S. 4-380 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten en tot aanvulling van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument teneinde de toegang tot de beschermde werken te verruimen
Francis Delpérée    Georges Dallemagne    Jean-Paul Procureur   

auteursrecht
reproductie
audiovisuele piraterij
literaire en artistieke eigendom
intellectuele eigendom
gehandicapte
strafgevangenis
onderwijsinstelling
nationale uitvoeringsmaatregel
strafrecht
kinderbescherming
uitzondering op het auteursrecht

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-380/1 4-380/1 (PDF) Wetsvoorstel 12/11/2007
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
12/11/2007   Indiening
Herindiening 3-1500/1.
Doc. 4-380/1 4-380/1 (PDF)
29/11/2007   Inoverwegingneming
29/11/2007   Verzending naar commissie: Justitie
  Commissie: Justitie
29/11/2007   Verzending naar commissie
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beëindigd  
Commissie: Justitie
Behandeling beëindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving