S. 2-972 Dossierfiche                  

Herziening van artikel 28 van de Grondwet
Georges Dallemagne    Renť Thissen   

bemiddelaar
herziening van de grondwet
verzoekschrift

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-972/1 2-972/1 (PDF) Herziening van de grondwet 29/11/2001
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
29/11/2001   Indiening Doc. 2-972/1 2-972/1 (PDF)
29/11/2001   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
29/11/2001   Verzending naar commissie
10/4/2003   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Verzonden naar commissie  

Kruispuntbank van de wetgeving