
Het gebruik van waterstof binnen het energieaanbod in BelgiŽ (bestemd voor het wegtransport - HyWaysproject - Mogelijke productiemethoden) (4-159)      
  Vraag om uitleg van de heer Georges Dallemagne aan de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord gegeven door de heer Josly Piette, minister van Werk
4-20
p. 70-72 4-20 p. 70-72 (PDF)
Het gevaar voor besmetting met de ziekte van Creutzfeldt-Jakob voor Belgen die in Groot-BrittanniŽ hebben verbleven (2-370)      
  Mondelinge vraag van de heer Dallemagne aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-76
p. 45-56 2-76 p. 45-56 (PDF)
Het nieuwe artikel 111 van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven (Telefoontap - Rechtsonzekerheid tengevolge de formulering van het artikel) (2-758)      
  Vraag om uitleg van de heer Dallemagne aan de heer Verwilghen, minister van Justitie en aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
   Antwoord gegeven door de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
2-201
p. 50-54 2-201 p. 50-54 (PDF)
Het overlijden van een Albanese vluchteling in het gesloten asielcentrum te Steenokkerzeel op donderdag 12 oktober 2000 na een ontsnappingspoging (2-352)      
  Mondelinge vraag van mevrouw KaÁar aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-72
p. 8-14 2-72 p. 8-14 (PDF)
Het overlijden van een persoon die was opgesloten in het gesloten centrum 127bis te Steenokkerzeel na een ontsnappingspoging (2-351)      
  Mondelinge vraag van de heer Dubiť aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken en aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-72
p. 8-14 2-72 p. 8-14 (PDF)
Het rapport Jacqmin (dat niet is meegedeeld aan de onderzoekscommissie over Rwanda) (2-71)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Thijs aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
2-1 COM
p. 4-28 2-1 COM p. 4-28 (PDF)
Het rapport Jacqmin (dat niet is meegedeeld aan de onderzoekscommissie over Rwanda) (2-73)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Willame-Boonen aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
2-1 COM
p. 4-28 2-1 COM p. 4-28 (PDF)
Het rapport van de Verenigde Naties over de plunderingen in Congo (Link tussen deze exploitatie en het conflict in de regio van de Grote Meren - Contacten tussen het VN-panel en Sabena-cargo - Instelling van een parlementaire onderzoekscommissie) (2-577)      
  Mondelinge vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Neyts-Uyttebroeck, staatssecretaris voor Buitenlandse Handel, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
2-107
p. 11-17 2-107 p. 11-17 (PDF)
Het rapport van kolonel Jacqmin (dat niet is meegedeeld aan de onderzoekscommissie over Rwanda) (2-68)      
  Vraag om uitleg van de heer Destexhe aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
2-1 COM
p. 4-28 2-1 COM p. 4-28 (PDF)
Het rapport van kolonel Jacqmin dat niet is meegedeeld aan de onderzoekscommissie over Rwanda (2-67)      
  Vraag om uitleg van de heer Mahoux aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
2-1 COM
p. 4-28 2-1 COM p. 4-28 (PDF)
Het regeringsbeleid met betrekking tot de immigratie (2-112)      
  Debat
2-41
p. 4-53 2-41 p. 4-53 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van mevrouw De Schamphelaere en de heren Dallemagne, Lozie en Van Quickenborne over de aanbevelingen
2-42
p. 25-28 2-42 p. 25-28 (PDF)
  2-42
p. 29 2-42 p. 29 (PDF)
Het regeringsbeleid met betrekking tot de immigratie.- Voortgangsrapport (Aanbevelingen met betrekking op zowel de verschillende vormen van immigratie [economische migratie, arbeidsmigratie, migratie om humanitaire redenen, mensenhandel en maatschappelijke integratie] als op de beheersing van de gevolgen ervan - Aanbevelingen betreffende het Europese en het nationale niveau) (2-565)      
  Bespreking
2-138
p. 23-46 2-138 p. 23-46 (PDF)
Het resultaat van de regularisatieprocedure en de uitzettingen (2-128)      
  Mondelinge vraag van de heer Dallemagne aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-27
p. 7-10 2-27 p. 7-10 (PDF)
Het secretariaat van de regularisatiecommissies (2-289)      
  Mondelinge vraag van de heer Dallemagne aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Reynders, minister van FinanciŽn
2-54
p. 13-17 2-54 p. 13-17 (PDF)
Het standpunt en de acties van BelgiŽ ten aanzien van de Iraakse kwestie (Embargo) (2-137)      
  Vraag om uitleg van de heer Daif aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-54
p. 24-28 2-54 p. 24-28 (PDF)
Het standpunt van BelgiŽ en van de Europese Unie over het regime in Birma (Aanbevelingen van de IAO over de dwangarbeid - Handelsbetrekkingen met Birma - Geval Total Fina Elf) (2-408)      
  Vraag om uitleg van de heer Dallemagne aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-103
p. 77-81 2-103 p. 77-81 (PDF)
Het standpunt van de Belgische regering over de toestand in Irak (2-942)      
  Vraag om uitleg van de heer Dallemagne aan de heer Verhofstadt, eerste minister
2-265
p. 7-29 2-265 p. 7-29 (PDF)
  2-265
p. 124-125 2-265 p. 124-125 (PDF)
Het standpunt van de regering inzake Irak na de State of the Union van de Amerikaanse president Bush (2-949)      
  Vraag om uitleg van de heer Vandenberghe aan de heer Verhofstadt, eerste minister
2-265
p. 7-29 2-265 p. 7-29 (PDF)
  2-265
p. 124-125 2-265 p. 124-125 (PDF)
Het standpunt van de regering met betrekking tot de ontwikkeling van de toestand in TsjetsjeniŽ (Oorlog - Rechten van de mens - Belgisch-Russische politieke samenwerking inzake terrorismebestrijding - Vluchtelingen - Belgisch EU-voorzitterschap - Raad van Europa) (2-686)      
  Vraag om uitleg van de heer Dallemagne aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-187
p. 68-74 2-187 p. 68-74 (PDF)
Het toenemende religieus extremisme in Brussel (Hyperlinks op de website van het Islamitisch Centrum te Brussel - Vermoedelijke rekrutering van terroristen - Onderzoek van de Staatsveiligheid en het parket) (2-786)      
  Vraag om uitleg van de heer Dallemagne aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-203
p. 37-41 2-203 p. 37-41 (PDF)
Het toezicht op zieken die blootgesteld zijn aan besmetting door het gebruik van het inactief ontsmettingsmiddel CIDEX in sommige ziekenhuizen (2-148)      
  Vraag om uitleg van de heer Dallemagne aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-54
p. 38-47 2-54 p. 38-47 (PDF)
Het toezicht op zieken die blootgesteld zijn aan besmetting door het gebruik van het inactief ontsmettingsmiddel CIDEX in sommige ziekenhuizen (2-152)      
  Vraag om uitleg van de heer Destexhe aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-54
p. 38-47 2-54 p. 38-47 (PDF)
Het verdrag houdende verbod op submunitiewapens (Organisatie door de regering van een regionale intergouvernementele conferentie - Vernietiging van de voorraad - Slachtofferhulp) (4-12)      
  Mondelinge vraag van de heer Georges Dallemagne aan de heer Karel De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
4-1 COM
p. 11-13 4-1 COM p. 11-13 (PDF)
Het voorleggen van de resultaten van een aids-test als voorwaarde voor het verkrijgen van een Belgisch visum (2-259)      
  Vraag om uitleg van de heer Dallemagne aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en aan de heer Boutmans, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Boutmans, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
2-78
p. 45-49 2-78 p. 45-49 (PDF)
Het voorleggen van de resultaten van een aids-test als voorwaarde voor het verkrijgen van een Belgisch visum (o.a. door de consulaire diensten in Sao Paulo) (2-363)      
  Mondelinge vraag van de heer Dallemagne aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
   Antwoord gegeven door mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-74
p. 8-10 2-74 p. 8-10 (PDF)
Het vooruitzicht van een zogenaamde preventieve oorlog tegen Irak (2-940)      
  Vraag om uitleg van de heer De Decker aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Verhofstadt, eerste minister
2-265
p. 7-29 2-265 p. 7-29 (PDF)
  2-265
p. 124-125 2-265 p. 124-125 (PDF)
Hoorzitting voor het college van burgemeester en schepenen - Klacht tegen een gemeentelijke belastingheffing - Koninklijk besluit van 12 april 1999 (2-1345)      
  Schriftelijke vraag van de heer Dallemagne aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-39
p. 1926 2-39 p. 1926 (PDF)
Hoorzitting voor het college van burgemeester en schepenen - Klacht tegen een gemeentelijke belastingheffing - Koninklijk besluit van 12 april 1999 (Procedure) (2-1709)      
  Schriftelijke vraag van de heer Dallemagne aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-46
p. 2363 2-46 p. 2363 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-50
p. 2644 2-50 p. 2644 (PDF)
Interpretatie van artikel 40.2 van het Reglement van de Senaat : "Het woord mag steeds gevraagd worden om de verdaging van het debat of van de stemming voor te stellen" - Belemmering van de werkzaamheden van de openbare vergadering - Stemming over de vraag tot schorsing      
  4-9
p. 53-59 4-9 p. 53-59 (PDF)
Mededeling van het rapport van kolonel Jacqmin aan de onderzoekscommissie over Rwanda      
  Persoonlijk feit van de heer Mahoux
2-1 COM
p. 15-16 2-1 COM p. 15-16 (PDF)
Niet-Europese vreemdelingen - Personen ouder dan 18 jaar die langer dan vijf jaar in BelgiŽ verblijven (Wetsvoorstellen tot toekenning van het actief en passief stemrecht bij de gemeente- en provincieraadsverkiezingen aan buitenlandse onderdanen) (2-1665)      
