S. 2-1169 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van de vreemdelingenwet van 15 december 1980 strekkende om de procedure tot toekenning van de status van vluchteling te hervormen
Georges Dallemagne   

rechtsmiddel
Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen
asielzoeker
verblijfsrecht
politieke vluchteling
politiek asiel

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-1169/1 2-1169/1 (PDF) Wetsvoorstel 24/5/2002
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
24/5/2002   Indiening Doc. 2-1169/1 2-1169/1 (PDF)
6/6/2002   Inoverwegingneming
6/6/2002   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
6/6/2002   Verzending naar commissie
10/4/2003   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Verzonden naar commissie  

Kruispuntbank van de wetgeving