S. 2-433 Dossierfiche                  

De hervorming van de diensten van de Civiele Veiligheid
commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden  

eerste hulp
burgerbescherming
brandbestrijding
maatschappelijk of themadebat
geneeskundige noodhulp
hulp aan getroffenen

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-433/1 2-433/1 (PDF) Verslag namens de commissie 23/5/2000
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
23/5/2000   Indiening
23/5/2000   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
31/5/2000   Inschrijving op agenda
8/6/2000   Algemene bespreking Hand. 2-53 Hand. 2-53 (PDF)
8/6/2000   Stemming over het geheel: ne varietur (+33/-8/o5) Hand. 2-54 Hand. 2-54 (PDF)
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
23/5/2000   Verzending naar commissie Doc. 2-433/1 2-433/1 (PDF)
23/5/2000   Inschrijving op agenda
23/5/2000   Aanwijzing rapporteur(s): Georges Dallemagne
23/5/2000   Goedkeuring verslag
het verslag is goedgekeurd met 7 stemmen bij 1 onthouding
8/6/2000   Mededeling aan bestemmeling(en)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Medegedeeld aan bestemmeling(en)  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 8/6/2000
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 23/5/2000

Kruispuntbank van de wetgeving