  Schriftelijke vraag van de heer Dallemagne aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-46
p. 2361 2-46 p. 2361 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-55
p. 3001-3002 2-55 p. 3001-3002 (PDF)
Ontbreken van antwoorden op mondelinge vragen      
  4-2 COM
p. 13 4-2 COM p. 13 (PDF)
Ontslag van senatoren (2007-2008)      
  de heer Georges Dallemagne (vervangen door mevrouw Vanessa Matz)
4-24
p. 10 4-24 p. 10 (PDF)
Ontwerp van bijzondere wet houdende overdracht van diverse bevoegdheden aan de gewesten en de gemeenschappen (2-709)      
  Algemene bespreking
   Defederalisering van de ontwikkelingssamenwerking
2-116
p. 76-81 2-116 p. 76-81 (PDF)
   Oprichting van een bijzondere werkgroep belast met het opstellen van een lijst van exclusieve bevoegdheid van de gewesten en gemeenschappen inzake ontwikkelingssamenwerking
2-116
p. 77-78 2-116 p. 77-78 (PDF)
Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen, tot beperking met de helft van de devolutieve kracht van de lijststemmen en tot afschaffing van het onderscheid tussen kandidaat-titularissen en kandidaat-opvolgers voor de verkiezing van de Vlaamse Raad, de Waalse Gewestraad en de Brusselse Hoofdstedelijke Raad (zie ook doc. Senaat 2-680) (2-679)      
  Amendementen nrs 3 en 4 van de heer Dallemagne
2-679/2
p. 2 2-679/2 p. 2 (PDF)
Ontwerp van programmawet (2-600)      
  Amendement nr 101 van de heer Dallemagne
   Belasten van privť-firma's met opvang van asielzoekers
2-600/2
p. 48 2-600/2 p. 48 (PDF)
  Amendement nr 102 van de heer Dallemagne
   Plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen : tewerkstelling van vreemdelingen
2-600/2
p. 48 2-600/2 p. 48 (PDF)
  Amendement nr 103 van de heer Dallemagne
   Rechthebbenden op sociale bijstand ingeschreven in het vreemdelingenregister : tewerkstelling door OCMW
2-600/2
p. 48-49 2-600/2 p. 48-49 (PDF)
  Amendement nr 104 van de heer Dallemagne
   Asielzoekers : verplichte verblijfplaats in een opvangcentrum
2-600/2
p. 49 2-600/2 p. 49 (PDF)
  Amendement nr 4 van de heer Dallemagne
   Wijziging wet 25 mei 1999 betreffende de Belgische internationale samenwerking - Sectorale concentratie in de ontwikkelingssamenwerking
2-600/2
p. 3 2-600/2 p. 3 (PDF)
  Amendementen nrs 41 en 99 van mevrouw Nyssens en de heer Dallemagne
   Belasten van privť-firma's met opvang van asielzoekers
2-600/2
p. 23 2-600/2 p. 23 (PDF)
  2-600/2
p. 47 2-600/2 p. 47 (PDF)
  Amendement nr 41 van mevrouw Nyssens en de heer Dallemagne, opnieuw ingediend na de goedkeuring van de verslagen
2-600/8
p. 1-4 2-600/8 p. 1-4 (PDF)
  Amendementen nrs 101, 103 en 104 van de heer Dallemagne, opnieuw ingediend na de goedkeuring van de verslagen
2-600/8
p. 1-4 2-600/8 p. 1-4 (PDF)
  Amendement nr 106 van de heer Dallemagne ingediend na de goedkeuring van de verslagen
   Belasten van privť-firma's met opvang van asielzoekers
2-600/9
p. 1-2 2-600/9 p. 1-2 (PDF)
  Amendement nr 107 van de heer Dallemagne ingediend na de goedkeuring van de verslagen
   Verlenen van sociale hulp door OCMW aan asielzoekers
2-600/9
p. 2-3 2-600/9 p. 2-3 (PDF)
  Amendement nr 110 van de heer Dallemagne, ingediend na de goedkeuring van de verslagen
   Asielzoekers : verplichte verblijfplaats in een opvangcentrum
2-600/9
p. 4 2-600/9 p. 4 (PDF)
  Algemene bespreking van het onderdeel Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
   Asielbeleid
2-86
p. 33-35 2-86 p. 33-35 (PDF)
   Asielzoekers en vreemdelingen : strafbaar stellen van huisjesmelkerij en meervoudige verhuring van hetzelfde pand (Wijziging wet 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen)
2-86
p. 34 2-86 p. 34 (PDF)
   Belasten van privť-firma's met opvang van asielzoekers
2-86
p. 34-35 2-86 p. 34-35 (PDF)
   Verlenen van sociale hulp door OCMW aan asielzoekers
2-86
p. 34 2-86 p. 34 (PDF)
  Algemene bespreking van het onderdeel Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden (vervolg)
   Asielbeleid
2-87
p. 49-62 2-87 p. 49-62 (PDF)
  Algemene bespreking van het onderdeel Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
   Indirecte bilaterale samenwerking - Medefinanciering van de werking van de NGO's in BelgiŽ - Wijziging wet van 25 mei 1999 betreffende de Belgische internationale samenwerking
2-87
p. 77-79 2-87 p. 77-79 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking van het onderdeel Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
2-87
p. 70-77 2-87 p. 70-77 (PDF)
Ontwerp van programmawet (2-800)      
  Amendement nr 7 van de heer Dallemagne
   Beleid aangaande de maatschappelijke integratie van asielzoekers : parlementaire controle
2-800/2
p. 3 2-800/2 p. 3 (PDF)
  Amendementen nrs 2 tot 6 en 8 van de heer Dallemagne
   Oprichting van een Federaal Agentschap voor de opvang van asielzoekers
2-800/2
p. 1-2 2-800/2 p. 1-2 (PDF)
  2-800/2
p. 3 2-800/2 p. 3 (PDF)
  Amendementen nrs 2 tot 8 van de heer Dallemagne, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-800/8
p. 1 2-800/8 p. 1 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
2-137
p. 74-103 2-137 p. 74-103 (PDF)
Ontwerp van programmawet (2-989)      
  Amendement nr 3 van de heer Dallemagne
   Impact van de politiehervorming op de gemeentefinanciŽn
2-989/2
p. 2 2-989/2 p. 2 (PDF)
  Amendementen nrs 1 en 2 van de heer Dallemagne
   Politiehervorming en taalwetgeving - Aanwijzingen bij de centrale diensten van de federale politie en bij de algemene inspectie zonder taalkaders
2-989/2
p. 1-2 2-989/2 p. 1-2 (PDF)
Oorlog tussen Rusland en TsjetsjeniŽ - Jonge Russen die weigeren naar het front te trekken en asiel vragen in BelgiŽ (2-1093)      
  Schriftelijke vraag van de heer Dallemagne aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-30
p. 1462 2-30 p. 1462 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-47
p. 2482 2-47 p. 2482 (PDF)
Oost-Timor - Initiatieven van de regering - Middelen om pressie uit te oefenen op IndonesiŽ (2-52)      
  Schriftelijke vraag van de heer Dallemagne aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-1
p. 9 2-1 p. 9 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-2
p. 70-71 2-2 p. 70-71 (PDF)
Oost-Timor - Initiatieven van de regering - Middelen om pressie uit te oefenen op IndonesiŽ (2-53)      
  Schriftelijke vraag van de heer Dallemagne aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-1
p. 15 2-1 p. 15 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-3
p. 116-118 2-3 p. 116-118 (PDF)
Opleiding van gedetineerden - Voortzetting (Integra-project - Equal-project) (2-1422)      
  Schriftelijke vraag van de heer Dallemagne aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 2-40
p. 2005 2-40 p. 2005 (PDF)
Parlementaire onderzoekscommissie belast met het onderzoek naar de legale en illegale exploitatie van en de handel in natuurlijke rijkdommen in de regio van de Grote Meren, in het licht van de huidige conflictsituatie en de betrokkenheid van BelgiŽ daarbij (Commissie "Grote Meren) (Zie ook doc. 2-408) (2-942)      
  Verslag van de heren Colla en Dallemagne
2-942/1
p. 1-227 2-942/1 p. 1-227 (PDF)
   Bijlage 7 - Verslagen van de openbare hoorzittingen
2-942/2
p. 1 2-942/2 p. 1 (PDF)
  Bespreking van het verslag
2-280
p. 4-15 2-280 p. 4-15 (PDF)
  2-280
p. 18-27 2-280 p. 18-27 (PDF)
  2-281
p. 4-51 2-281 p. 4-51 (PDF)
Prijsaanduiding in euro - Pompstations (Fout in de omzetting in euro - Toepassing dubbele prijs - aanduiding) (2-1661)      
  Schriftelijke vraag van de heer Dallemagne aan de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-46
p. 2379 2-46 p. 2379 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-48
p. 2543-2544 2-48 p. 2543-2544 (PDF)
Publieke mandaten Ė Uitoefening via een rechtspersoon Ė Emolumenten (4-125)      
  Schriftelijke vraag van de heer Dallemagne aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   Antwoord
SV 4-125
Regeling van werkzaamheden (Algemeenheden)      
  2-280
p. 15-18 2-280 p. 15-18 (PDF)
Regeringsverklaring (17 oktober 2000 - Regering-Verhofstadt)      
  Bespreking
   Duurzame ontwikkeling
2-73
p. 65-66 2-73 p. 65-66 (PDF)
   Regionalisering van ontwikkelingssamenwerking
2-73
p. 59-61 2-73 p. 59-61 (PDF)
  2-73
p. 66-68 2-73 p. 66-68 (PDF)
Regeringsverklaring (21 december 2007 - Regering Verhofstadt III) (Politieke crisis - Vorming van een "interim"-regering, beperkt in tijd en in samenstelling en met een programma beperkt tot tien punten - Institutionele hervormingen)      
  Bespreking
   Beleid inzake ontwikkelingssamenwerking - 0,7%-norm - Milleniumdoelstellingen - NGO's - Cambodja - Congo
4-11
p. 64-65 4-11 p. 64-65 (PDF)
   Belgisch lidmaatschap van de VN-Veiligheidsraad
4-11
p. 65 4-11 p. 65 (PDF)
   Buitenlands beleid
4-11
p. 63-64 4-11 p. 63-64 (PDF)
   Integratie van ServiŽ in de EU
4-11
p. 65 4-11 p. 65 (PDF)
   Kwestie Kosovo
4-11
p. 65 4-11 p. 65 (PDF)
   Ontwapening
4-11
p. 66 4-11 p. 66 (PDF)
   Rol van het Belgisch leger - Modernisering - Deelname aan internationale vredesmissies
4-11
p. 66 4-11 p. 66 (PDF)
   Vermindering CO2-uitstoot
4-11
p. 64 4-11 p. 64 (PDF)
Repatriering van Belgische staatsburgers in het buitenland - Bevoegdheid van het Belgisch ministerie van Buitenlandse Zaken (Bijstand aan slachtoffers van ongevallen of zieken - Tenlasteneming van ziekenhuiskosten door de ziekteverzekering - Onderhandelingen met luchtvaartmaatschappijen) (2-1638)      
  Schriftelijke vraag van de heer Dallemagne aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 2-45
