S. 4-608 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, teneinde de maatregelen ter beperking van het medisch aanbod tijdelijk op te schorten
Anne Delvaux    Marc Elsen    Georges Dallemagne   

geneeskunde
beroep in de gezondheidszorg
leerlingenselectie
medisch onderwijs

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-608/1 4-608/1 (PDF) Wetsvoorstel 4/3/2008
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
4/3/2008   Indiening Doc. 4-608/1 4-608/1 (PDF)
6/3/2008   Inoverwegingneming
6/3/2008   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
6/3/2008   Verzending naar commissie
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving