S. 2-1256 Dossierfiche K. 50-2265

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 16 juni 1993 betreffende de bestraffing van ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht en van artikel 144ter van het Gerechtelijk Wetboek
Philippe Mahoux    Alain Destexhe    Vincent Van Quickenborne    Jean Cornil    Josy Dubié    Meryem Kaçar    Fatma Pehlivan    Martine Taelman   

misdaad tegen de menselijkheid
strafprocedure
internationale conventie
strafrecht
internationaal strafrecht
internationaal publiekrecht
internationale rechtspraak
internationaal humanitair recht
extraterritoriale bevoegdheid
internationaal humanitair recht

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-1256/1 2-1256/1 (PDF) Wetsvoorstel 18/7/2002
2-1256/2 2-1256/2 (PDF) Amendementen 25/9/2002
2-1256/3 2-1256/3 (PDF) Advies van de Raad van State 6/1/2003
2-1256/4 2-1256/4 (PDF) Amendementen 22/1/2003
2-1256/5 2-1256/5 (PDF) Verslag namens de commissie 28/1/2003
2-1256/6 2-1256/6 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 28/1/2003
2-1256/7 2-1256/7 (PDF) Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag 30/1/2003
2-1256/8 2-1256/8 (PDF) Verslag namens de commissie 30/1/2003
2-1256/9 2-1256/9 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie na de terugzending door de plenaire vergadering 30/1/2003
K. 50-2265/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 5/2/2003
K. 50-2265/2 Amendementen 25/3/2003
K. 50-2265/5 Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag 27/3/2003
K. 50-2265/3 Verslag namens de commissie 28/3/2003
K. 50-2265/4 Tekst aangenomen door de commissie 28/3/2003
K. 50-2265/6 Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag 1/4/2003
K. 50-2265/7 Erratum 1/4/2003
K. 50-2265/8 Aanvullend verslag 1/4/2003
K. 50-2265/9 Tekst aangenomen door de commissie 1/4/2003
K. 50-2265/10 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 1/4/2003
2-1256/10 2-1256/10 (PDF) Tekst geamendeerd door de Kamer van volksvertegenwoordigers 2/4/2003
2-1256/11 2-1256/11 (PDF) Amendementen 2/4/2003
2-1256/12 2-1256/12 (PDF) Verslag namens de commissie 3/4/2003
2-1256/13 2-1256/13 (PDF) Advies van de Raad van State 4/4/2003
2-1256/14 2-1256/14 (PDF) Amendementen opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag 5/4/2003
2-1256/15 2-1256/15 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 5/4/2003
K. 50-2265/11 Erratum 7/4/2003
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
18/7/2002   Indiening Doc. 2-1256/1 2-1256/1 (PDF)
19/7/2002   Inoverwegingneming
19/7/2002   Verzending naar commissie: Justitie
18/9/2002   Externe adviesaanvraag: Raad van State
6/1/2003   Ontvangst extern advies: Raad van State
nr. 34.154/VR/2
Doc. 2-1256/3 2-1256/3 (PDF)
23/1/2003   Inschrijving op agenda
30/1/2003   Algemene bespreking Hand. 2-265 Hand. 2-265 (PDF)
30/1/2003   Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag Doc. 2-1256/7 2-1256/7 (PDF)
30/1/2003   Terugzending naar commissie: Justitie
30/1/2003   Inschrijving op agenda
30/1/2003   Algemene bespreking
Vervolg
Hand. 2-265 Hand. 2-265 (PDF)
30/1/2003   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-265 Hand. 2-265 (PDF)
30/1/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+34/-6/o6) Hand. 2-265 Hand. 2-265 (PDF)
  Commissie: Justitie
19/7/2002   Verzending naar commissie
19/9/2002   Inschrijving op agenda
