S. 2-456 Dossierfiche K. 50-585

Wetsontwerp tot bepaling van de voorwaarden waaronder de plaatselijke overheden een financiŽle bijstand kunnen genieten van de Staat in het kader van het stedelijk beleid
Regering G. Verhofstadt I  

lokale financiŽn
OCMW
gemeente
stad
stadsvernieuwing
strijd tegen de misdadigheid
sociale integratie
Regie der Gebouwen
openbare veiligheid

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-585/1 Wetsontwerp 18/4/2000
K. 50-585/2 Amendementen 9/5/2000
K. 50-585/3 Amendementen 16/5/2000
K. 50-585/4 Verslag namens de commissie 26/5/2000
K. 50-585/5 Tekst aangenomen door de commissie 26/5/2000
K. 50-585/6 Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag 30/5/2000
K. 50-585/7 Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag 31/5/2000
K. 50-585/8 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 31/5/2000
2-456/1 2-456/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 2/6/2000
2-456/2 2-456/2 (PDF) Amendementen 22/6/2000
2-456/3 2-456/3 (PDF) Verslag namens de commissie 27/6/2000
2-456/4 2-456/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 27/6/2000
2-456/5 2-456/5 (PDF) Amendementen opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag 28/6/2000
2-456/6 2-456/6 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 29/6/2000
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
18/4/2000   Indiening Doc. K. 50-585/1
26/5/2000   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 50-585/4
31/5/2000   Bespreking
Handelingen nr. 59, p. 19-28 + p. 32-33
31/5/2000   Stemming over het geheel: ne varietur (+78/-13/o36)
tekstcorrectie; Handelingen nr. 59, p. 33-34
Doc. K. 50-585/8
31/5/2000   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
2/6/2000   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 2-456/1 2-456/1 (PDF)
15/6/2000   Uitoefening evocatierecht (S1)
Griffiebulletin nr. 28 dd 15.6.2000.
15/6/2000   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
27/6/2000   Inschrijving op agenda
28/6/2000   Amendementen heringediend na goedkeuring van het rapport Doc. 2-456/5 2-456/5 (PDF)
29/6/2000   Algemene bespreking Hand. 2-58 Hand. 2-58 (PDF)
29/6/2000   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-58 Hand. 2-58 (PDF)
29/6/2000   Stemming over het geheel: ne varietur (+38/-10/o9) Hand. 2-59 Hand. 2-59 (PDF)
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
15/6/2000   Verzending naar commissie
22/6/2000   Inschrijving op agenda
22/6/2000   Aanwijzing rapporteur(s): Mohamed Daif
22/6/2000   Bespreking
22/6/2000   Stemming over het geheel: ne varietur (+12/-2/o1)
22/6/2000   Aanneming zonder amendering
27/6/2000   Inschrijving op agenda
27/6/2000   Goedkeuring verslag
het verslag is goedgekeurd met 8 stemmen bij 2 onthoudingen
Doc. 2-456/3 2-456/3 (PDF)
27/6/2000   Tekst aangenomen Doc. 2-456/4 2-456/4 (PDF)
29/6/2000   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
6/7/2000   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
17/7/2000   Bekrachtiging en afkondiging
4/8/2000   Bekendmaking (26778-26779)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 31/5/2000
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 29/6/2000
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Niet geamendeerd 22/6/2000, 27/6/2000
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc)
Handelingen Kamer : 31.5.2000
Evocatietermijn 3/6/2000 15 19/6/2000
Uitoefening evocatierecht (S1)
Griffiebulletin nr. 28 dd 15.6.2000.
Onderzoekstermijn (S1) 16/6/2000 60 13/11/2000
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
17/7/2000 4/8/2000 , blz 26778-26779

Kruispuntbank van de wetgeving