p. 2306-2308 2-45 p. 2306-2308 (PDF)
Russiche Federatie - TsjetsjeniŽ - Schending van de mensenrechten (Foltering - Doodstraf) (2-2142)      
  Schriftelijke vraag van de heer Dallemagne aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 2-57
p. 3122-3125 2-57 p. 3122-3125 (PDF)
Samenwerking met Congo - Acties - Sectoren (2-550)      
  Schriftelijke vraag van de heer Dallemagne aan de heer Boutmans, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 2-14
p. 652-654 2-14 p. 652-654 (PDF)
Seksueel geweld in Congo      
  Debat
4-14
p. 31-45 4-14 p. 31-45 (PDF)
Stop het geweld tegen kinderen in het Zuiden (4-1349)      
  Verslag van de dames Els Schelfhout (S) en Olga Zrihen (S) en de heren Georges Dallemagne (K) en Bruno Tuybens (K)
4-1349/1
p. 1-20 4-1349/1 p. 1-20 (PDF)
Verenigingen die gesubsidieerd worden door de Staat - Afrekening van de verschuldigde bedragen - Het ankerbegrotingsprincipe (Verlenging van de betalingstermijnen) (2-2367)      
  Schriftelijke vraag van de heer Dallemagne aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-61
p. 3385 2-61 p. 3385 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-62
p. 3469-3471 2-62 p. 3469-3471 (PDF)
Verslag over het eventuele bestaan van een netwerk voor het onderscheppen van communicaties, "Echelon" genaamd (Amerikaans programma voor een mondiaal spionagenetwerk) (2-754)      
  Bespreking
2-191
p. 4-38 2-191 p. 4-38 (PDF)
Verslag van de federale regering ter uitvoering van artikel 2 van de wet van 6 maart 1996 strekkende tot controle op de toepassing van de resoluties van de Wereldvrouwenconferentie die van 4 tot 14 september 1995 in Peking heeft plaatsgehad      
  Debat
2-126
p. 4-38 2-126 p. 4-38 (PDF)
Vervoer van dieren - Uitvoering door ons land van de Europese richtlijn terzake (2-776)      
  Schriftelijke vraag van de heer Dallemagne aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
   Vraag met antwoord
Bul. 2-22
p. 1022 2-22 p. 1022 (PDF)
Voorstel tot instelling van een parlementaire onderzoekscommissie belast met het onderzoek naar de legale handel en de sluikhandel in diamant en andere grondstoffen waarmee sedert 1995 de conflicten in de regio van de Grote Meren worden gefinancierd, alsook naar de rol van BelgiŽ als draaischijf voor die handel (Tweede opschrift : Voorstel tot oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie belast met het onderzoek naar de betrokkenheid van instellingen, bedrijven en personen bij de legale en illegale praktijken met betrekking tot de exploitatie van de rijkdommen in de Democratische Republiek Congo en in de regio) (Derde opschrift : Voorstel tot oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie belast met het onderzoek naar de legale en illegale exploitatie van en de handel in natuurlijke rijkdommen in de regio van de Grote Meren, in het licht van de huidige conflictsituatie en de betrokkenheid van BelgiŽ daarbij) (Commissie "Grote Meren") (Zie ook doc. 2-942) (2-408)      
  Voorstel van de heer Dallemagne
2-408/1
p. 1-11 2-408/1 p. 1-11 (PDF)
  Algemene bespreking
2-132
p. 24-30 2-132 p. 24-30 (PDF)
Voorstel tot oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie belast met een onderzoek naar de oorzaken en mechanismen van de mensenhandel in bepaalde sectoren (Sport [Voetbal] - Studentenuitwisseling - Sector van de "au pairs" - Diplomatie - Tewerkstelling - Prostitutie) (2-694)      
  Verslag van de heer Dallemagne
2-694/3
p. 1-2 2-694/3 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen, teneinde die instellingen de macht te geven decreten aan te nemen die kracht van wet hebben (Uitvoering van ťťn van de onderdelen van de akkoorden over de kieswethervorming [akkoorden van de heilige Cletus] : toekenning aan het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest van grondwettelijke autonomie - Toekenning van de bevoegdheid om niet langer ordonnanties maar decreten aan te nemen die kracht van wet hebben - Opheffing van het specifieke toezicht m.b.t. de normen uitgevaardigd door het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest) (2-1229)      
  Voorstel van de dames Nyssens en Willame-Boonen en van de heer Dallemagne
2-1229/1
p. 1-3 2-1229/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de Belgische houding inzake de einddatum van de onderhandelingen voor Economische Partnerschapsakkoorden (EPA's) tussen de Europese Unie en de ACS-landen (4-314)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune, Margriet Hermans, Olga Zrihen, Marleen Temmerman en Miet Smet en de heren FranÁois Roelants du Vivier, Georges Dallemagne en Josy Dubiť
4-314/1
p. 1-4 4-314/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de Intergouvernementele Conferentie van 2000 (Institutionele hervormingen verbonden met de uitbreiding van de EU - Soepelere herzieningsprocedures voor de verdragen - Opheffing van de opdeling van de verdragen in "pijlers" - Medebeslissing en meerderheidsbeslissingen versus unanimiteitsregel - Principe van de dubbele meerderheid - Toekenning van rechtspersoonlijkheid aan de EU - Charter van fundamentele rechten - Versoepeling van de mogelijkheden voor een versterkte samenwerking - Vervanging van het Euratom-verdrag door een nieuwe titel over duurzaam energiebeleid in het EU-verdrag - Sancties tegen lidstaten die zich niet houden aan fundamentele EU-waarden - Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheids- en Defensiebeleid : niet-militaire conflictvoorkoming en -beheersing - Samenstelling Europese Commissie - Zetelverdeling Europees Parlement) (2-451)      
  Stemming en stemverklarigen van de heren Vankrunkelsven, Dallemagne, Mahoux, Monfils, Morael, Geens, Ceder, Colla en Caluwť en van mevrouw Lizin
2-54
p. 28-33 2-54 p. 28-33 (PDF)
  2-54
p. 54 2-54 p. 54 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de Millennium Round (Wereldhandelsorganisatie - Internationale handel - Internationale economie - Duurzame ontwikkeling - Vraagstuk van het "bestuur van de wereld") (2-93)      
  Amendementen nrs 2 tot 11 van de heer Dallemagne
2-93/3
p. 1-6 2-93/3 p. 1-6 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de internationale wapenhandel (2-13)      
  Bespreking - Voorstel tot terugzending naar de commissie
2-17
p. 83-85 2-17 p. 83-85 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Dallemagne en Mahoux en eindstemming
2-18
p. 36-37 2-18 p. 36-37 (PDF)
  2-18
p. 52 2-18 p. 52 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de kinderrechten in Bulgarije en de opvang van kinderen (4-517)      
  Bespreking
4-15
p. 56-61 4-15 p. 56-61 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de maatregelen die genomen moeten worden ter regulering van de mondiale kapitaalmarkt (Betere controle op de financiŽle sector - Heffing op kapitaalbewegingen [Tobin-heffing] - IMF) (2-457)      
  Voorstel van de heren Barbeaux en Dallemagne
2-457/1
p. 1-7 2-457/1 p. 1-7 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de mensenrechten in Tibet (2-1111)      
  Amendementen nrs 2 tot 6 van de heer Dallemagne c.s.
2-1111/2
p. 4-6 2-1111/2 p. 4-6 (PDF)
  Bespreking
2-219
p. 6-8 2-219 p. 6-8 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de nationale hepatitis C-dag (2-1075)      
  Bespreking
2-208
p. 22-23 2-208 p. 22-23 (PDF)
  2-208
p. 23-30 2-208 p. 23-30 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de noodtoestand die generaal Musharraf in Pakistan heeft afgekondigd (4-436)      
  Voorstel van de heren Alain Destexhe, Georges Dallemagne en FranÁois Roelants du Vivier
4-436/1
p. 1-2 4-436/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de opdracht van de Verenigde Naties in de Democratische Republiek Congo (MONUC) (2-407)      
  Voorstel van de heer Dallemagne
2-407/1
p. 1-3 2-407/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de situatie in Birma (4-327)      
  Bespreking
4-7
p. 10-20 4-7 p. 10-20 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de stopzetting van de wapenwedloop tussen China en Taiwan en de terugtrekking van de Chinese raketten die aan de Straat van Taiwan opgesteld zijn (Nieuw opschrift : Voorstel van resolutie betreffende de stopzetting van de wapenwedloop tussen China en Taiwan en de terugtrekking van de bewapening die aan beide kanten van de Straat van Taiwan opgesteld zijn) (2-1456)      
  Voorstel van de heer Dallemagne
2-1456/1
p. 1-3 2-1456/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de toevoeging van Cambodja aan de lijst van partnerlanden voor ontwikkelingssamenwerking (4-66)      
  Verslag van de heer Georges Dallemagne
4-66/3
p. 1-29 4-66/3 p. 1-29 (PDF)
  Bespreking
4-15
p. 46-52 4-15 p. 46-52 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de uitslag van de verkiezingen in Kenia (4-536)      
  Amendement nr 9 van de heer Georges Dallemagne
4-536/2
p. 3 4-536/2 p. 3 (PDF)
  Bespreking
4-16
p. 46-50 4-16 p. 46-50 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de uitwerking van een behoeftengestuurd palliatief plan (2-106)      
  Algemene bespreking
2-152
p. 4-68 2-152 p. 4-68 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de veroordeling van BelgiŽ door het Europees Hof voor de rechten van de mens wegens schending van artikel 13 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens (Asielprocedure - Uitvoering van uitwijzingsmaatregelen terwijl daartegen nog beroepen aanhangig zijn bij de Raad van State) (2-1053)      
  Voorstel van de heer Dallemagne c.s.