19/9/2002   Aanwijzing rapporteur(s): Jeannine Leduc
25/9/2002   Inschrijving op agenda
25/9/2002   Bespreking
8/1/2003   Inschrijving op agenda
8/1/2003   Bespreking
22/1/2003   Inschrijving op agenda
22/1/2003   Bespreking
22/1/2003   Stemming over het geheel: geamendeerd (+8/-0/o2)
22/1/2003   Aanneming na amendering
28/1/2003   Inschrijving op agenda
28/1/2003   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (8 stemmen)
Doc. 2-1256/5 2-1256/5 (PDF)
28/1/2003   Tekst aangenomen
geamendeerde tekst
Doc. 2-1256/6 2-1256/6 (PDF)
30/1/2003   Terugzending naar commissie
30/1/2003   Inschrijving op agenda
30/1/2003   Aanwijzing rapporteur(s): Jeannine Leduc
30/1/2003   Bespreking
30/1/2003   Stemming over het geheel: geamendeerd (+8/-0/o0)
30/1/2003   Aanneming na amendering
30/1/2003   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (8 stemmen)
Doc. 2-1256/8 2-1256/8 (PDF)
30/1/2003   Tekst aangenomen
geamendeerde tekst
Doc. 2-1256/9 2-1256/9 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
30/1/2003   Overzending Doc. K. 50-2265/1
28/3/2003   Aanneming in commissie (geamendeerd + nieuw opschrift) Doc. K. 50-2265/3
1/4/2003   Bespreking
Integraal verslag nr. 350, p. 4-6
1/4/2003   Terugzending naar commissie
Integraal verslag nr. 351, p. 2-5
1/4/2003   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 50-2265/8
1/4/2003   Bespreking
Integraal verslag nr. 352, p. 2-42 + p. 61
1/4/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+63/-48/o9)
Integraal verslag nr. 352, p. 61-62
Hand. 2-281 Hand. 2-281 (PDF)
Doc. K. 50-2265/10
1/4/2003   Aanneming na amendering door commissie
  [S3] Behandeling door Senaat
1/4/2003   Overzending Doc. 2-1256/10 2-1256/10 (PDF)
1/4/2003   Verzending naar commissie: Justitie
3/4/2003   Inschrijving op agenda
4/4/2003   Inschrijving op agenda
4/4/2003   Externe adviesaanvraag: Raad van State
4/4/2003   Ontvangst extern advies: Raad van State Doc. 2-1256/13 2-1256/13 (PDF)
5/4/2003   Amendementen opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag Doc. 2-1256/14 2-1256/14 (PDF)
5/4/2003   Algemene bespreking Hand. 2-289 Hand. 2-289 (PDF)
5/4/2003   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-289 Hand. 2-289 (PDF)
5/4/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+36/-22/o5) Hand. 2-289 Hand. 2-289 (PDF)
Doc. 2-1256/15 2-1256/15 (PDF)
1/4/2003   Verzending naar commissie
1/4/2003   Inschrijving op agenda
1/4/2003   Niet behandeld
2/4/2003   Inschrijving op agenda
2/4/2003   Aanwijzing rapporteur(s): Jeannine Leduc
2/4/2003   Bespreking
2/4/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-4/o2)
2/4/2003   Aanneming zonder amendering
3/4/2003   Inschrijving op agenda
3/4/2003   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (12 stemmen)
Doc. 2-1256/12 2-1256/12 (PDF)
5/4/2003   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging
23/4/2003   Bekrachtiging en afkondiging
7/5/2003   Bekendmaking (24846-24853)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 30/1/2003
Commissie: Justitie
Geamendeerd 19/9/2002, 25/9/2002, 8/1/2003, 22/1/2003, 28/1/2003
Commissie: Justitie
Geamendeerd 30/1/2003
[K2] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 1/4/2003
[S3] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 5/4/2003
Commissie: Justitie
Niet geamendeerd 2/4/2003, 3/4/2003
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
23/4/2003 7/5/2003, blz 24846-24853