S. 2-353 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel houdende wijziging van de artikelen 39 en 43, ß 1, van de arbeidswet van 16 maart 1971 met het oog op het verbeteren van de moederschapsbescherming
Georges Dallemagne   

zwangerschapsverlof
bescherming van moeder en kind
ouderverlof
arbeidscontract

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-353/1 2-353/1 (PDF) Wetsvoorstel 23/2/2000
2-353/2 2-353/2 (PDF) Amendementen 3/4/2001
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
23/2/2000   Indiening Doc. 2-353/1 2-353/1 (PDF)
6/4/2000   Inoverwegingneming
6/4/2000   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
23/7/2001   Externe adviesaanvraag: Nationale Arbeidsraad
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
6/4/2000   Verzending naar commissie
3/5/2000   Inschrijving op agenda
3/5/2000   Uitgesteld
21/6/2000   Inschrijving op agenda
21/6/2000   Aanwijzing rapporteur(s): Alain Destexhe
21/6/2000   Bespreking
16/5/2001   Inschrijving op agenda
16/5/2001   Hoorzitting met de heer Paul Windey, voorzitter van de Nationale Arbeidsraad
20/6/2001   Inschrijving op agenda
20/6/2001   Bespreking
20/6/2001   Commissie wenst extern advies: Nationale Arbeidsraad
20/6/2001   Commissie wenst extern advies: Kind en Gezin
20/6/2001   Commissie wenst extern advies: Office de la Naissance et de l'Enfance
10/4/2003   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Sociale Aangelegenheden
In behandeling 21/6/2000, 16/5/2001, 20/6/2001

Kruispuntbank van de wetgeving