S. 2-1456 Dossierfiche                  

Resolutie betreffende de stopzetting van de wapenwedloop tussen China en Taiwan en de terugtrekking van de bewapening die aan beide kanten van de Straat van Taiwan opgesteld zijn
Georges Dallemagne   

ontwapening
motie van het Parlement
raket
conflictpreventie
Taiwan
China

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-1456/1 2-1456/1 (PDF) Voorstel van resolutie 6/2/2003
2-1456/2 2-1456/2 (PDF) Amendementen 25/3/2003
2-1456/3 2-1456/3 (PDF) Verslag namens de commissie 3/4/2003
2-1456/4 2-1456/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 3/4/2003
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
6/2/2003   Indiening Doc. 2-1456/1 2-1456/1 (PDF)
13/2/2003   Inoverwegingneming
13/2/2003   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
3/4/2003   Inschrijving op agenda
4/4/2003   Algemene bespreking Hand. 2-288 Hand. 2-288 (PDF)
4/4/2003   Stemming over het geheel: geamendeerd (+64/-0/o1) Hand. 2-288 Hand. 2-288 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
13/2/2003   Verzending naar commissie
20/3/2003   Inschrijving op agenda
20/3/2003   Aanwijzing rapporteur(s): Michiel Maertens
25/3/2003   Inschrijving op agenda
25/3/2003   Uitgesteld
27/3/2003   Inschrijving op agenda
27/3/2003   Uitgesteld
3/4/2003   Inschrijving op agenda
3/4/2003   Bespreking
3/4/2003   Stemming over het geheel: geamendeerd (+9/-0/o0)
3/4/2003   Aanneming na amendering
3/4/2003   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag Doc. 2-1456/3 2-1456/3 (PDF)
3/4/2003   Tekst aangenomen
geamendeerde tekst
Doc. 2-1456/4 2-1456/4 (PDF)
4/4/2003   Mededeling aan bestemmeling(en)
Eerste minister Vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Medegedeeld aan bestemmeling(en)  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 4/4/2003
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Geamendeerd 20/3/2003, 3/4/2003

Kruispuntbank van de wetgeving