S. 4-574 Dossierfiche K. 52-846

Wetsontwerp tot wijziging van artikel 215 van de programmawet van 27 december 2004 teneinde de doelgroep uit te breiden die een toelage van het Sociaal Stookoliefonds kan genieten
Colette Burgeon   Nathalie Muylle   Joseph George   Bart Tommelein   Jean-Jacques Flahaux  

verwarming
armoede
begrotingsfonds
stookolie
energieprijs
sociaal achtergestelde groep

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 52-846/1 Wetsvoorstel 20/2/2008
K. 52-846/2 Amendement 21/2/2008
K. 52-846/3 Verslag namens de commissie 21/2/2008
K. 52-846/4 Tekst verbeterd door de commissie 21/2/2008
K. 52-846/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 21/2/2008
4-574/1 4-574/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 22/2/2008
4-574/2 4-574/2 (PDF) Amendementen 27/2/2008
4-574/3 4-574/3 (PDF) Verslag namens de commissie 27/2/2008
4-574/4 4-574/4 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 28/2/2008
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
20/2/2008   Indiening Doc. K. 52-846/1
21/2/2008   Inoverwegingneming
21/2/2008   Urgentieverzoek (aangenomen)
Integraal verslag nr. 21, p. 2-3
21/2/2008   Aanneming in commissie (verbeterd) Doc. K. 52-846/3
21/2/2008   Bespreking
Integraal verslag nr. 21, p. 33-43 + p. 47-48
21/2/2008   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 21, p. 48
Doc. K. 52-846/5
21/2/2008   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
22/2/2008   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
22/2/2008   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 4-574/1 4-574/1 (PDF)
22/2/2008   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
27/2/2008   Inschrijving op agenda
28/2/2008   Amendementen opnieuw ingediend na de goedkeuring van de verslagen
28/2/2008   Algemene bespreking Hand. 4-18 Hand. 4-18 (PDF)
28/2/2008   Artikelsgewijze bespreking Hand. 4-18 Hand. 4-18 (PDF)
28/2/2008   Stemming over het geheel: ne varietur (+60/-1/o0) Hand. 4-18 Hand. 4-18 (PDF)
Doc. 4-574/4 4-574/4 (PDF)
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
22/2/2008   Verzending naar commissie
27/2/2008   Inschrijving op agenda
27/2/2008   Aanwijzing rapporteur(s): Georges Dallemagne
27/2/2008   Bespreking
27/2/2008   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o0)
27/2/2008   Aanneming zonder amendering
27/2/2008   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag Doc. 4-574/3 4-574/3 (PDF)
28/2/2008   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
28/2/2008   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
10/9/2009   Bekrachtiging en afkondiging
6/10/2009   Bekendmaking (65985)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 21/2/2008
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 28/2/2008
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Niet geamendeerd 27/2/2008
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 23/2/2008 15 10/3/2008
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 23/2/2008 60 7/5/2008
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
10/9/2009 6/10/2009, blz 65985