S. 2-954 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van de gemeentekieswet en de nieuwe gemeentewet, met betrekking tot het stemrecht en de verkiesbaarheid bij gemeenteraadsverkiezingen van onderdanen van lidstaten van de Europese Unie en van de andere staatsburgers van buitenlandse nationaliteit die langer dan vijf jaar in BelgiŰ verblijven
Georges Dallemagne    RenÚ Thissen    Magdeleine Willame-Boonen    Clotilde Nyssens    Michel Barbeaux   

buitenlandse staatsburger
stemrecht
gemeenteraadsverkiezing
Europees staatsburgerschap
verkiesbaarheid
kiezerslijst
EU-onderdaan

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-954/1 2-954/1 (PDF) Wetsvoorstel 21/11/2001
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
21/11/2001   Indiening Doc. 2-954/1 2-954/1 (PDF)
22/11/2001   Inoverwegingneming
22/11/2001   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
21/3/2002   Inschrijving op agenda
28/3/2002   Algemene bespreking Hand. 2-195 Hand. 2-195 (PDF)
28/3/2002   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-195 Hand. 2-195 (PDF)
28/3/2002   Stemming over het geheel: verworpen (+36/-33/o0)
door aanneming van de conclusies van de commissie
Hand. 2-196 Hand. 2-196 (PDF)
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
22/11/2001   Verzending naar commissie
27/11/2001   Inschrijving op agenda
27/11/2001   Niet behandeld
11/12/2001   Inschrijving op agenda
11/12/2001   Aanwijzing rapporteur(s): Mia De Schamphelaere, Meryem Kašar, Philippe Moureaux
11/12/2001   Hoorzitting met deskundigen en getuigen van het middenveld
18/12/2001   Inschrijving op agenda
18/12/2001   Bespreking
5/2/2002   Inschrijving op agenda
5/2/2002   Bespreking
19/2/2002   Inschrijving op agenda
19/2/2002   Bespreking
26/2/2002   Inschrijving op agenda
26/2/2002   Voortzetting van de artikelsgewijze bespreking
12/3/2002   Inschrijving op agenda
12/3/2002   Bespreking
21/3/2002   Inschrijving op agenda
21/3/2002   Lezing van het verslag
25/3/2002   Inschrijving op agenda
25/3/2002   Stemming over het geheel: verworpen (+9/-6/o0)
25/3/2002   Verwerping
25/3/2002   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (13 stemmen)
28/3/2002   Verwerping
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Verworpen 28/3/2002
[S1] Behandeling door Senaat
Verworpen 28/3/2002
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Verworpen 11/12/2001, 18/12/2001, 5/2/2002, 19/2/2002, 12/3/2002, 25/3/2002