S. 2-1168 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van de vreemdelingenwet van 15 december 1980 strekkende om de procedure tot erkenning van de status van vluchteling te hervormen en een status van tijdelijke bescherming tot stand te brengen
Georges Dallemagne   

Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen
asielzoeker
verblijfsrecht
politieke vluchteling
politiek asiel

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-1168/1 2-1168/1 (PDF) Wetsvoorstel 24/5/2002
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
24/5/2002   Indiening Doc. 2-1168/1 2-1168/1 (PDF)
6/6/2002   Inoverwegingneming
6/6/2002   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
6/6/2002   Verzending naar commissie
7/1/2003   Inschrijving op agenda
7/1/2003   Niet behandeld
10/4/2003   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
In behandeling  

Kruispuntbank van de wetgeving