S. 2-800 Dossierfiche K. 50-1262

Ontwerp van programmawet (opschrift in het Staatsblad : Programmawet voor het begrotingsjaar 2001)
Regering G. Verhofstadt I  

medische diagnose
programmawet
sociale zekerheid
ziekteverzekering
sociale begroting
sociale uitkering
loonindexering
pensioenregeling
arbeidsongevallenverzekering
Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers
gezinsuitkering
grensarbeider
Fonds voor Arbeidsongevallen
dienstpersoneel
salarisvermindering
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid
Federaal Dienstencentrum
werkgelegenheidsbevordering
werkloze
oprichting van een onderneming
vormingsverlof
sociale bijdrage
Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening
begrotingsfonds
handelsmaatschappij
vennootschapsbelasting
splitsing van onderneming
fusie van ondernemingen
belasting op inkomsten uit kapitaal
aandeel
overheidsschuld
Amortisatiekas
SN Brussels Airlines
financiŽle instelling
overheidssteun
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid
mobiele telefoon
pers
persagentschap
schending van het EU-recht
Proximus
bescherming van de consument
Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie
personeelsbenoeming
landbouwsector
Regie der Gebouwen
politie
onroerend eigendom
Fonds voor de gezondheid en de productie van de dieren
Landbouwfonds
gemeenschappelijk visserijbeleid
defensiebegroting
strijdkrachten in het buitenland
collectieve maaltijdverstrekking
horecabedrijf
Nationaal Geografisch Instituut
gezondheidsverzorging
kosteloze medische verzorging
militair personeel
gezondheidsdienst
overheidsapparaat
administratieve hervorming
delegatie van bevoegdheid
materiaalbeheer
luchtverkeer
veiligheid van het luchtverkeer
vervoer per spoor
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
spoorwegnet
Federale Participatiemaatschappij
Hoofdstedelijk Gewest Brussels
gehandicapte
invaliditeitsverzekering
politiek asiel
sociale voorzieningen
sportaccommodatie
steun voor de terugkeer
integratie van migranten
sociale integratie
overheidscontract
klinische biologie
eerste-fasekapitaal
asielzoeker
mobiele communicatie
overheidsopdrachten

