S. 2-942 Dossierfiche                  

Onderzoek naar de legale en illegale exploitatie van en de handel in natuurlijke rijkdommen in de regio van de Grote Meren, in het licht van de huidige conflictsituatie en de betrokkenheid van België daarbij
Parlementaire onderzoekscommissie "Grote Meren"  

enquêtecommissie
parlementair onderzoek
zwarte handel
wapenhandel
edelsteen
Afrika
Midden-Afrika
internationale handel
oorlog
VN
Democratische Republiek Congo
natuurlijke reserves
economisch beleid
globalisering
buitenlandse investering
georganiseerde misdaad
corruptie
militair personeel
goud
koper
aardolie
OESO
gedragscode
particuliere onderneming
multinationale onderneming
Rwanda
fraude
metaalindustrie
bedrijvencluster

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-942/2 2-942/2 (PDF) Verslag namens de onderzoekscommissie 20/2/2003
2-942/1 2-942/1 (PDF) Verslag namens de commissie 20/3/2003
2-942/3 2-942/3 (PDF) Motie aangenomen in plenaire vergadering 4/4/2003
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
19/7/2001   Indiening Doc. 2-942/1 2-942/1 (PDF)
19/7/2001   Verzending naar commissie: Parlementaire onderzoekscommissie "Grote Meren"
28/3/2003   Inschrijving op agenda
28/3/2003   Algemene bespreking Hand. 2-280 Hand. 2-280 (PDF)
1/4/2003   Algemene bespreking Hand. 2-281 Hand. 2-281 (PDF)
4/4/2003   Algemene bespreking Hand. 2-288 Hand. 2-288 (PDF)
4/4/2003   Stemming over het geheel: geamendeerd (+49/-0/o16)
Gemotiveerde motie van de heer Dallemagne : verworpen voor 14, tegen 50, onthoudingen 0 Gemotiveerde motie van de heer Geens : aangenomen voor 49, tegen 0, onthoudingen 16
Hand. 2-287 Hand. 2-287 (PDF)
  Commissie: Parlementaire onderzoekscommissie "Grote Meren"
19/7/2001   Verzending naar commissie
19/7/2001   Inschrijving op agenda
4/4/2003   Mededeling aan bestemmeling(en)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Medegedeeld aan bestemmeling(en)  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 28/3/2003, 1/4/2003, 4/4/2003
Commissie: Parlementaire onderzoekscommissie "Grote Meren"
In behandeling