S. 2-1281 Dossierfiche K. 50-2035

Wetsontwerp tot wijziging van het Kieswetboek
Hugo Coveliers   Claude Eerdekens   Daniel Bacquelaine   Dirk Van der Maelen   Muriel Gerkens   Jef Tavernier  

stemming
institutionele hervorming
taalgroep
indeling in kiesdistricten
Hoofdstedelijk Gewest Brussels
organisatie van verkiezingen
zetelverdeling
kiesstelsel
kandidaat
landelijke verkiezing

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-2035/1 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 25/9/2002
2-1281/1 2-1281/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 30/9/2002
2-1281/2 2-1281/2 (PDF) Amendementen 8/10/2002
2-1281/3 2-1281/3 (PDF) Verslag namens de commissie 5/11/2002
2-1281/4 2-1281/4 (PDF) Amendementen opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag 7/11/2002
2-1281/5 2-1281/5 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 7/11/2002
                                      
Chronologie
  [K1] Behandeling door Kamer
18/7/2002   Uitstel van de bespreking (stemming over een motie)
Integraal verslag nr. 259, p. 1-28
20/7/2002   Externe adviesaanvraag: Raad van State
Integraal verslag nr. 260, p. 7-9
2/8/2002   Ontvangst extern advies: Raad van State Doc. K. 50-1806/14
12/9/2002   Bespreking
Integraal verslag nr. 263, p. 4-37 + nr. 264, p. 33-57 + nr. 265, p. 1-41
13/9/2002   Bespreking
Integraal verslag nr. 266, p. 1-42 + nr. 267, p. 1-62
25/9/2002   Splitsing Doc. K. 50-1806/8
25/9/2002   Bespreking
Integraal verslag nr. 269, p. 9-15
25/9/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+82/-52/o1)
Integraal verslag nr. 269, p. 15-25
Doc. K. 50-2035/1
25/9/2002   Aanneming na amendering door commissie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
25/9/2002   Splitsing (Kamer)
  [S2] Behandeling door Senaat
27/9/2002   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
30/9/2002   Uitoefening evocatierecht (S1)
Griffiebulletin nr. 203.
Doc. 2-1281/1 2-1281/1 (PDF)
30/9/2002   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
30/10/2002   Inschrijving op agenda
7/11/2002   Algemene bespreking Hand. 2-238 Hand. 2-238 (PDF)
7/11/2002   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-238 Hand. 2-238 (PDF)
7/11/2002   Amendemente opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag Doc. 2-1281/4 2-1281/4 (PDF)
7/11/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+38/-17/o2) Hand. 2-239 Hand. 2-239 (PDF)
Doc. 2-1281/5 2-1281/5 (PDF)
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
30/9/2002   Verzending naar commissie
1/10/2002   Inschrijving op agenda
1/10/2002   Niet behandeld
8/10/2002   Inschrijving op agenda
8/10/2002   Aanwijzing rapporteur(s): Paul Wille
8/10/2002   Inleidende uiteenzetting
minister van Binnenlandse Zaken
8/10/2002   Bespreking
14/10/2002   Inschrijving op agenda
14/10/2002   Bespreking
15/10/2002   Inschrijving op agenda
15/10/2002   Bespreking
22/10/2002   Inschrijving op agenda
22/10/2002   Artikelsgewijze bespreking
22/10/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+8/-3/o0)
22/10/2002   Aanneming zonder amendering
5/11/2002   Inschrijving op agenda
5/11/2002   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (10 stemmen)
Doc. 2-1281/3 2-1281/3 (PDF)
7/11/2002   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
21/11/2002   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
13/12/2002   Bekrachtiging en afkondiging
10/1/2003   Bekendmaking (778-808)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 12/9/2002, 13/9/2002, 25/9/2002
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 7/11/2002
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Niet geamendeerd 8/10/2002, 14/10/2002, 15/10/2002, 22/10/2002, 5/11/2002
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Uitoefening evocatierecht (S1)
Griffiebulletin nr. 203.
Onderzoekstermijn (S1) 8/10/2002 60 16/12/2002
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 8/10/2002 15 22/10/2002
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
13/12/2002 10/1/2003 , blz 778-808

Kruispuntbank van de wetgeving