S. 2-85 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 3 januari 1933 op de vervaardiging van, de handel in en het dragen van wapens en op de handel in munitie, wat betreft het verbod om antipersoonsmijnen op te slaan
Georges Dallemagne    Hugo Vandenberghe   

mijnenbestrijding
wapenbeperking
antipersoneel(s)mijn
conventioneel wapen
wapenopslag

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-85/1 2-85/1 (PDF) Wetsvoorstel 29/9/1999
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
29/9/1999   Indiening Doc. 2-85/1 2-85/1 (PDF)
18/10/1999   Inoverwegingneming
18/10/1999   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
18/10/1999   Verzending naar commissie
9/11/1999   Inschrijving op agenda
9/11/1999   Aanwijzing rapporteur(s): Erika Thijs
16/11/1999   Inschrijving op agenda
16/11/1999   Vervallen
Het wetsvoorstel vervalt ten gevolge van de aanneming van het wetsvoorstel nr. 2-76
10/4/2003   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
In behandeling 9/11/1999

Kruispuntbank van de wetgeving