2-1053/1
p. 1-2 2-1053/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de vierde ministeriŽle conferentie van de Wereldhandelsorganisatie (2-918)      
  Bespreking
2-148
p. 53-56 2-148 p. 53-56 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de volledige vergoeding van de anticonceptiemiddelen aan vrouwen jonger dan 25 jaar (2-1601)      
  Voorstel van de heer Dallemagne
2-1601/1
p. 1-2 2-1601/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende een multidisciplinaire aanpak en betere preventie inzake obesitas (4-155)      
  Verslag van mevr. Olga Zrihen en de heer Georges Dallemagne
4-155/2
p. 1 4-155/2 p. 1 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende een plan om 0,7 % van het BNP te bestemmen voor officiŽle ontwikkelingshulp (2-133)      
  Voorstel van de heer Dallemagne
2-133/1
p. 1-8 2-133/1 p. 1-8 (PDF)
  Amendementen nrs 1 tot 3 van de heer Dallemagne
2-133/2
p. 1-2 2-133/2 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende hepatitis (4-368)      
  Voorstel van de heren Philippe Monfils, Philippe Mahoux, Georges Dallemagne, Alain Destexhe en Jacques Brotchi en van de dames Isabelle Durant en Dominique Tilmans
4-368/1
p. 1-7 4-368/1 p. 1-7 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het actieplan inzake de strijd tegen diabetes (4-378)      
  Bespreking
4-8
p. 9-12 4-8 p. 9-12 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het adiŽren van het Internationaal Strafhof inzake misdaden waarover het rechtsmacht heeft en die in de Democratische Republiek Kongo gepleegd werden (2-1492)      
  Voorstel van de heer Dallemagne c.s.
2-1492/1
p. 1-5 2-1492/1 p. 1-5 (PDF)
  Bespreking
2-281
p. 4-51 2-281 p. 4-51 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het opstarten van onderhandelingen binnen de Wereldhandelsorganisatie (Mondialisering van de economie en de nefaste gevolgen ervan) (2-145)      
  Voorstel van de heer Dallemagne
2-145/1
p. 1-8 2-145/1 p. 1-8 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het proces van Oslo en een verdrag over clustermunitie (4-502)      
  Voorstel van mevrouw Sabine de Bethune en de heren Paul Wille, FranÁois Roelants du Vivier, Philippe Mahoux, Andrť Van Nieuwkerke, Georges Dallemagne, Josy Dubiť et Wouter Beke
4-502/1
p. 1-7 4-502/1 p. 1-7 (PDF)
  Amendement nr 2 van de heer Georges Dallemagne
4-502/2
p. 1 4-502/2 p. 1 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het recht op terugkeer voor de Palestijnse vluchtelingen (Nieuw opschrift : Voorstel van resolutie betreffende de IsraŽlisch-Palestijnse kwestie) (2-507)      
  Amendement nr 15 van de heer Dallemagne, ingediend na terugzending naar de commissie
2-507/6
p. 2 2-507/6 p. 2 (PDF)
  Voorstel tot terugzending
2-79
p. 34-37 2-79 p. 34-37 (PDF)
  Bespreking
2-84
p. 39-54 2-84 p. 39-54 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het standpunt van BelgiŽ in de verhoudingen tussen de Europese Unie en de Staat IsraŽl (2-221)      
  Algemene bespreking
2-21
p. 4-14 2-21 p. 4-14 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende verkrachtingen en seksuele geweldplegingen tegen vrouwen in het oosten van de Democratische Republiek Congo (4-485)      
  Voorstel van de dames Miet Smet en Sabine de Bethune en de heer Georges Dallemagne
4-485/1
p. 1-10 4-485/1 p. 1-10 (PDF)
  Amendementen nrs 10 en 11 van de heer Georges Dallemagne en mevrouw Miet Smet
4-485/3
p. 3-4 4-485/3 p. 3-4 (PDF)
  Amendementen nrs 24 en 25 van de heer Georges Dallemagne c.s.
4-485/3
p. 7 4-485/3 p. 7 (PDF)
  Bespreking
4-20
p. 42-52 4-20 p. 42-52 (PDF)
Voorstel van resolutie om de politieke stabiliteit, de democratie en de eerbiediging van de mensenrechten in Birma te waarborgen (4-353)      
  Bespreking
4-7
p. 10-20 4-7 p. 10-20 (PDF)
Voorstel van resolutie om de vreedzame evolutie van de politieke situatie en de inachtneming van de mensenrechten in Birma te steunen (4-323)      
  Amendementen nrs 23, 24 en 29 tot 32 van de heer Georges Dallemagne
4-323/2
p. 7 4-323/2 p. 7 (PDF)
  4-323/2
p. 8-9 4-323/2 p. 8-9 (PDF)
  Bespreking
4-7
p. 10-20 4-7 p. 10-20 (PDF)
Voorstel van resolutie over Birma (Nieuw opschrift : Voorstel van resolutie over de schending van de mensenrechten in Birma) (Myanmar) (2-130)      
  Amendement nr 3 van de heer Dallemagne
2-130/2
p. 2 2-130/2 p. 2 (PDF)
Voorstel van resolutie over Cyprus (Toetreding tot de Europese Unie - Oplossing voor het probleem Cyprus) (2-494)      
  Bespreking
2-78
p. 26-33 2-78 p. 26-33 (PDF)
Voorstel van resolutie over Tibet (2-631)      
  Voorstel van de heer Dallemagne
2-631/1
p. 1-3 2-631/1 p. 1-3 (PDF)
  Bespreking
2-219
p. 6-8 2-219 p. 6-8 (PDF)
Voorstel van resolutie over TsjetsjeniŽ (2-198)      
  Voorstel van de heer Dallemagne
2-198/1
p. 1-4 2-198/1 p. 1-4 (PDF)
  Bespreking
2-21
p. 14-19 2-21 p. 14-19 (PDF)
Voorstel van resolutie over de beledigende uitlatingen van de heer Haider en de mogelijke deelneming van extreem-rechts aan de Oostenrijkse regering (2-319)      
  Voorstel van de heer Dallemagne
2-319/1
p. 1-2 2-319/1 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking
2-26
p. 43-58 2-26 p. 43-58 (PDF)
Voorstel van resolutie over de berechting bij verstek van generaal Pinochet (2-400)      
  Voorstel van de heer Dallemagne
2-400/1
p. 1 2-400/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van resolutie over de deontologische gedragsregels die de regering moet aannemen inzake buitenlands beleid (2-611)      
  Voorstel van de heer Dallemagne
2-611/1
p. 1-4 2-611/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie over de ministeriŽle conferentie van de Wereldhandelsorganisatie in Doha (2-869)      
  Bespreking
2-148
p. 53-56 2-148 p. 53-56 (PDF)
Voorstel van resolutie over de noodzaak dat de Verenigde Staten van Amerika de doelstelling van het protocol van Kyoto in acht nemen (Veroordeling van de recente verklaringen van de president van de Verenigde Staten, George W. Bush, waarmee hij te kennen gaf dat zijn land het protocol van Kyoto verwerpt) (2-727)      
  Algemene bespreking
2-128
p. 27-41 2-128 p. 27-41 (PDF)
Voorstel van resolutie over de opheffing van de verplichting de uitslag van een aids-test voor te leggen om een Belgisch visum, een werkvergunning of een verblijfsvergunning te verkrijgen (of een studiebeurs) (2-581)      
  Voorstel van de heren Dallemagne en Van Quickenborne
2-581/1
p. 1-3 2-581/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie over de opportuniteit van een defederalisering van de ontwikkelingssamenwerking (2-689)      
  Voorstel van de heer Dallemagne en mevrouw Willame-Boonen
2-689/1
p. 1-7 2-689/1 p. 1-7 (PDF)
Voorstel van resolutie over de situatie in Birma (4-343)      
  Voorstel van de heer Georges Dallemagne c.s.
4-343/1
p. 1-3 4-343/1 p. 1-3 (PDF)
  Bespreking
4-7
p. 10-20 4-7 p. 10-20 (PDF)
Voorstel van resolutie over de sociaal verantwoorde productie (Bevorderen van een eerlijke wereldhandel en van wereldwijd menswaardige arbeidsomstandigheden - Toekenning van een kenmerk aan producenten die producten op de Belgische markt brengen - Oprichting van een instituut) (2-415)      
  Verslag van de heren Dallemagne, Geens en Maertens en van mevrouw Laloy
2-415/2
p. 1-2 2-415/2 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van resolutie over de toetreding van een extreem-rechtse partij tot de regering van een lidstaat van de Europese Unie (2-320)      
  Algemene bespreking
2-26
p. 43-58 2-26 p. 43-58 (PDF)
Voorstel van resolutie over de uitslag van de parlementsverkiezingen in Oostenrijk en de onderhandelingen met het oog op de regeringsvorming (2-317)      
  Algemene bespreking
2-26
p. 43-58 2-26 p. 43-58 (PDF)
Voorstel van resolutie over een ethische veertienpuntenagenda ter attentie van de president van de Verenigde Staten (Aanzetten van de Amerikaanse autoriteiten tot bevordering van waarden in de internationale politiek vooral door hun internationale verbintenissen na te komen en dit door veertien voorstellen betreffende : het Verdrag inzake de rechten van het kind, het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten en de overige verdragen tot bescherming van de rechten van de mens, het Internationaal Strafgerechtshof, de afschaffing van de doodstraf, de fundamentele overeenkomsten van de IAO, economische sancties en embargo's, het protocol van Kyoto, het Verdrag waarbij antipersoonsmijnen worden verboden, het Verdrag waarbij kernproeven worden verboden, het ruimteschild [National Missile Defence Initiative], de financiering van internationale organisaties die zich bezighouden met geboortebeperking, de financiering van de Verenigde Naties, de vredesmissies van de Verenigde Naties en de politieke, militaire en economische spionage gericht tegen de westerse bondgenoten) (2-715)      
  Voorstel van de heer Dallemagne
2-715/1
p. 1-13 2-715/1 p. 1-13 (PDF)
Voorstel van resolutie over een programma voor de georganiseerde opsporing van baarmoederhalskanker (2-1503)      
  Amendement nr 2 van de heer Dallemagne c.s.
