S. 4-376 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 novembre 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, alsook van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie, teneinde de werkloosheidsvallen weg te werken, door elkeen die een baan aanneemt, een financiŽle bonus te waarborgen van ten minste 20 % vergeleken bij zijn vroegere situatie
Anne Delvaux    Marc Elsen    Georges Dallemagne   

werkloosheidsverzekering
opneming in het beroepsleven
werkgelegenheidsbevordering
minimumbestaansinkomen
loon
inkomensgarantie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-376/1 4-376/1 (PDF) Wetsvoorstel 8/11/2007
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
8/11/2007   Indiening
Herindiening Kamer 51-2959/1.
Doc. 4-376/1 4-376/1 (PDF)
29/11/2007   Inoverwegingneming
29/11/2007   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
29/11/2007   Verzending naar commissie
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving