S. 4-155 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie betreffende een multidisciplinaire aanpak en betere preventie inzake obesitas
Margriet Hermans   

voedingsziekte
bewustmaking van de burgers
voedingsgewoonte
voorkoming van ziekten
consumentenvoorlichting
sportaccommodatie
levensmiddelenindustrie
Zeepreventorium in De Haan
slechte voeding
chirurgie
chronische ziekte
Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg
ziekteverzekering
motie van het Parlement
Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-155/1 4-155/1 (PDF) Voorstel van resolutie 23/8/2007
4-155/2 4-155/2 (PDF) Verslag namens de commissie 31/1/2008
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
23/8/2007   Indiening
Herindiening 3-2052/1.
Doc. 4-155/1 4-155/1 (PDF)
9/10/2007   Inoverwegingneming
9/10/2007   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
7/2/2008   Inschrijving op agenda
14/2/2008   Algemene bespreking Hand. 4-16 Hand. 4-16 (PDF)
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
9/10/2007   Verzending naar commissie
21/11/2007   Inschrijving op agenda
21/11/2007   Aanwijzing rapporteur(s): Olga Zrihen, Marc Elsen
21/11/2007   Bespreking
9/1/2008   Inschrijving op agenda
9/1/2008   Niet behandeld
16/1/2008   Inschrijving op agenda
16/1/2008   Aanwijzing rapporteur(s): Olga Zrihen, Georges Dallemagne
16/1/2008   Bespreking
23/1/2008   Inschrijving op agenda
23/1/2008   Vervalt
ten gevolge van de aanneming van het voorstel van resolutie nr. 4-74/1
30/1/2008   Inschrijving op agenda
30/1/2008   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (9 stemmen)
Doc. 4-155/2 4-155/2 (PDF)
14/2/2008   Vervalt
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Vervallen  
[S1] Behandeling door Senaat
Vervallen 14/2/2008
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Vervallen 21/11/2007, 16/1/2008, 30/1/2008

Kruispuntbank van de wetgeving