2-1503/2
p. 2 2-1503/2 p. 2 (PDF)
Voorstel van resolutie strekkende tot een betere aanpak, op het vlak van de volksgezondheid, van de risico's verbonden aan overgewicht en zwaarlijvigheid (Nieuw opschrift : Voorstel van resolutie strekkende tot een betere aanpak, op het vlak van de volksgezondheid, van de risico's verbonden aan overgewicht en obesitas) (4-74)      
  Amendementen nrs 25, 26, 28 en 29 van de heer Georges Dallemagne
4-74/2
p. 14 4-74/2 p. 14 (PDF)
  4-74/2
p. 15 4-74/2 p. 15 (PDF)
  Verslag van mevrouw Olga Zrihen en de heer Georges Dallemagne
4-74/3
p. 1-15 4-74/3 p. 1-15 (PDF)
Voorstel van resolutie strekkende tot een curatieve, interdisciplinaire aanpak van overgewicht bij kinderen en zwaarlijvigheid bij volwassenen, alsook van de eraan verbonden risico's (4-172)      
  Verslag van mevr. Olga Zrihen en de heer Georges Dallemagne
4-172/2
p. 1 4-172/2 p. 1 (PDF)
Voorstel van resolutie ter bevordering van het goede verloop van de onderhandelingen met het oog op hereniging van Cyprus (4-114)      
  Amendement nr 6 van de heer Dallemagne
4-114/3
p. 2 4-114/3 p. 2 (PDF)
Voorstel van resolutie ter verhindering van en als krachtig verzet tegen het toetreden van extreem-rechts tot de federale regering van de Republiek Oostenrijk, lid van de Europese Unie (2-316)      
  Algemene bespreking
2-26
p. 43-58 2-26 p. 43-58 (PDF)
Voorstel van resolutie ter verhindering van en als krachtig verzet tegen het toetreden van extreem-rechts tot de federale regering van de Republiek Oostenrijk, lid van de Europese Unie (Nieuw opschrift : Voorstel van resolutie ter veroordeling van de toetreding van extreem-rechts tot de federale regering van de Republiek Oostenrijk, lid van de Europese Unie) (2-322)      
  Algemene bespreking
2-26
p. 43-58 2-26 p. 43-58 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de essentiŽle elementen van het statuut van de personeelsleden van de politiediensten en houdende diverse andere bepalingen met betrekking tot de politiediensten (De graden van het operationeel kader en van het administratief en logistiek kader - De aanwerving - De benoemende overheid - De baremische loopbaan, de bevordering door verhoging in graad en de bevordering door overgang naar een hoger kader of niveau - Rechten en plichten - De basisregels van de evaluatie van de personeelsleden - Mandaten - De definitieve ambtsontheffing en de ambtsneerlegging - Gezondheidszorgen - Het recht op wedde en de gewaarborgde bezoldiging) (2-1102)      
  Amendementen nrs 1 tot 7 van mevrouw Nyssens en de heer Dallemagne
2-1102/2
p. 1-4 2-1102/2 p. 1-4 (PDF)
  Amendementen nrs 1 en 2 van mevrouw Nyssens en de heer Dallemagne, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-1102/4
p. 3 2-1102/4 p. 3 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de regularisatie van het verblijf van bepaalde categorieŽn van vreemdelingen verblijvend op het grondgebied van het Rijk (o.a. uitgeprocedeerde asielzoekers - Illegalen) (2-202)      
  Amendementen nrs 52 tot 61 van de heer Dallemagne en mevrouw Nyssens
2-202/2
p. 37-42 2-202/2 p. 37-42 (PDF)
  Amendementen nrs 78 en 79 van de heer Dallemagne en mevrouw Nyssens
2-202/2
p. 48 2-202/2 p. 48 (PDF)
  Amendement nr 82 van mevrouw Nyssens en de heer Dallemagne, ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-202/5
p. 2 2-202/5 p. 2 (PDF)
  Amendementen nrs 53, 56 tot 58 en 60 van de heer Dallemagne et mevrouw Nyssens, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-202/6
p. 1-2 2-202/6 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking
2-17
p. 11-63 2-17 p. 11-63 (PDF)
  Eindstemming en stemverklaringen van de heren Monfils, Mahoux, Dallemagne, Verreycken, Lozie en Van Quickenborne en mevrouw Nagy
2-18
p. 31-35 2-18 p. 31-35 (PDF)
  2-18
p. 51-52 2-18 p. 51-52 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de sociale verkiezingen van het jaar 2008 (Reglementering van de verkiezingsprocedure alsook regels betreffende de samenstelling en de werking van de ondernemingsraden en de comitťs voor preventie en bescherming op het werk) (4-413)      
  Algemene bespreking
4-7
p. 6-9 4-7 p. 6-9 (PDF)
Wetsontwerp houdende de inrichting van de functie van veiligheidsbeambte met het oog op de uitvoering van taken die betrekking hebben op de politie van hoven en rechtbanken en de overbrenging van gevangenen (2-1377)      
  Amendement nr 5 van de heer Dallemagne
2-1377/2
p. 6 2-1377/2 p. 6 (PDF)
  Amendement nr 5 van de heer Dallemagne, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-1377/4
p. 1 2-1377/4 p. 1 (PDF)
  Stemming en stemverklaring van de heer Dallemagne
2-267
p. 45 2-267 p. 45 (PDF)
  2-267
p. 70 2-267 p. 70 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Euro-mediterrane Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lid-Staten, enerzijds, en de Staat IsraŽl, anderzijds, de Bijlagen I, II, III, IV, V, VI en VII, Protocollen 1, 2, 3, 4 en 5, en Slotakte, gedaan te Brussel op 20 november 1995 (2-142)      
  Algemene bespreking
2-21
p. 4-14 2-21 p. 4-14 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Internationale Cacao-Overeenkomst van 1993, en met de Bijlagen, opgemaakt te GenŤve op 16 juli 1993 (2-377)      
  Algemene bespreking
2-55
p. 5-8 2-55 p. 5-8 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Galand, Mahoux, Monfils, Geens en Dallemagne
2-57
p. 29-31 2-57 p. 29-31 (PDF)
  2-57
p. 75 2-57 p. 75 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Republiek Zuid-Afrika inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Pretoria op 14 augustus 1998 (2-80)      
  Verslag van de heer Dallemagne
2-80/2
p. 1-2 2-80/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Verenigde Mexicaanse Staten inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Mexico op 27 augustus 1998 (2-79)      
  Verslag van de heer Dallemagne
2-79/2
p. 1-2 2-79/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie, enerzijds, en de regering van de Republiek Oezbekistan, anderzijds, inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, gedaan te Tashkent op 17 april 1998 (2-139)      
  Verslag van de heer Dallemagne
2-139/2
p. 1-2 2-139/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol van Kyoto bij het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatsverandering, en met de Bijlagen A en B, gedaan te Kyoto op 11 december 1997 (Verplichtingen tot beperking of reductie van de emissies van broeikasgassen) (2-775)      
  Algemene bespreking
2-128
p. 27-41 2-128 p. 27-41 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Statuut van Rome van het Internationaal Strafgerechtshof, gedaan te Rome op 17 juli 1998 (2-329)      
  Algemene bespreking
2-31
p. 6-12 2-31 p. 6-12 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag inzake de bescherming en het gebruik van grensoverschrijdende waterlopen en internationale meren, en met de bijlagen I, II, III en IV, gedaan te Helsinki op 17 maart 1992 (ECE-Rivierenverdrag - Internationale samenwerking inzake gebruik en bescherming van grensoverschrijdende zoetwatervoorraden) (2-406)      
  Algemene bespreking
2-55
p. 11-14 2-55 p. 11-14 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag van Lissabon tot wijziging van het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met de Slotakte, gedaan te Lissabon op 13 december 2007 (4-568)      
  Algemene bespreking
4-19
p. 5-61 4-19 p. 5-61 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag van Nice houdende wijziging van het verdrag betreffende de Europese Unie, de verdragen tot oprichting van de Europese Gemeenschappen en sommige bijbehorende akten, met de Protocollen 1, 2 en 3 en met de Slotakte, gedaan te Nice op 26 februari 2001 (2-985)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Thissen, Ceder, Roelants du Vivier, Vankrunkelsven, Dallemagne, De Decker en mevrouw Lizin
2-188
p. 35-38 2-188 p. 35-38 (PDF)
  2-188
p. 48 2-188 p. 48 (PDF)
Wetsontwerp houdende nieuwe maatregelen ten gunste van de oorlogsslachtoffers (Verhogingen van de rente van werkweigeraar of van gedeporteerde - Renten van de oorlogsweduwen - Maatregelen t.v.v. de joodse gemeenschap en de zigeunergemeenschap) (2-1534)      
  Amendementen nrs 1 en 2 van de heren Barbeaux en Dallemagne
2-1534/2
p. 1-2 2-1534/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp ter bevordering van sociaal verantwoorde productie (Bevorderen van een eerlijke wereldhandel en van wereldwijd menswaardige arbeidsomstandigheden - Toekenning van een keurmerk aan producenten die producten op de Belgische markt brengen - Oprichting van een instituut) (2-288)      
  Verslag van de heren Dallemagne, Geens en Maertens en mevrouw Laloy
2-288/6
p. 1-53 2-288/6 p. 1-53 (PDF)
Wetsontwerp tot bepaling van de voorwaarden waaronder de plaatselijke overheden een financiŽle bijstand kunnen genieten van de Staat in het kader van het stedelijk beleid (2-456)      
  Amendementen nrs 1 tot 4 van de heer Dallemagne
2-456/2
p. 1-2 2-456/2 p. 1-2 (PDF)
  Amendementen nrs 2 en 4 van de heer Dallemagne, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-456/5
p. 1 2-456/5 p. 1 (PDF)
  Aangehouden stemming en stemverklaring van de heer Dallemagne
2-59
p. 46 2-59 p. 46 (PDF)
  2-59
p. 73-74 2-59 p. 73-74 (PDF)
Wetsontwerp tot regeling van de gerechtelijke beroepen ingesteld in het kader van de procedure aangaande de sociale verkiezingen van het jaar 2008 (Bepaling van de specifieke procedureregels van toepassing op sommige gerechtelijke beroepen welke kunnen worden ingediend in het kader van de verkiezingsprocedure) (4-414)      
  Algemene bespreking
4-7
p. 6-9 4-7 p. 6-9 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van artikel 215 van de programmawet van 27 december 2004 teneinde de doelgroep uit te breiden die een toelage van het Sociaal Stookoliefonds kan genieten (4-574)      
  Verslag van de heer Georges Dallemagne
4-574/3
p. 1-3 4-574/3 p. 1-3 (PDF)
  Algemene bespreking
4-18
