S. 2-351 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel houdende wijziging van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, geco÷rdineerd op 14 juli 1994, en van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, geco÷rdineerd op 14 juli 1994, met het oog op het verbeteren van de moederschapsbescherming
Georges Dallemagne   

zwangerschapsverlof
bescherming van moeder en kind
vaderschapsverlof
ouderverlof
ziekteverzekering

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-351/1 2-351/1 (PDF) Wetsvoorstel 23/2/2000
2-351/2 2-351/2 (PDF) Amendementen 3/4/2001
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
23/2/2000   Indiening Doc. 2-351/1 2-351/1 (PDF)
6/4/2000   Inoverwegingneming
6/4/2000   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
23/7/2001   Externe adviesaanvraag: Nationale Arbeidsraad
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
6/4/2000   Verzending naar commissie
3/5/2000   Inschrijving op agenda
3/5/2000   Uitgesteld
21/6/2000   Inschrijving op agenda
21/6/2000   Aanwijzing rapporteur(s): Alain Destexhe
21/6/2000   Bespreking
16/5/2001   Inschrijving op agenda
16/5/2001   Hoorzitting met de heer Paul Windey, voorzitter van de Nationale Arbeidsraad
20/6/2001   Inschrijving op agenda
20/6/2001   Bespreking
20/6/2001   Commissie wenst extern advies: Nationale Arbeidsraad
20/6/2001   Commissie wenst extern advies: Kind en Gezin
20/6/2001   Commissie wenst extern advies: Office de la Naissance et de l'Enfance
10/4/2003   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŰindigd  
Commissie: Sociale Aangelegenheden
In behandeling 21/6/2000, 16/5/2001, 20/6/2001

Kruispuntbank van de wetgeving