S. 2-293 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van het Kieswetboek met het oog op de afschaffing van de devolutieve werking van de lijststem en van de lijsten van kandidaat-opvolgers bij de parlementsverkiezingen
Georges Dallemagne    Magdeleine Willame-Boonen    Clotilde Nyssens    Renť Thissen   

wijze van stemming
plaatsvervanger
landelijke verkiezing

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-293/1 2-293/1 (PDF) Wetsvoorstel 13/1/2000
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
12/1/2000   Indiening Doc. 2-293/1 2-293/1 (PDF)
27/1/2000   Inoverwegingneming
27/1/2000   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
27/1/2000   Verzending naar commissie
8/2/2000   Inschrijving op agenda
8/2/2000   Aanwijzing rapporteur(s): Jeannine Leduc
10/4/2003   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
In behandeling 8/2/2000

Kruispuntbank van de wetgeving