S. 4-536 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie betreffende de uitslag van de verkiezingen in Kenia
Marleen Temmerman    François Roelants du Vivier    Margriet Hermans    Georges Dallemagne    Josy Dubié   

rechten van de mens
politieke situatie
verkiezing
politieke oppositie
Kenia
motie van het Parlement
politiek geweld

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-536/1 4-536/1 (PDF) Voorstel van resolutie 30/1/2008
4-536/2 4-536/2 (PDF) Amendementen 11/2/2008
4-536/3 4-536/3 (PDF) Verslag namens de commissie 13/2/2008
4-536/4 4-536/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 13/2/2008
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
30/1/2008   Indiening Doc. 4-536/1 4-536/1 (PDF)
31/1/2008   Inoverwegingneming
31/1/2008   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
13/2/2008   Inschrijving op agenda
14/2/2008   Algemene bespreking Hand. 4-16 Hand. 4-16 (PDF)
14/2/2008   Stemming over het geheel: ne varietur (+56/-0/o0) Hand. 4-16 Hand. 4-16 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
31/1/2008   Verzending naar commissie
12/2/2008   Inschrijving op agenda
12/2/2008   Aanwijzing rapporteur(s): Olga Zrihen
12/2/2008   Bespreking
13/2/2008   Inschrijving op agenda
13/2/2008   Bespreking
13/2/2008   Stemming over het geheel: geamendeerd (+11/-0/o0)
13/2/2008   Aanneming na amendering
13/2/2008   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag Doc. 4-536/3 4-536/3 (PDF)
13/2/2008   Tekst aangenomen
geamendeerde tekst
Doc. 4-536/4 4-536/4 (PDF)
14/2/2008   Mededeling aan bestemmeling(en)
Eerste minister Minister van Buitenlandse Zaken Minister van Ontwikkelingssamenwerking
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Medegedeeld aan bestemmeling(en)  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 14/2/2008
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Geamendeerd 12/2/2008, 13/2/2008