p. 32-33 4-18 p. 32-33 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van artikel 23 van de wet van 14 februari 1961 voor economische expansie, sociale vooruitgang en financieel herstel (Controle op de gezinstoestand van de werklozen : huisbezoeken door RVA) (2-527)      
  Algemene bespreking
2-79
p. 19-23 2-79 p. 19-23 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van artikel 71 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (Minimumnormen voor het verlenen van tijdelijke bescherming in geval van massale toestroom van ontheemden - Beroep bij de rechterlijke macht in geval van uitsluiting van het voordeel van tijdelijke bescherming) (2-1368)      
  Verslag van de heer Dallemagne
2-1368/2
p. 1 2-1368/2 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
2-263
p. 8-18 2-263 p. 8-18 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen in verzekeringsaangelegenheden (Omzetting richtlijn 2004/113/EG van de Raad) (4-477)      
  Algemene bespreking
4-9
p. 14-43 4-9 p. 14-43 (PDF)
  4-9
p. 44-70 4-9 p. 44-70 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (Omzetting EG-richtlijn betreffende minimumnormen voor het verlenen van tijdelijke bescherming bij massale toestroom van ontheemden en maatregelen ter bevordering van een evenwicht tussen de inspanning van de lidstaten voor de opvang en het dragen van de consequenties ervan) (2-1367)      
  Verslag van de heer Dallemagne
2-1367/2
p. 1-15 2-1367/2 p. 1-15 (PDF)
  Algemene bespreking
2-263
p. 8-18 2-263 p. 8-18 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van het Kieswetboek (Verkiezing van de federale wetgevende Kamers - Provinciale kieskringen - Kieskringen van Brussel-Halle-Vilvoorde, Leuven en Waals Brabant) (2-1281)      
  Amendementen nrs 1 en 2 van de heer Dallemagne
2-1281/2
p. 1-2 2-1281/2 p. 1-2 (PDF)
  Amendementen nrs 1 en 2 van de heer Dallemagne, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-1281/4
p. 3 2-1281/4 p. 3 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
2-240
p. 13-19 2-240 p. 13-19 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van sommige aspecten van de wetgeving met betrekking tot de inrichting en de werkwijze van de afdeling wetgeving van de Raad van State (2-1426)      
  Verslag van de heren Dallemagne en Wille
2-1426/2
p. 1-20 2-1426/2 p. 1-20 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de begeleiding bij het levenseinde en de mogelijkheid voor de arts om in uitzonderlijke omstandigheden het overlijden van een terminaal zieke patiŽnt te bespoedigen (2-666)      
  Algemene bespreking
2-152
p. 4-68 2-152 p. 4-68 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de euthanasie (2-244)      
  Amendementen nrs 124 tot 127 van de heer Dallemagne
2-244/9
p. 4-5 2-244/9 p. 4-5 (PDF)
  Amendement nr 163 van de heer Dallemagne en mevrouw Nyssens
2-244/10
p. 17 2-244/10 p. 17 (PDF)
  Amendement nr 219 van de heer Dallemagne c.s.
2-244/12
p. 26 2-244/12 p. 26 (PDF)
  Amendementen nrs 793 en 795 van de heer Dallemagne, ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-244/25
p. 49-50 2-244/25 p. 49-50 (PDF)
  2-244/25
p. 50 2-244/25 p. 50 (PDF)
  Algemene bespreking
2-152
p. 4-68 2-152 p. 4-68 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de palliatieve zorg (2-246)      
  Amendement nr 22 van de heer Dallemagne
2-246/2
p. 15 2-246/2 p. 15 (PDF)
  Algemene bespreking
2-152
p. 4-68 2-152 p. 4-68 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de problemen rond het levenseinde en de toestand van ongeneeslijk zieke patiŽnten (Euthanasie) (2-10)      
  Algemene bespreking
2-152
p. 4-68 2-152 p. 4-68 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de strafrechtelijke bescherming van kwetsbare personen (Probleem van de mishandeling van ouderen op strafrechtelijk vlak) (4-384)      
  Voorstel van de heren Jean-Paul Procureur, Francis Delpťrťe, Georges Dallemagne en Marc Elsen
4-384/1
p. 1-30 4-384/1 p. 1-30 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de toepassing van het verlaagd BTW-tarief op diensten van autokeuringcentra ten gunste van sommige invaliden of gehandicapten (4-422)      
  Voorstel van de heren Marc Elsen, Georges Dallemagne en Francis Delpťrťe
4-422/1
p. 1-3 4-422/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de uitbreiding van het gemeentelijk stemrecht en het recht om verkozen te worden tot de niet-Europese onderdanen die in BelgiŽ verblijven (2-548)      
  Amendement nr 8 van de heer Dallemagne
2-548/4
p. 2-3 2-548/4 p. 2-3 (PDF)
  Algemene bespreking
2-196
p. 31-64 2-196 p. 31-64 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende het definitieve verbod op antipersoonsmijnen (2-76)      
  Algemene bespreking
2-17
p. 85-86 2-17 p. 85-86 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende het verzoek om levensbeŽindiging (Euthanasie) (2-22)      
  Algemene bespreking
2-152
p. 4-68 2-152 p. 4-68 (PDF)
Wetsvoorstel houdende de bescherming van de rechten en de waardigheid van de mens bij het naderend levenseinde (Medisch handelen - Euthanasie - Palliatieve zorgverlening - Burgerlijk Wetboek : vaststelling, aangifte en controle van overlijden) (2-160)      
  Algemene bespreking
2-152
p. 4-68 2-152 p. 4-68 (PDF)
Wetsvoorstel houdende de organisatie van de civiele veiligheidsdiensten (Noodzaak om de wet van 31 december 1963 betreffende de civiele bescherming grondig te wijzigen) (2-532)      
  Voorstel van de heer Dallemagne en mevrouw Lizin
2-532/1
p. 1-16 2-532/1 p. 1-16 (PDF)
Wetsvoorstel houdende instelling van een federale evaluatiecommissie inzake de toepassing van de wet van ... betreffende de euthanasie (2-245)      
  Algemene bespreking
2-152
p. 4-68 2-152 p. 4-68 (PDF)
Wetsvoorstel houdende regeling van de vrijwillige burgerdienst (4-374)      
  Voorstel van de heren Marc Elsen en Georges Dallemagne
4-374/1
p. 1-14 4-374/1 p. 1-14 (PDF)
Wetsvoorstel houdende wijziging van de artikelen 39 en 43, ß 1, van de arbeidswet van 16 maart 1971 met het oog op het verbeteren van de moederschapsbescherming (Moederschapsverlof) (2-353)      
  Voorstel van de heer Dallemagne
2-353/1
p. 1-8 2-353/1 p. 1-8 (PDF)
  Amendementen nrs 1 tot 2 van de heer Dallemagne
2-353/2
p. 1-2 2-353/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel houdende wijziging van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoŲrdineerd op 14 juli 1994, en van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoŲrdineerd op 14 juli 1994, met het oog op het verbeteren van de moederschapsbescherming (Moederschapsverlof - Vaderschapsverlof) (2-351)      
  Voorstel van de heer Dallemagne
2-351/1
p. 1-9 2-351/1 p. 1-9 (PDF)
  Amendementen nrs 1 tot 3 van de heer Dallemagne
2-351/2
p. 1-3 2-351/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel op de euthanasie (2-105)      
  Algemene bespreking
2-152
p. 4-68 2-152 p. 4-68 (PDF)
Wetsvoorstel strekkende om de toepassing van bepaalde regelingen ter bevordering van de werkgelegenheid uit te breiden tot de vreemdelingen (Plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen - Doorstromingsprogramma's - Herinschakeling van langdurig werklozen - OCMW dat optreedt als werkgever of een overeenkomst inzake tewerkstelling sluit met een privť-onderneming - Regularisatie van illegalen) (2-132)      
  Voorstel van de heer Dallemagne
2-132/1
p. 1-3 2-132/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel strekkende om het recht op palliatieve zorg in te voeren en de palliatieve zorgverlening te verbeteren (2-402)      
  Algemene bespreking
2-152
p. 4-68 2-152 p. 4-68 (PDF)
Wetsvoorstel strekkende om het recht op palliatieve zorg voor eenieder te garanderen en om het kader voor het verlenen van de palliatieve zorg vast te stellen (2-249)      
  Verslag van mevrouw de T'Serclaes en de heer Dallemagne
2-249/2
p. 1-2 2-249/2 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking
2-152
p. 4-68 2-152 p. 4-68 (PDF)
Wetsvoorstel strekkende tot de vergroting van het medebeslissingsrecht van de patiŽnt via de invoering van een behandelingsbeschikking (Palliatieve zorg en euthanasie) (2-86)      
  Algemene bespreking
2-152
p. 4-68 2-152 p. 4-68 (PDF)
Wetsvoorstel strekkende tot het verlenen van een toelage voor het begin van het schooljaar (2-545)      
  Voorstel van de heer Dallemagne
2-545/1
p. 1-5 2-545/1 p. 1-5 (PDF)
  Algemene bespreking
2-159
p. 27-30 2-159 p. 27-30 (PDF)
Wetsvoorstel teneinde het zorgouderschap in het Burgerlijk Wetboek op te nemen (Ouderlijk gezag) (4-382)      
  Voorstel van de heren Jean-Paul Procureur, Georges Dallemagne en Francis Delpťrťe
4-382/1
p. 1-14 4-382/1 p. 1-14 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 75 van het Burgerlijk Wetboek (Gemengd huwelijk of huwelijk tussen niet-Belgen : plicht van de ambtenaar van de burgerlijke stand te wijzen op het Verdrag van 's-Gravenhage betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen) (2-239)      
  Algemene bespreking
2-39
p. 39-41 2-39 p. 39-41 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van het Wetboek van vennootschappen met het oog op de instelling van een auditcomitť binnen de ter beurze genoteerde vennootschappen (4-398)      
  Voorstel van de heer Georges Dallemagne
4-398/1
p. 1-5 4-398/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot instelling van een Fonds ter bestrijding van het tabaksgebruik (2-1349)      
  Voorstel van de heren Dallemagne en Barbeaux
2-1349/1
p. 1-9 2-1349/1 p. 1-9 (PDF)
Wetsvoorstel tot instelling van een volksraadpleging over het stemrecht voor vreemdelingen (2-582)      
  Algemene bespreking
2-196
p. 31-64 2-196 p. 31-64 (PDF)
Wetsvoorstel tot interpretatie van artikel 7, eerste lid, van de wet van 16 juni 1993 betreffende de bestraffing van ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht (Wet op de universele bevoegdheid van het Belgische gerecht) (2-1237)      
  Voorstel van de heren Cornil, Dallemagne, Destexhe, Dubiť en Maertens en van mevrouw KaÁar
2-1237/1
p. 1-5 2-1237/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoering van een huisvestingsbijslag op het leefloon (2-1625)      
  Voorstel van mevrouw Nyssens c.s.
