S. 2-1368 Dossierfiche K. 50-2045

Wetsontwerp tot wijziging van artikel 71 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen
Regering G. Verhofstadt I  

nationale uitvoeringsmaatregel
toelating van vreemdelingen
gedwongen migratie
vluchteling
rechtsmiddel
bevolkingsverplaatsing
jurisdictiebevoegdheid
verblijfsrecht
strafrechtspraak
vluchtelingenhulp

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-2045/1 Wetsontwerp 1/10/2002
K. 50-2045/2 Verslag namens de commissie 22/11/2002
2-1368/1 2-1368/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 28/11/2002
K. 50-2045/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 28/11/2002
2-1368/2 2-1368/2 (PDF) Verslag namens de commissie 7/1/2003
2-1368/3 2-1368/3 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 23/1/2003
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Kamer
  [K1] Behandeling door Kamer
1/10/2002   Indiening Doc. K. 50-2045/1
22/11/2002   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 50-2044/2
28/11/2002   Bespreking
Integraal verslag nr. 284, p. 65-85
28/11/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+109/-1/o12)
Integraal verslag nr. 285, p. 27-28
Doc. K. 50-2045/3
28/11/2002   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
28/11/2002   Overzending Doc. 2-1368/1 2-1368/1 (PDF)
28/11/2002   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
16/1/2003   Inschrijving op agenda
23/1/2003   Algemene bespreking Hand. 2-263 Hand. 2-263 (PDF)
23/1/2003   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-263 Hand. 2-263 (PDF)
23/1/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+48/-0/o5) Hand. 2-264 Hand. 2-264 (PDF)
Doc. 2-1368/3 2-1368/3 (PDF)
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
28/11/2002   Verzending naar commissie
7/1/2003   Inschrijving op agenda
7/1/2003   Aanwijzing rapporteur(s): Georges Dallemagne
7/1/2003   Bespreking
7/1/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o0)
7/1/2003   Aanneming zonder amendering
7/1/2003   Vertrouwen rapporteur Doc. 2-1368/2 2-1368/2 (PDF)
23/1/2003   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging
18/2/2003   Bekrachtiging en afkondiging
10/4/2003   Bekendmaking (18083)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 28/11/2002
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 23/1/2003
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Niet geamendeerd 7/1/2003
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
18/2/2003 10/4/2003, blz 18083