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-1262/1 Wetsontwerp 22/5/2001
K. 50-1262/2 Amendementen 5/6/2001
K. 50-1262/3 Amendementen 6/6/2001
K. 50-1262/4 Verslag namens de commissie 11/6/2001
K. 50-1262/5 Verslag namens de commissie 11/6/2001
K. 50-1262/6 Verslag namens de commissie 12/6/2001
K. 50-1262/7 Verslag namens de commissie 12/6/2001
K. 50-1262/8 Verslag namens de commissie 12/6/2001
K. 50-1262/9 Verslag namens de commissie 12/6/2001
K. 50-1262/10 Verslag namens de commissie 12/6/2001
K. 50-1262/11 Tekst aangenomen door de commissies 12/6/2001
K. 50-1262/12 Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag 12/6/2001
K. 50-1262/13 Aanvullend verslag 18/6/2001
K. 50-1262/14 Tekst aangenomen door de commissies 18/6/2001
K. 50-1262/15 Amendement voorgesteld na indiening van het verslag 19/6/2001
K. 50-1262/16 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 21/6/2001
2-800/1 2-800/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 22/6/2001
2-800/2 2-800/2 (PDF) Amendementen 27/6/2001
2-800/3 2-800/3 (PDF) Verslag namens de commissie 27/6/2001
2-800/5 2-800/5 (PDF) Verslag namens de commissie 27/6/2001
2-800/6 2-800/6 (PDF) Verslag namens de commissie 3/7/2001
2-800/4 2-800/4 (PDF) Verslag namens de commissie 4/7/2001
2-800/7 2-800/7 (PDF) Tekst verbeterd door de commissies 4/7/2001
2-800/8 2-800/8 (PDF) Amendementen opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag 12/7/2001
2-800/9 2-800/9 (PDF) Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag 12/7/2001
2-800/10 2-800/10 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 12/7/2001
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
22/5/2001   Indiening Doc. K. 50-1262/1
12/6/2001   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 50-1262/11
14/6/2001   Terugzending naar commissie (Indiening regeringsamendementen)
Integraal verslag nr. 133, p. 19
18/6/2001   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 50-1262/13
20/6/2001   Bespreking
Integraal verslag nr. 135, p. 1-9
21/6/2001   Bespreking
Integraal verslag nr. 136, p. 27
21/6/2001   Stemming over het geheel: ne varietur (+85/-51/o2)
Integraal verslag nr. 136, p 27-28
Hand. 2-128 Hand. 2-128 (PDF)
Doc. K. 50-1262/16
21/6/2001   Aanneming na amendering door commissie
23/5/2001   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 2-82/23 2-82/23 (PDF)
23/5/2001   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 2-82/23 2-82/23 (PDF)
  [S2] Behandeling door Senaat
22/6/2001   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 2-800/1 2-800/1 (PDF)
22/6/2001   Uitoefening evocatierecht (S1)
Griffiebulletin nr. 56 + Addendum
22/6/2001   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
22/6/2001   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
22/6/2001   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
22/6/2001   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
5/7/2001   Inschrijving op agenda
12/7/2001   Amendementen opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag Doc. 2-800/8 2-800/8 (PDF)
12/7/2001   Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag Doc. 2-800/9 2-800/9 (PDF)
12/7/2001   Algemene bespreking Hand. 2-136 Hand. 2-136 (PDF)
12/7/2001   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-137 Hand. 2-137 (PDF)
12/7/2001   Stemming over het geheel: ne varietur (+43/-16/o1) Hand. 2-137 Hand. 2-137 (PDF)
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
22/6/2001   Verzending naar commissie
Artikelen 1 tot 16, 19 tot 23, 28, 29, 57, 58 en 67.
27/6/2001   Inschrijving op agenda
27/6/2001   Aanwijzing rapporteur(s): Jan Remans
27/6/2001   Stemming over het geheel: ne varietur (+7/-0/o3)
27/6/2001   Aanneming zonder amendering
27/6/2001   Vertrouwen rapporteur
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
22/6/2001   Verzending naar commissie
Artikelen 17, 18, 24 tot 27, 30 tot 40, 51, 55 en 56.
26/6/2001   Inschrijving op agenda
26/6/2001   Aanwijzing rapporteur(s): Jacques D'Hooghe
26/6/2001   Bespreking
27/6/2001   Inschrijving op agenda
27/6/2001   Stemming over het geheel: ne varietur (+7/-3/o0)
27/6/2001   Aanneming zonder amendering
4/7/2001   Inschrijving op agenda
4/7/2001   Goedkeuring verslag
Het verslag van de heer Jacques D'Hooghe is eenparig goedgekeurd (11 stemmen)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
22/6/2001   Verzending naar commissie
Artikelen 41 tot 50 en 66.
28/6/2001   Inschrijving op agenda
28/6/2001   Aanwijzing rapporteur(s): Andrť Geens
28/6/2001   Stemming over het geheel: ne varietur (+7/-2/o0)
28/6/2001   Aanneming zonder amendering
28/6/2001   Vertrouwen rapporteur
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
22/6/2001   Verzending naar commissie
Artikelen 52 tot 54 en 59 tot 65.
26/6/2001   Inschrijving op agenda
26/6/2001   Aanwijzing rapporteur(s): Olivier de Clippele
26/6/2001   Bespreking
26/6/2001   Stemming over het geheel: ne varietur (+8/-0/o3)
26/6/2001   Aanneming zonder amendering
3/7/2001   Inschrijving op agenda
3/7/2001   Goedkeuring verslag
het verslag is goedgekeurd met 9 stemmen bij 1 onthouding
12/7/2001   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
16/7/2001   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
19/7/2001   Bekrachtiging en afkondiging
28/7/2001   Bekendmaking (25676-25689)
15/8/2001   Erratum (27649)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 20/6/2001, 21/6/2001
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 12/7/2001
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Niet geamendeerd 27/6/2001
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Niet geamendeerd  
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd  
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd  
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Niet geamendeerd 26/6/2001
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 26/6/2001, 27/6/2001
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 28/6/2001
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Niet geamendeerd 3/7/2001
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 4/7/2001
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 23/6/2001 5 27/6/2001
Uitoefening evocatierecht (S1)
Griffiebulletin nr. 56 + Addendum
Onderzoekstermijn (S1) 23/6/2001 30 10/10/2001
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
19/7/2001 28/7/2001, blz 25676-25689
Errata
Op 15/8/2001, blz 27649