2-1625/1
p. 1-6 2-1625/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot oprichting van een "Federaal huurwaarborgfonds" en tot wijziging van de regels van het Burgerlijk Wetboek in verband met de waarborgen die worden geboden door wie een huurovereenkomst met betrekking tot de hoofdverblijfplaats van de huurders sluit (Oprichting van een openbare instelling, die tot taak heeft de verbintenissen van de huurders m.b.t. de hoofdverblijfplaats te waarborgen - Instelling van een specifieke huurwaarborg die een voorrecht op het geldbedrag op de geÔndividualiseerde rekening combineert met een waarborg van het Fonds - Nietigheid van elke andere vorm van waarborg) (4-369)      
  Voorstel van de heren Marc Elsen, Georges Dallemagne en Francis Delpťrťe
4-369/1
p. 1-11 4-369/1 p. 1-11 (PDF)
Wetsvoorstel tot reglementering van het gebruik van genetische analyses voor identificatiedoeleinden inzake afstamming (2-1528)      
  Voorstel van de heer Dallemagne c.s.
2-1528/1
p. 1-25 2-1528/1 p. 1-25 (PDF)
Wetsvoorstel tot schadeloosstelling van hepatitis-C-slachtoffers en tot invoering van een federaal plan ter bestrijding van hepatitis C (2-1139)      
  Voorstel van de heer Dallemagne
2-1139/1
p. 1-10 2-1139/1 p. 1-10 (PDF)
Wetsvoorstel tot toekenning van 10 dagen verlof om persoonlijke redenen aan zwangere vrouwen (2-352)      
  Voorstel van de heer Dallemagne
2-352/1
p. 1-8 2-352/1 p. 1-8 (PDF)
Wetsvoorstel tot toekenning van het actief en passief kiesrecht bij de gemeente- en provincieraadsverkiezingen aan de buitenlandse onderdanen (2-587)      
  Algemene bespreking
2-196
p. 31-64 2-196 p. 31-64 (PDF)
Wetsvoorstel tot vrijwaring van de ontwikkelingssamenwerking en de schuldverlichting ten gevolge van het optreden van aasgierfondsen (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel dat ertoe strekt de inbeslagneming of de overdracht te verhinderen van overheidsgeld bestemd voor de internationale samenwerking, met name via de techniek van de aasgierfondsen) ("Vulture funds" - Hefboomfondsen die tegen lage prijzen obligaties van arme landen opkopen om die landen vervolgens via uitputtingsslag voor rechtbanken te dwingen tot uitbetaling van de nominale waarde, vermeerderd met intresten - Niet-vatbaarheid voor beslag en overdracht van de leningsbedragen) (4-482)      
  Voorstel van de heren Paul Wille, FranÁois Roelants du Vivier, Josy Dubiť en Georges Dallemagne en de dames Margriet Hermans, Nele Lijnen, Sabine de Bethune, Marleen Temmerman en Olga Zrihen
4-482/1
p. 1-14 4-482/1 p. 1-14 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 10 van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen om de afwijking in te voeren die is toegestaan in artikel 5 van de richtlijn 2004/113/EG van de Raad (teneinde op het gebied van de verzekeringen de mannen en de vrouwen niet volstrekt gelijk te behandelen) (4-352)      
  Algemene bespreking
4-9
p. 14-43 4-9 p. 14-43 (PDF)
  4-9
p. 44-70 4-9 p. 44-70 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 24 van de wet van 20 juli 1971 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging (As van verbrande lijken) (Zie ook doc. Senaat 1-1065/1) (2-258)      
  Algemene bespreking
2-59
p. 28-34 2-59 p. 28-34 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 73 van de nieuwe gemeentewet (Gemeenteraadsleden : onverenigbaarheid wegens bloed- of aanverwantschap) (2-119)      
  Amendement nr 3 van de heer Dallemagne en mevrouw Thijs
2-119/3
p. 3 2-119/3 p. 3 (PDF)
  Algemene bespreking
2-59
p. 25-27 2-59 p. 25-27 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 73 van de nieuwe gemeentewet (Zetelen van bloed- en aanverwanten in eenzelfde gemeenteraad) (2-205)      
  Algemene bespreking
2-59
p. 25-27 2-59 p. 25-27 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 73 van de nieuwe gemeentewet, betreffende het verbod voor bloed- en aanverwanten om in dezelfde gemeenteraad zitting te nemen (2-168)      
  Algemene bespreking
2-59
p. 25-27 2-59 p. 25-27 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de datum van inwerkingtreding van de wet van 10 december 1997 houdende verbod op de reclame voor tabaksproducten (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot wijziging van de datum van inwerkingtreding van de wet van 10 december 1997 houdende verbod op de reclame voor tabaksproducten en tot oprichting van een Fonds ter bestrijding van het tabaksgebruik) (Grote Prijs Formule 1 van Spa-Francorchamps) (2-1336)      
  Algemene bespreking
2-242
p. 4-50 2-242 p. 4-50 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Vankrunkelsven, Malcorps, Tobback, Dallemagne, Verreycken en Caluwť en mevrouw Nagy
2-243
p. 35-38 2-243 p. 35-38 (PDF)
  2-243
p. 51 2-243 p. 51 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de gemeentekieswet en de nieuwe gemeentewet, om de strijd tegen extreem-rechts op te voeren (Gronden van niet-verkiesbaarheid - Afzetten of schorsen van schepenen) (2-394)      
  Voorstel van de heer Dallemagne
2-394/1
p. 1-10 2-394/1 p. 1-10 (PDF)
  Amendementen nrs 1 tot 3 en 5 en 6 van de heer Dallemagne
2-394/2
p. 1-4 2-394/2 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de gemeentekieswet en de nieuwe gemeentewet, met betrekking tot het stemrecht en de verkiesbaarheid bij gemeenteraadsverkiezingen van onderdanen van lidstaten van de Europese Unie en van de andere staatsburgers van buitenlandse nationaliteit die langer dan vijf jaar in BelgiŽ verblijven (2-954)      
  Voorstel van de heer Dallemagne c.s.
2-954/1
p. 1-5 2-954/1 p. 1-5 (PDF)
  Algemene bespreking
2-196
p. 31-64 2-196 p. 31-64 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de gemeentekieswet en de nieuwe gemeentewet, met betrekking tot het stemrecht en de verkiesbaarheid van niet-Belgen bij gemeente- en provincieraadsverkiezingen (2-880)      
  Algemene bespreking
2-196
p. 31-64 2-196 p. 31-64 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de gewone wet van 16 juli 1993 ter vervollediging van de federale staatsstructuur, met het oog op de afschaffing van de devolutieve werking van de lijststem en van de lijsten van kandidaat-opvolgers bij de verkiezingen van het Vlaamse en het Waalse Parlement (2-294)      
  Voorstel van de heer Dallemagne c.s.
2-294/1
p. 1-6 2-294/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de vreemdelingenwet van 15 december 1980 strekkende om de procedure tot erkenning van de status van vluchteling te hervormen en een status van tijdelijke bescherming tot stand te brengen (Afschaffing van het zogenaamde "ontvankelijkheidsonderzoek" door de Dienst Vreemdelingenzaken - Beroepsinstanties [zie wetgevingsdossier 2-1169]) (2-1168)      
  Voorstel van de heer Dallemagne
2-1168/1
p. 1-21 2-1168/1 p. 1-21 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de vreemdelingenwet van 15 december 1980 strekkende om de procedure tot toekenning van de status van vluchteling te hervormen (Vaste Beroepscommissie voor de vluchtelingen - Personeelsbestand en procedure [zie wetgevingsdossier 2-1168]) (2-1169)      
  Voorstel van de heer Dallemagne
2-1169/1
p. 1-4 2-1169/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoŲrdineerd op 16 maart 1968, ter afschaffing van het mechanisme van de opdeciemen voor de verkeersboetes (4-400)      
  Voorstel van de heer Georges Dallemagne
4-400/1
p. 1-7 4-400/1 p. 1-7 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoŲrdineerd op 14 juli 1994, wat betreft de verscheidene hoedanigheden als persoon ten laste (4-617)      
  Voorstel van de dames Nahima Lanjri, Anne Delvaux, Els Schelfhout en Miet Smet en de heren Georges Dallemagne, Wouter Beke, Dirk Claes en Marc Elsen
4-617/1
p. 1-6 4-617/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 12 januari 1989 tot regeling van de wijze waarop de Brusselse Hoofdstedelijke Raad wordt verkozen, met het oog op de afschaffing van de devolutieve werking van de lijststem en van de lijsten van kandidaat-opvolgers (2-295)      
  Voorstel van de heer Dallemagne c.s.
