S. 2-1229 Dossierfiche                  

Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen, teneinde die instellingen de macht te geven decreten aan te nemen die kracht van wet hebben
Clotilde Nyssens    Magdeleine Willame-Boonen    Georges Dallemagne   

institutionele hervorming
decreet
beschikking
grondwettelijk recht
Hoofdstedelijk Gewest Brussels
wetgevende macht
institutioneel akkoord
publiek recht

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-1229/1 2-1229/1 (PDF) Voorstel van bijzondere wet 2/7/2002
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
2/7/2002   Indiening Doc. 2-1229/1 2-1229/1 (PDF)
4/7/2002   Inoverwegingneming
4/7/2002   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
4/7/2002   Verzending naar commissie
10/4/2003   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Verzonden naar commissie  

Kruispuntbank van de wetgeving