S. 4-119 Dossierfiche K. 52-1188

Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en tot instelling van een forfaitaire belastingregeling inzake auteursrechten en naburige rechten
Philippe Monfils   

belastingaftrek
belasting op de meerwaarde
belasting van natuurlijke personen
belasting
dubbele belasting
belasting op inkomsten uit kapitaal
forfaitaire belasting
auteursrecht
beroep in de kunst

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-119/1 4-119/1 (PDF) Wetsvoorstel 26/7/2007
4-119/2 4-119/2 (PDF) Amendementen 27/11/2007
4-119/3 4-119/3 (PDF) Amendementen 19/3/2008
4-119/4 4-119/4 (PDF) Amendementen 25/4/2008
4-119/5 4-119/5 (PDF) Verslag namens de commissie 14/5/2008
4-119/6 4-119/6 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 14/5/2008
4-119/7 4-119/7 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer 22/5/2008
K. 52-1188/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 23/5/2008
K. 52-1188/2 Amendement 10/6/2008
K. 52-1188/3 Verslag namens de commissie 16/6/2008
K. 52-1188/4 Tekst aangenomen door de commissie 16/6/2008
K. 52-1188/5 Tekst geamendeerd door de Kamer van volksvertegenwoordigers en teruggezonden naar de Senaat 19/6/2008
4-119/8 4-119/8 (PDF) Ontwerp geamendeerd door de Kamer en teruggezonden naar de Senaat 20/6/2008
4-119/9 4-119/9 (PDF) Verslag namens de commissie 25/6/2008
4-119/10 4-119/10 (PDF) Beslissing om in te stemmen met het door de Kamer geamendeerde ontwerp 26/6/2008
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
26/7/2007   Indiening Doc. 4-119/1 4-119/1 (PDF)
9/10/2007   Inoverwegingneming
9/10/2007   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
15/5/2008   Inschrijving op agenda
22/5/2008   Algemene bespreking Hand. 4-30 Hand. 4-30 (PDF)
22/5/2008   Artikelsgewijze bespreking Hand. 4-30 Hand. 4-30 (PDF)
22/5/2008   Stemming over het geheel: ne varietur (+42/-0/o4) Hand. 4-30 Hand. 4-30 (PDF)
Doc. 4-119/7 4-119/7 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
9/10/2007   Verzending naar commissie
21/11/2007   Inschrijving op agenda
21/11/2007   Aanwijzing rapporteur(s): Georges Dallemagne
21/11/2007   Bespreking
20/2/2008   Inschrijving op agenda
20/2/2008   Hoorzitting met meester Ariane Brohez, Loyens Advocaten
20/2/2008   Hoorzitting met de heer Luc Van Oycke, directeur Sabam
20/2/2008   Hoorzitting met de heer Tanguy Roosen, juridisch directeur Sacd-Scam
20/2/2008   Hoorzitting met de heren Pierre-Martin Huts, juridisch directeur, en Pierre Burnotte, afgevaardigd bestuurder, SMart vzw
20/2/2008   Hoorzitting met de heer Kurt Van Damme, jurist Boek.be, en gedelegeerd bestuurder Ruit, beheersvennootschap van de Vlaamse Uitgevers
20/2/2008   Hoorzitting met meester Sylvie Van Herreweghe, association d'avocats Afschrift
20/2/2008   Hoorzitting met de heer Luc Gulinck, ondervoorzitter van de Raad van Bestuur van URADEX
20/2/2008   Hoorzitting met de heer Maarten Quaghebeur, voorzitter Music Managers Federation
20/2/2008   Gedachtewisseling
27/2/2008   Inschrijving op agenda
27/2/2008   Bespreking
19/3/2008   Inschrijving op agenda
19/3/2008   Bespreking
30/4/2008   Inschrijving op agenda
30/4/2008   Aanwijzing rapporteur(s): Berni Collas
30/4/2008   Bespreking
7/5/2008   Inschrijving op agenda
7/5/2008   Bespreking
7/5/2008   Stemming over het geheel: geamendeerd (+15/-0/o1)
7/5/2008   Aanneming na amendering
14/5/2008   Inschrijving op agenda
14/5/2008   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (10 stemmen)
Doc. 4-119/5 4-119/5 (PDF)
14/5/2008   Tekst aangenomen
geamendeerde tekst
Doc. 4-119/6 4-119/6 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
22/5/2008   Overzending Doc. K. 52-1188/1
16/6/2008   Aanneming in commissie (geamendeerd en verbeterd) Doc. K. 52-1188/3
19/6/2008   Bespreking
Integraal verslag nr. 45, p. 62-68
19/6/2008   Stemming over het geheel: ne varietur (+130/-0/o5)
Integraal verslag nr. 45, p. 75
Doc. K. 52-1188/5
19/6/2008   Aanneming na amendering door commissie
  [S3] Behandeling door Senaat
20/6/2008   Overzending Doc. 4-119/8 4-119/8 (PDF)
20/6/2008   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
26/6/2008   Inschrijving op agenda
26/6/2008   Algemene bespreking Hand. 4-36 Hand. 4-36 (PDF)
26/6/2008   Stemming over het geheel: ne varietur (+44/-0/o3)
De Senaat stemt in met de tekst zoals die door de Kamer werd geamendeerd.
Hand. 4-36 Hand. 4-36 (PDF)
Doc. 4-119/10 4-119/10 (PDF)
20/6/2008   Verzending naar commissie
25/6/2008   Inschrijving op agenda
25/6/2008   Aanwijzing rapporteur(s): Berni Collas
25/6/2008   Bespreking
25/6/2008   Stemming over het geheel: ne varietur (+8/-1/o0)
25/6/2008   Aanneming zonder amendering
25/6/2008   Vertrouwen rapporteur Doc. 4-119/9 4-119/9 (PDF)
26/6/2008   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
3/7/2008   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
16/7/2008   Bekrachtiging en afkondiging
30/7/2008   Bekendmaking (40199-40200)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 22/5/2008
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Geamendeerd 21/11/2007, 20/2/2008, 27/2/2008, 19/3/2008, 30/4/2008, 7/5/2008, 14/5/2008
[K2] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 19/6/2008
[S3] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 26/6/2008
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 25/6/2008
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Kamer (K1) Onderzoekstermijn (K1) 23/5/2008 60 16/10/2008
Overzending aan Senaat (S2) Onderzoekstermijn (S2) 21/6/2008 15 7/7/2008
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
16/7/2008 30/7/2008, blz 40199-40200