S. 2-611 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie over de deontologische gedragsregels die de regering moet aannemen inzake buitenlands beleid
Georges Dallemagne   

buitenlands beleid
motie van het Parlement
parlementair toezicht
gedragscode
rechten van de mens
regeringsbeleid

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-611/1 2-611/1 (PDF) Voorstel van resolutie 22/12/2000
2-611/2 2-611/2 (PDF) Amendementen 5/6/2001
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
22/12/2000   Indiening Doc. 2-611/1 2-611/1 (PDF)
15/2/2001   Inoverwegingneming
15/2/2001   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
15/2/2001   Verzending naar commissie
22/5/2001   Inschrijving op agenda
22/5/2001   Aanwijzing rapporteur(s): Jacinta De Roeck
22/5/2001   Uitgesteld
19/6/2001   Inschrijving op agenda
19/6/2001   Niet behandeld
10/7/2001   Inschrijving op agenda
10/7/2001   Niet behandeld
10/4/2003   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
In behandeling 22/5/2001

Kruispuntbank van de wetgeving