2-295/1
p. 1-6 2-295/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie, teneinde de persoonlijke levenssfeer beter te beschermen in het kader van de op locatiegegevens gebaseerde diensten of de locatiediensten via mobiele telefoon (Minimumvoorwaarden waaraan dergelijke dienstverlening moet voldoen - Lokalisatie van minderjarigen) (4-342)      
  Voorstel van de heren Francis Delpťrťe en Georges Dallemagne
4-342/1
p. 1-10 4-342/1 p. 1-10 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument en van de wet van 11 maart 2003 betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij, teneinde de bepalingen ter bescherming van de jonge consument te verbeteren (Reclame waarin wordt verwezen naar kinderfeesten - Minimumcriteria waaraan reclameboodschappen moeten voldoen om minderjarigen geen moreel of fysiek nadeel te berokkenen - Oprichting van een adviescommissie binnen de Raad voor het Verbruik - Verstrenging van de verplichtingen tot voorlichting van de minderjarige consument - Verbod op e-mailreclame voor minderjarigen die geen 12 jaar oud zijn) (4-383)      
  Voorstel van de heren Georges Dallemagne, Jean-Paul Procureur, Francis Dťlpťrťe en Marc Elsen en mevrouw Anne Delvaux
4-383/1
p. 1-8 4-383/1 p. 1-8 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 14 juli 1994 betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, teneinde tijdens het moederschapsverlof de uitoefening van bepaalde activiteiten toe te staan (Gemeente- of provincieraadslid, raadslid van een politiezone, OCMW-raadslid) (4-609)      
  Voorstel van mevrouw Anne Delvaux en de heren Marc Elsen en Georges Dallemagne
4-609/1
p. 1-2 4-609/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 16 juni 1993 betreffende de bestraffing van ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht (Wet op de universele bevoegdheid van het Belgische gerecht) (2-1256)      
  Amendementen nrs 12 en 18 van mevrouw Nyssens en de heer Dallemagne, ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-1256/14
p. 2-3 2-1256/14 p. 2-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 20 juli 2001 tot bevordering van buurtdiensten en banen alsmede van de programmawet (I) van 24 december 2002, en tot opheffing van de wet van 7 april 1999 betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst, teneinde de regeling van de dienstencheques uit te breiden en te veralgemenen (Uitbreiding van het activiteitsgebied - Uitbreiding van het toepassingsgebied voor de gebruikers - Uitbreiding van het toepassingsgebied voor de werknemers - De aankoopprijs van de dienstencheque stabiel maken - Het bedrag van de terugbetaling voor dienstencheques stabiliseren - Een einde maken aan de RSZ-afwijking voor "huisbedienden" teneinde die werknemers de mogelijkheid te bieden toe te treden tot de regeling - De overdracht van de PWA-activiteiten naar de regeling van de dienstencheques bespoedigen) (4-375)      
  Voorstel van mevrouw Anne Delvaux en de heren Georges Dallemagne en Marc Elsen
4-375/1
p. 1-14 4-375/1 p. 1-14 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven (Hervorming van de wet - Beheerscontract - Toezicht - Adviesbevoegdheid van het Parlement bij de uitwerking van het beheerscontract - Jaarlijkse rapportage door de minister aan het Parlement - Overheidsbestuurders - Auditcomitť - Selectie van de gedelegeerde bestuurders en de leden van het directiecomitť - Variabele bezoldiging van het topmanagement - Onverenigbaarheden - Regeringscommissaris) (4-396)      
  Voorstel van de heer Georges Dallemagne
4-396/1
p. 1-12 4-396/1 p. 1-12 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 22 december 1999 betreffende de regularisatie van het verblijf van bepaalde categorieŽn van vreemdelingen verblijvend op het grondgebied van het Rijk (Verbeteringen om te verhelpen aan een aantal obstakels voor de regularisatie) (2-569)      
  Voorstel van de heer Dallemagne
2-569/1
p. 1-4 2-569/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 25 mei 1999 betreffende de Belgische internationale samenwerking, met het oog op het vastleggen van nieuwe krachtlijnen (Inachtnemen van de betrokkenheid van de migranten bij ontwikkelingsprojecten - Bedragen - Interculturele dialoog - MinisteriŽle verslagen voor Kamer en Senaat - Sociale economie - Sociale rechtvaardigheid en sociale solidariteit) (2-1574)      
  Voorstel van de heer Dallemagne
2-1574/1
p. 1-4 2-1574/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 3 januari 1933 op de vervaardiging van, de handel in en het dragen van wapens en op de handel in munitie, wat betreft het verbod om antipersoonsmijnen op te slaan (Definitief verbod) (2-85)      
  Voorstel van de heren Dallemagne en Vandenberghe
2-85/1
p. 1-3 2-85/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten en tot aanvulling van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument teneinde de toegang tot de beschermde werken te verruimen (Technische correcties - Vergemakkelijken van de toegang tot beschermde werken in het kader van het kopiŽren voor eigen gebruik in familiekring en in het kader van de uitzonderingen t.b.v. de ziekenhuizen, onderwijsinstellingen, strafinrichtingen, instellingen voor jeugdzorg of instellingen voor gehandicaptenzorg - Misdrijf van het ongeoorloofd omzeilen van een "technische voorziening") (4-380)      
  Voorstel van de heren Francis Delpťrťe, Georges Dallemagne en Jean-Paul Procureur
4-380/1
p. 1-10 4-380/1 p. 1-10 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 7 februari 1994 om het beleid van ontwikkelingssamenwerking te toetsen aan de eerbied voor de rechten van de mens (Toestand van de werkende kinderen) (2-14)      
  Algemene bespreking
2-46
p. 45-49 2-46 p. 45-49 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Gerechtelijk Wetboek teneinde de procedures in familiezaken menselijker te doen verlopen (Behandeling met gesloten deuren van de debatten in familiezaken : jeugdrechtbank ; kortgeding - Beperking van de kostprijs en vereenvoudiging van de procedure door vervanging van dagvaarding bij deurwaardersexploot door een verzoekschrift en vervanging van de betekening van het exploot door de deurwaarder door kennisgeving door de griffier - Vereenvoudiging van de procedure voor echtscheiding met onderlinge toestemming) (4-381)      
  Voorstel van de heren Jean-Paul Procureur, Georges Dallemagne et Francis Delpťrťe
4-381/1
p. 1-7 4-381/1 p. 1-7 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Kieswetboek met het oog op de afschaffing van de devolutieve werking van de lijststem en van de lijsten van kandidaat-opvolgers bij de parlementsverkiezingen (2-293)      
  Voorstel van de heer Dallemagne c.s.
2-293/1
p. 1-9 2-293/1 p. 1-9 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde en van de wet van 17 juli 1975 met betrekking tot de boekhouding van de ondernemingen, teneinde het gebruik van de elektronische factuur aan te moedigen en de termijnen voor het bewaren van sommige boeken, facturen en documenten in te korten (De eigenhandige facturering - Nadere regels voor de verbetering van foutieve facturen - Bewaringstermijn - Opslagplaats en grensoverschrijdende aspecten) (4-599)      
  Voorstel van de heren Wouter Beke, Georges Dallemagne, Hugo Vandenberghe, Tony Van Parys, Pol Van Den Driessche en Etienne Schouppe
4-599/1
p. 1-10 4-599/1 p. 1-10 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en tot instelling van een forfaitaire belastingregeling inzake auteursrechten en naburige rechten (Fiscaal statuut van de inkomsten uit artistieke activiteiten) (4-119)      
  Amendementen nrs 1 tot 6 van de heer Georges Dallemagne
4-119/2
p. 1-4 4-119/2 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 teneinde de kosten voor het zoeken naar een baan fiscaal aftrekbaar te maken (4-419)      
  Voorstel van de heren Georges Dallemagne en Francis Delpťrťe
4-419/1
p. 1-3 4-419/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, teneinde op fiscaal vlak beter rekening te houden met de zorgbehoevendheid van de senioren (Herziening van het begrip "gehandicapte") (4-397)      
  Voorstel van de heer Georges Dallemagne
4-397/1
p. 1-5 4-397/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, teneinde de maatregelen ter beperking van het medisch aanbod tijdelijk op te schorten (Artsen : numerus clausus) (4-608)      
  Voorstel van mevrouw Anne Delvaux en de heren Marc Elsen en Georges Dallemagne
4-608/1
p. 1-5 4-608/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, teneinde komaf te maken met een werkloosheidsval voor onvrijwillig deeltijdwerkers met een inkomensgarantie-uitkering (Gelijkstelling van de inkomensgarantie-uitkering aan een deel van de voltijdse werkloosheidsuitkering in verhouding tot de niet-gepresteerde arbeidstijd t.a.v. een voltijdse loopbaan) (4-402)      
  Voorstel van mevrouw Anne Delvaux en de heren Marc Elsen en Georges Dallemagne
4-402/1
p. 1-17 4-402/1 p. 1-17 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 novembre 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, alsook van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie, teneinde de werkloosheidsvallen weg te werken, door elkeen die een baan aanneemt, een financiŽle bonus te waarborgen van ten minste 20 % vergeleken bij zijn vroegere situatie (want als de arbeid onvoldoende loont in vergelijking met het vervangingsinkomen en de daarmee gepaard gaande voordelen, worden de betrokkenen er niet toe aangezet een baan aan te nemen) (4-376)      
  Voorstel van mevrouw Anne Delvaux en de heren Marc Elsen en Georges Dallemagne
4-376/1
p. 1-17 4-376/1 p. 1-17 (PDF)
Zijn actieplan voor een coherente samenwerking met de democratische republiek Congo (2-114)      
  Vraag om uitleg van de heer Dallemagne aan de heer Boutmans, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
2-38
p. 53-58 2-38 p. 53-58 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999