S. 4-381 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Gerechtelijk Wetboek teneinde de procedures in familiezaken menselijker te doen verlopen
Jean-Paul Procureur    Georges Dallemagne    Francis Delpérée   

ouderlijke macht
eerbiediging van het privé-leven
echtscheiding
gerechtskosten
burgerlijke rechtspraak
burgerlijke rechtsvordering
rechtspraak voor minderjarigen
rechtsvordering

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-381/1 4-381/1 (PDF) Wetsvoorstel 12/11/2007
4-381/2 4-381/2 (PDF) Advies van de Raad van State 19/6/2008
4-381/3 4-381/3 (PDF) Advies van de Hoge Raad voor de Justitie 3/12/2008
4-381/4 4-381/4 (PDF) Verslag namens de commissie 20/1/2010
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
12/11/2007   Indiening
Herindiening 3-63/1.
Doc. 4-381/1 4-381/1 (PDF)
29/11/2007   Inoverwegingneming
29/11/2007   Verzending naar commissie: Justitie
28/2/2008   Externe adviesaanvraag: Raad van State
19/6/2008   Ontvangst extern advies: Raad van State
Nr. 44.204/2 van 2.6.8
Doc. 4-381/2 4-381/2 (PDF)
3/12/2008   Ontvangst extern advies: Hoge Raad voor de Justitie
Advies uitgebracht op initiatief van de Hoge Raad voor de Justitie
Doc. 4-381/3 4-381/3 (PDF)
14/1/2010   Inschrijving op agenda
21/1/2010   Algemene bespreking Hand. 4-109 Hand. 4-109 (PDF)
  Commissie: Justitie
29/11/2007   Verzending naar commissie
19/2/2008   Inschrijving op agenda
19/2/2008   Aanwijzing rapporteur(s): Pol Van Den Driessche
19/2/2008   Bespreking
26/2/2008   Inschrijving op agenda
26/2/2008   Commissie wenst extern advies: Raad van State
8/7/2008   Inschrijving op agenda
8/7/2008   Niet behandeld
15/7/2008   Inschrijving op agenda
15/7/2008   Niet behandeld
16/7/2008   Inschrijving op agenda
16/7/2008   Niet behandeld
7/10/2008   Inschrijving op agenda
7/10/2008   Niet behandeld
25/3/2009   Inschrijving op agenda
25/3/2009   Niet behandeld
31/3/2009   Inschrijving op agenda
31/3/2009   Niet behandeld
22/4/2009   Inschrijving op agenda
22/4/2009   Niet behandeld
28/4/2009   Inschrijving op agenda
28/4/2009   Bespreking
12/5/2009   Inschrijving op agenda
12/5/2009   Bespreking
10/6/2009   Inschrijving op agenda
10/6/2009   Gedachtewisseling
met de heer Melchior Wathelet, Staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie
24/6/2009   Inschrijving op agenda
24/6/2009   Regeling der werkzaamheden
6/1/2010   Inschrijving op agenda
6/1/2010   Bespreking
12/1/2010   Inschrijving op agenda
12/1/2010   Niet behandeld
13/1/2010   Inschrijving op agenda
13/1/2010   Vervalt
ten gevolge van de aanneming van het wetsvoorstel nr. 4-1211/1
20/1/2010   Inschrijving op agenda
20/1/2010   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (11 stemmen)
Doc. 4-381/4 4-381/4 (PDF)
21/1/2010   Vervalt
Zie nr. 4-1211
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Vervallen  
[S1] Behandeling door Senaat
Vervallen 21/1/2010
Commissie: Justitie
Vervallen 19/2/2008, 26/2/2008, 28/4/2009, 12/5/2009, 10/6/2009, 24/6/2009, 6/1/2010, 20/1/2010

Kruispuntbank van de wetgeving