S. 2-1377 Dossierfiche K. 50-2001

Wetsontwerp houdende de inrichting van de functie van veiligheidsbeambte met het oog op de uitvoering van taken die betrekking hebben op de politie van hoven en rechtbanken en de overbrenging van gevangenen
Regering G. Verhofstadt I  

politie
militair personeel
griffies en parketten
jurisdictiebevoegdheid
arrestatie
overbrenging van gedetineerden
strafgevangenis
rechterlijke macht
rechterlijk beroep
beveiliging en bewaking
politiecontrole

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-2001/1 Wetsontwerp 6/8/2002
K. 50-2001/2 Amendement 19/11/2002
K. 50-2001/3 Amendementen 20/11/2002
K. 50-2001/4 Verslag namens de commissie 29/11/2002
K. 50-2001/5 Tekst aangenomen door de commissie 29/11/2002
K. 50-2001/6 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 5/12/2002
2-1377/1 2-1377/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 16/12/2002
2-1377/2 2-1377/2 (PDF) Amendementen 7/1/2003
2-1377/3 2-1377/3 (PDF) Verslag namens de commissie 28/1/2003
2-1377/4 2-1377/4 (PDF) Amendementen opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag 6/2/2003
2-1377/5 2-1377/5 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 6/2/2003
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
6/8/2002   Indiening Doc. K. 50-2001/1
29/11/2002   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 50-2001/4
5/12/2002   Bespreking
Integraal verslag nr. 286, p. 39-49
5/12/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+142/-0/o3)
Integraal verslag nr. 287, p. 82
Doc. K. 50-2001/6
5/12/2002   Aanneming na amendering door commissie
16/10/2002   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 2-82/42 2-82/42 (PDF)
16/10/2002   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 2-82/42 2-82/42 (PDF)
  [S2] Behandeling door Senaat
6/12/2002   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
16/12/2002   Uitoefening evocatierecht (S1)
Griffiebulletin nr. 247.
Doc. 2-1377/1 2-1377/1 (PDF)
16/12/2002   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
30/1/2003   Inschrijving op agenda
6/2/2003   Amendementen opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag Doc. 2-1377/4 2-1377/4 (PDF)
6/2/2003   Algemene bespreking Hand. 2-267 Hand. 2-267 (PDF)
6/2/2003   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-267 Hand. 2-267 (PDF)
6/2/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+41/-0/o18) Hand. 2-267 Hand. 2-267 (PDF)
Doc. 2-1377/5 2-1377/5 (PDF)
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
16/12/2002   Verzending naar commissie
7/1/2003   Inschrijving op agenda
7/1/2003   Aanwijzing rapporteur(s): Jeannine Leduc
7/1/2003   Bespreking
14/1/2003   Inschrijving op agenda
14/1/2003   Bespreking
14/1/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+8/-0/o3)
14/1/2003   Aanneming zonder amendering
28/1/2003   Inschrijving op agenda
28/1/2003   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (8 stemmen)
Doc. 2-1377/3 2-1377/3 (PDF)
6/2/2003   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
13/2/2003   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
25/2/2003   Bekrachtiging en afkondiging
6/5/2003   Bekendmaking (24655-24657)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 5/12/2002
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 6/2/2003
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Niet geamendeerd 7/1/2003, 14/1/2003, 28/1/2003
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 7/12/2002 10 16/12/2002
Uitoefening evocatierecht (S1)
Griffiebulletin nr. 247.
Onderzoekstermijn (S1) 17/12/2002 40 10/2/2003
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
25/2/2003 6/5/2003, blz 24655-24657