S. 2-694 Dossierfiche                  

Voorstel tot oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie belast met een onderzoek naar de oorzaken en mechanismen van de mensenhandel in bepaalde sectoren
Erika Thijs   

enquêtecommissie
mensenhandel
buitenlandse student
toelating van vreemdelingen
zwartwerk
parlementair onderzoek
schooluitwisseling
prostitutie
diplomatieke vertegenwoordiging
illegale migratie
naturalisatie
verblijfsrecht
illegale werknemer
visabeleid
arbeidsmarkt
werkvergunning
jongerenarbeid
beroepssport

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-694/1 2-694/1 (PDF) Voorstel 19/3/2001
2-694/2 2-694/2 (PDF) Verslag namens de subcommissie 28/6/2001
2-694/3 2-694/3 (PDF) Verslag namens de commissie 3/7/2001
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
19/3/2001   Indiening Doc. 2-694/1 2-694/1 (PDF)
22/3/2001   Inoverwegingneming
22/3/2001   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
5/7/2001   Inschrijving op agenda
12/7/2001   Algemene bespreking Hand. 2-137 Hand. 2-137 (PDF)
12/7/2001   Stemming over het geheel: verworpen (+39/-16/o5)
door aanneming conclusies commissie
Hand. 2-137 Hand. 2-137 (PDF)
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
22/3/2001   Verzending naar commissie
9/5/2001   Inschrijving op agenda
9/5/2001   Aanwijzing rapporteur(s): Georges Dallemagne
9/5/2001   Bespreking
9/5/2001   Interne adviesaanvraag: Subcommissie "Mensenhandel" (Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden)
9/5/2001   Verzending naar commissie voor advies: Subcommissie "Mensenhandel" (Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden)
3/7/2001   Inschrijving op agenda
3/7/2001   Bespreking
van het advies van de subcommissie "Mensenhandel"
3/7/2001   Stemming over het geheel: verworpen (+7/-1/o1)
3/7/2001   Verwerping
  Commissie voor advies: Subcommissie "Mensenhandel" (Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden)
9/5/2001   Verzending naar commissie voor advies
28/5/2001   Inschrijving op agenda
28/5/2001   Uitgesteld
11/6/2001   Inschrijving op agenda
11/6/2001   Aanwijzing rapporteur(s): Frans Lozie
11/6/2001   Bespreking
met het oog op het uitbrengen van een advies
11/6/2001   Uitbrengen advies
de subcommissie heeft met 5 tegen 3 stemmen bij 1 onthouding een negatief advies uitgebracht
25/6/2001   Inschrijving op agenda
25/6/2001   Uitgesteld
28/6/2001   Inschrijving op agenda
28/6/2001   Goedkeuring verslag
het verslag is goedgekeurd met 6 stemmen bij 1 onthouding
12/7/2001   Verwerping
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Verworpen 12/7/2001
[S1] Behandeling door Senaat
Verworpen 12/7/2001
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Verworpen 9/5/2001, 3/7/2001
Commissie voor advies: Subcommissie "Mensenhandel" (Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden)
Behandeling beëindigd 11/6/2001, 28/6/2001